S. 2-1493 Dossierfiche K. 50-2233

Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen
Regering G. Verhofstadt I  

ondergrondse economie
magistraat
sociale zekerheid
zwartwerk
arbeidsrechtspraak
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
rechtsregels voor de sociale zekerheid
sociaal recht
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
fraude
arbeidsinspectie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2233/1 Wetsontwerp 20/1/2003
K. 50-2233/2 Verslag namens de commissie 14/2/2003
K. 50-2233/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2003
2-1493/1 2-1493/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 14/3/2003
2-1493/2 2-1493/2 (PDF) Amendementen 14/3/2003
2-1493/3 2-1493/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1493/4 2-1493/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2233/1
14/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2233/2
19/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 330, p. 2-4
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-0/o37)
Integraal verslag nr. 331, p. 59-60
Doc. K. 50-2233/3
20/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 318.
Doc. 2-1493/1 2-1493/1 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1493/4 2-1493/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
26/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
26/3/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Lezing van het verslag
verslag eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1493/3 2-1493/3 (PDF)
3/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2003   Bekendmaking (31212-31216)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2003, 1/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2003 15 17/3/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 318.
Onderzoekstermijn (S1) 15/3/2003 60 13/5/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 10/6/2003, blz 31212-31216