S. 3-1607 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ
Fatma Pehlivan    Bart Martens    Lionel Vandenberghe   

motie van het Parlement
duurzame ontwikkeling
economische planning
Eerste Kamer
projectevaluatie
politieke participatie
evaluatiemethode

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1607/1 3-1607/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/3/2006
3-1607/2 3-1607/2 (PDF) Amendementen 1/12/2006
3-1607/3 3-1607/3 (PDF) Amendementen 21/3/2007
3-1607/4 3-1607/4 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-1607/5 3-1607/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2006   Indiening Doc. 3-1607/1 3-1607/1 (PDF)
16/3/2006   Inoverwegingneming
16/3/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-1/o17) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/3/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Bespreking
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
29/11/2006   Bespreking
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
28/3/2007   Aanneming na amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1607/4 3-1607/4 (PDF)
28/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1607/5 3-1607/5 (PDF)
19/4/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
19/4/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 17/5/2006, 29/11/2006, 7/3/2007, 21/3/2007, 28/3/2007