S. 3-1539 Dossierfiche K. 51-2205

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen
Greet Van Gool   Colette Burgeon   Maggie De Block   Jean-Marc Delizée   Magda De Meyer   Greta D'Hondt   Annelies Storms  

onbetaald werk
toepassing van de wet
rechtstoestand
vrijwilligerswerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2205/1 Wetsvoorstel 12/1/2006
K. 51-2205/2 Amendementen 18/1/2006
K. 51-2205/3 Verslag namens de commissie 19/1/2006
K. 51-2205/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/1/2006
K. 51-2205/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/1/2006
K. 51-2205/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 24/1/2006
K. 51-2205/7 Aanvullend verslag namens de commissie 25/1/2006
K. 51-2205/8 Tekst aangenomen door de commissie 25/1/2006
K. 51-2205/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/1/2006
3-1539/1 3-1539/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 30/1/2006
3-1539/2 3-1539/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2006
3-1539/3 3-1539/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 2/2/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/1/2006   Indiening Doc. K. 51-2205/1
12/1/2006   Inoverwegingneming
12/1/2006   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 186, p. 62-64
19/1/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2205/3
19/1/2006   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 187, p. 41-48
25/1/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2205/7
26/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 56-65
26/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 189, p. 71-72
Doc. K. 51-2205/9
26/1/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/1/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1539/1 3-1539/1 (PDF)
30/1/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/2/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
Doc. 3-1539/3 3-1539/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/1/2006   Verzending naar commissie
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
1/2/2006   Inleidende uiteenzetting
1/2/2006   Bespreking
1/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/2/2006   Aanneming zonder amendering
1/2/2006   Vertrouwen rapporteur
2/2/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
13/4/2006   Bekendmaking (20403)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/1/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/2/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/1/2006 15 13/2/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 31/1/2006 60 26/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/3/2006 13/4/2006, blz 20403