S. 2-977 Dossierfiche K. 50-1441

Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
uitgezonden werknemer
arbeidsvoorwaarden
sociale zekerheid
administratieve formaliteit
vrij verkeer van werknemers
vrij verrichten van diensten
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1441/1 Wetsontwerp 11/10/2001
K. 50-1441/2 Verslag namens de commissie 29/11/2001
K. 50-1441/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/12/2001
2-977/1 2-977/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 7/1/2002
2-977/2 2-977/2 (PDF) Amendementen 30/1/2002
2-977/3 2-977/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/2002
2-977/4 2-977/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/2/2002
2-977/5 2-977/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/2/2002
2-977/6 2-977/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/2/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1441/1
29/11/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1374/2
5/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 180, p. 1-2
6/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o3)
Integraal verslag nr. 181, p. 61-62
Hand. 2-162 Hand. 2-162 (PDF)
Doc. K. 50-1441/3
6/12/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/1/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 100.
Doc. 2-977/1 2-977/1 (PDF)
7/1/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-977/5 2-977/5 (PDF)
28/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o8) Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/1/2002   Verzending naar commissie
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
30/1/2002   Bespreking
30/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
30/1/2002   Aanneming zonder amendering
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-977/3 2-977/3 (PDF)
20/2/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-977/4 2-977/4 (PDF)
28/2/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
13/3/2002   Bekendmaking (10638-10641)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2001, 6/12/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/1/2002, 20/2/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/12/2001 15 7/1/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 100.
Onderzoekstermijn (S1) 8/1/2002 60 18/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/2002 13/3/2002, blz 10638-10641