S. 3-1095 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet, teneinde het openbaar ambt open te stellen voor niet-EU-burgers
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede editie van 10 april 2003)
Fatma Pehlivan   

ambtenaar
herziening van de grondwet
migrant
buitenlandse staatsburger
overheidsapparaat
overheidsadministratie
aanwerving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1095/1 3-1095/1 (PDF) Herziening van de grondwet 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2005   Indiening Doc. 3-1095/1 3-1095/1 (PDF)
17/3/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/3/2005   Verzending naar commissie
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
25/1/2007   Inleidende uiteenzetting
25/1/2007   Bespreking
8/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Vraag van de commissie
De commissie wenst dat het standpunt van de Gemeenschappen en de Gewesten wordt gevraagd
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/1/2007