Auteurs- en sprekersregister betreffende "Pehlivan Fatma" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De aanbevelingen voor een inclusieve gezondheidszorg (Onderzoek m.b.t. de allochtone gemeenschap en het gezondheidsbeleid voor die groep - Culturele diversiteit) (5-1815)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118 COM
p. 11-13 5-118 COM p. 11-13 (PDF)
De aanwijzing van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (5-9009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9009
De eerwraak (5-1894)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 16-18 5-143 COM p. 16-18 (PDF)
De forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie (5-8774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8774
De intentie van het Antwerpse stadsbestuur om een sterk verhoogde retributie te vragen bij het inschrijven van een vreemdeling (5-855)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-92
p. 27-29 5-92 p. 27-29 (PDF)
De interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Zie ook mondelinge vraag 5-653) (5-648)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-73
p. 20-23 5-73 p. 20-23 (PDF)
De investeringen in basisonderwijs van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (5-1909)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-122 COM
p. 11-14 5-122 COM p. 11-14 (PDF)
De kinderarmoede in BelgiŽ (5-573)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-61
p. 22-26 5-61 p. 22-26 (PDF)
De lage vervolgingsgraad van seksuele misdrijven (5-9494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9494
De nationaliteitsvereiste bij de erkenning als slachtoffer van obussen (Ontploffing van achtergebleven munitie uit de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Zie ook doc. 5-2826) (5-1375)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 34-35 5-145 p. 34-35 (PDF)
De nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming (5-8349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8349
De stijging van de kinderarmoede in ons land (5-9358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9358
De trage omzetting van Europese richtlijnen door ons land (5-9128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9128
De uitbreiding van de anonieme sollicitaties (om discriminatie op grond van nationaliteit, ras of etnische afkomst te voorkomen) (5-1817)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 8-10 5-143 COM p. 8-10 (PDF)
De vrouwonvriendelijke reclame (op het autosalon en elders) (5-1816)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 6-8 5-143 COM p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Fatma Pehlivan, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-41
p. 6 5-41 p. 6 (PDF)
Gevangenis - Zelfdoding - Overzicht - Procedure (5-8171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8171
Gevangenis - Verdacht overlijden - Overzicht - Procedure (5-8172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8172
Het arrest van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de notie belangen gezinsleven bij gezinshereniging (Voorwaarde van stabiele en regelmatige bestaansmiddelen) (5-538)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-59
p. 31-33 5-59 p. 31-33 (PDF)
Het hoge aantal groepsverkrachtingen in BelgiŽ (Nationaal Actieplan) (5-699)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-78
p. 26-28 5-78 p. 26-28 (PDF)
Het huiselijk geweld tegen migrantenvrouwen (die op een verblijfsvergunning wachten - Gezinshereniging - Bekrachtiging van de Conventie van de Raad van Europa voor het voorkomen en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (5-2757)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 12-14 5-189 COM p. 12-14 (PDF)
Het voorstel om leefloonsancties te koppelen aan het naar school sturen van kinderen (5-480)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-55
p. 39-43 5-55 p. 39-43 (PDF)
Het vrijgeven van lichamen bij rechtszaken (Autopsie - Toelating voor begrafenis) (5-1888)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 9-11 5-129 COM p. 9-11 (PDF)
Huiselijk geweld bij etnische minderheden en het stijgend aantal vrouwen van allochtone afkomst in vluchthuizen (5-1893)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 12-14 5-143 COM p. 12-14 (PDF)
Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie (5-5373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5373
Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie (5-5374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5374
Selor - Taaltesten - Slaagcijfers (5-8009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8009
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Bespreking
5-141
p. 34-38 5-141 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Zakia Khattabi, Freya Piryns en Dalila Douifi en de heren Dirk Claes en Bert Anciaux
5-1828/1
p. 1-11 5-1828/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Fatma Pehlivan
5-1828/2
p. 2-3 5-1828/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
5-112
p. 14-17 5-112 p. 14-17 (PDF)
Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid - Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (5-1451)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Fatma Pehlivan en Dalila Douifi
5-1451/2
p. 1-2 5-1451/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer (Uitbreiden van de bevoegdheden van de veiligheidsagenten werkzaam bij de veiligheidsdiensten van de maatschappijen voor openbaar vervoer) (5-1762)      
  Verslag van mevrouw Fatma Pehlivan
5-1762/3
p. 1-9 5-1762/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 36-38 5-74 p. 36-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" (Integratie van de nieuwe deelstand "in militaire bijstand" in diverse wettelijke bepalingen teneinde aan het betrokken personeel dezelfde rechten en plichten te waarborgen als in de deelstanden "in hulpverlening" of "in operationele inzet") (5-2880)      
  Verslag van mevrouw Fatma Pehlivan
5-2880/2
p. 1-3 5-2880/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 25-26 5-151 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Inning van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren door het ziekenhuis - Een enkele factuur voor de patiŽnt - Verplichting om de noodzakelijke gezondheidszorg te verstrekken aan personen met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden - Informatie betreffende de financiŽle gevolgen bij ziekenhuisopname - Verbod op het vragen van een voorschot - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 en van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-2206)      
  Voorstel van de dames Leona DetiŤge, Dalila Douifi, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui et de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-2206/1
p. 1-17 5-2206/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (5-1610)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1610/1
p. 1-5 5-1610/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (5-1017)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Fatma Pehlivan c.s.
5-1017/2
p. 1-2 5-1017/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Fatma Pehlivan
5-1017/2
p. 2-3 5-1017/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz
5-1330/2
p. 1 5-1330/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz
5-1264/3
p. 1-21 5-1264/3 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in BelgiŽ aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Liesbeth Homans en Mieke Vogels en de heren Jan Durnez, Gťrard Deprez, Bart Tommelein, Francis Delpťrťe en Ludo Sannen
5-1697/1
p. 1-6 5-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2826)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz en Martine Taelman
5-2826/1
p. 1-4 5-2826/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Opheffing van de beperkingen die dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen) (5-1611)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1611/1
p. 1-5 5-1611/1 p. 1-5 (PDF)
de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring (5-10599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10599
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999