S. 3-707 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de uitbreiding van het moederschapsverlof
Christel Geerts    Fatma Pehlivan   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
kind
ziekenhuisopname
ziekteverzekering
moederschapsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-707/1 3-707/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/5/2004   Indiening Doc. 3-707/1 3-707/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
27/5/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/5/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd