S. 3-1031 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten
Jihane Annane   

motie van het Parlement
Unie voor het Middellandse Zeegebied
betrekking van de Europese Unie
mediterrane derde landen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1031/1 3-1031/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/2/2005
3-1031/2 3-1031/2 (PDF) Amendementen 10/5/2005
3-1031/3 3-1031/3 (PDF) Amendementen 21/10/2005
3-1031/4 3-1031/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/10/2005
3-1031/5 3-1031/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/10/2005
3-1031/6 3-1031/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/11/2005
3-1031/7 3-1031/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 17/11/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2005   Indiening Doc. 3-1031/1 3-1031/1 (PDF)
17/2/2005   Inoverwegingneming
17/2/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/11/2005   Inschrijving op agenda
17/11/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1031/6 3-1031/6 (PDF)
17/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-133 Hand. 3-133 (PDF)
17/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o8) Hand. 3-133 Hand. 3-133 (PDF)
Doc. 3-1031/7 3-1031/7 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/2/2005   Verzending naar commissie
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
17/5/2005   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
17/5/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Toukan, ambassadeur van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië bij de Europese Gemeenschappen
17/5/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Menouar Alem, ambassadeur van het Koninkrijk Marokko bij de Europese Gemeenschappen
17/5/2005   Gedachtewisseling
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Hoorzitting met professor Bichera Khader, Université catholoqie de Louvain
24/5/2005   Gedachtewisseling
7/6/2005   Inschrijving op agenda
7/6/2005   Hoorzitting met de heer Khalid Sekkat, professor aan de ULB, lid van het netwerk Femise (Forum Euro Méditerranée des Instituts Economiques), expert
7/6/2005   Hoorzitting met mevrouw Giovanna Tanzarella, Franse expert, Fondation René Seydoux pour le monde méditerranéen
7/6/2005   Gedachtewisseling
7/6/2005   Hoorzitting met de heer Shawki Armali, algemene Palestijnse afgevaardigde
7/6/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Oded Eran, ambassadeur van Israël bij de Europese Unie
7/6/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Mahmoud Karem, ambassadeur van de Arabische republiek Egypte bij de Europese Unie
7/6/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer F. Merdassi, ambassadeur van de Republiek Tunesië bij de Europese Unie
7/6/2005   Hoorzitting met de heer Habib Ben Yahia, gewezen minister van Buitenlandse Zaken en raadgever van de President van de Republiek Tunesië
7/6/2005   Gedachtewisseling
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Halim Benattallah, ambassadeur van Algerije
14/6/2005   Gedachtewisseling
21/6/2005   Inschrijving op agenda
21/6/2005   Hoorzitting met de heer Dominique de Crayencour, directeur voor de Institutionele Aangelegenheden van de Europese Investeringsbank
21/6/2005   Gedachtewisseling
4/10/2005   Inschrijving op agenda
4/10/2005   Hoorzitting met Z.E. de heer Fawzi Fawaz, ambassadeur van de Libanese Republiek bij de Europese Gemeenschappen
4/10/2005   Hoorzitting met Z.E. de heer Mohamed Badii Khattab, ambassadeur van de Arabische Republiek Syrië bij de Europese Gemeenschappen
18/10/2005   Inschrijving op agenda
18/10/2005   Hoorzitting met de heer Armand Imbert, adjunct afdelingshoofd van de directie "Méditerranée" van de Algemene Directie Buitenlandse Betrekkingen
18/10/2005   Hoorzitting met Z.Exc. Oguz Demiralp, ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van de Republiek Turkije bij de Europese Unie
18/10/2005   Hoorzitting met mevrouw Sandrine Grenier, coördinatrice in Brussel van het "Euro-Mediterranean Human Rights Network"
18/10/2005   Hoorzitting met mevrouw Dorothée Schmid, chercheuse à l'Institut français des relations internationales (Ifri)
18/10/2005   Gedachtewisseling
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
19/10/2005   Gedachtewisseling
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Bespreking
25/10/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
25/10/2005   Aanneming na amendering
25/10/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1031/4 3-1031/4 (PDF)
25/10/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1031/5 3-1031/5 (PDF)
17/11/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 17/5/2005, 24/5/2005, 7/6/2005, 14/6/2005, 21/6/2005, 4/10/2005, 18/10/2005, 19/10/2005, 25/10/2005