Auteurs- en sprekersregister betreffende "Pehlivan Fatma" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beroepskaart - Vreemdelingen - Vrijstellingen (2-2084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2989 2-55 p. 2989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3202-3203 2-58 p. 3202-3203 (PDF)
De aanhoudend hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen en de discriminatie op de arbeidsmarkt (Vermeende discriminatie door het interimbedrijf Adecco) (2-523)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De afronding van de regularisatiecampagne (2-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-199
p. 6-7 2-199 p. 6-7 (PDF)
De door de minister aangekondigde nepsollicitaties (Controleren of bedrijven allochtonen discrimineren bij aanwerving - Arbeidsmobiliteit) (2-531)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De evaluatie van de veiligheidscontracten (Omzendbrief houdende richtlijnen over de inhoud van de evaluatierapporten) (2-807)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 40 2-212 p. 40 (PDF)
De genderdimensie in de statistieken (Verslag van het adviescomitť ingevolge de algemene socio-economische enquÍte 2001) (2-944)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-944/1
p. 1-29 2-944/1 p. 1-29 (PDF)
De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1098)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De problemen die Belgen met een dubbele nationaliteit ondervinden bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden (Visum) (2-1226)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-267
p. 7-8 2-267 p. 7-8 (PDF)
De problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden wanneer zij op doorreis door Bulgarije zijn (Problemen met de Bulgaarse politie) (2-808)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 42-43 2-210 p. 42-43 (PDF)
De reglementering inzake foto's van personen met hoofddeksel voor de identiteitskaarten (Om godsdienstige of medische redenen) (2-697)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 7-9 2-141 p. 7-9 (PDF)
De studie naar criminaliteit bij allochtone jongeren (Studie uitgevoerd door Dr. Marion van San - Indienstneming van allochtonen bij de politie) (2-646)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-172
p. 50-52 2-172 p. 50-52 (PDF)
De uitvoering van het ministerieel besluit rond de stijging van de broodprijzen (2-688)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-137
p. 29-30 2-137 p. 29-30 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Pehlivan, gecoŲpteerd senator
2-92
p. 9 2-92 p. 9 (PDF)
Het Afrikaans multifunctioneel centrum (Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Schrapping subsidies) (2-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 12-14 2-181 p. 12-14 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het bilateraal akkoord tussen BelgiŽ en Turkije inzake de sociale zekerheid (Recht van Turkse gepensioneerde ouders op kinderbijslag als hun kinderen in het buitenland verblijven - Inwerkingtreding van de overeenkomst) (2-767)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 13-14 2-201 p. 13-14 (PDF)
Het gunstig advies van de Europese Commissie over de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie (2-880)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-241
p. 37-43 2-241 p. 37-43 (PDF)
Het koninklijk besluit ter vrijstelling van een beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (2-889)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 24-25 2-184 p. 24-25 (PDF)
Het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriŽringen (Specifiek probleem van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen) (2-955)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 59-60 2-270 p. 59-60 (PDF)
Het vrije verkeer van personen van derde landen in de Europese Unie (Zwitserse onderdanen - Allochtonen die in Zwitserland wonen - Voorschriften met betrekking tot de visa) (2-618)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 13-14 2-119 p. 13-14 (PDF)
Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen (Actielijnen : strijd tegen geweld binnen het huisgezin, mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting, ontwikkelingssamenwerking - Acties tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie - Samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferhulp) (2-696)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Pehlivan en de heer Malmendier
2-696/1
p. 1-83 2-696/1 p. 1-83 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van de dames Van Riet en Pehlivan
2-1248/6
p. 1-43 2-1248/6 p. 1-43 (PDF)
   Aanvullende heffing op de omzet van de farmaceutische firma's
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Aflevering van medisch materieel door personen verbonden aan gespecialiseerde centra
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Afstemmen van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3-plannen
2-1248/6
p. 3-4 2-1248/6 p. 3-4 (PDF)
   Alternatieve financiering van de wachtuitkeringen aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Alternerend werken en leren voor jongeren onder de 25 jaar met een diploma van secondair onderwijs
2-1248/6
p. 6 2-1248/6 p. 6 (PDF)
   Begrafeniskosten van de statutaire personeelsleden van Belgacom en BIAC en de overlevingspensioenen van hun rechthebbenden
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-1248/6
p. 5-6 2-1248/6 p. 5-6 (PDF)
   Bestrijding van de digitale kloof
2-1248/6
p. 2-3 2-1248/6 p. 2-3 (PDF)
  2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Bevoegdheid van de Sociale Inspectie in het kader van de vreemdelingenwet van 15 december 1980
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 23 2-1248/6 p. 23 (PDF)
   Bijhouden van de individuele rekeningen van de sociaal verzekerden
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Financiering van de barema's van het personeel van rust- en verzorgingstehuizen
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid der zelfstandigen
2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
   Financiering van de verzorgingsinstellingen op grond van kwaliteit en toegankelijkheid van de verzorging
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   FinanciŽle aanmoediging van kinsetherapeuten die uit het beroep wensen te stappen
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 23-24 2-1248/6 p. 23-24 (PDF)
   Gegevensmededeling door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 19-21 2-1248/6 p. 19-21 (PDF)
   Havenarbeiders - Beroep tegen de individuele bestuurshandelingen
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
   Integratie van het Nationaal Instituut voor onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
2-1248/6
p. 4-5 2-1248/6 p. 4-5 (PDF)
  2-1248/6
p. 14-15 2-1248/6 p. 14-15 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
   Medische overeenkomstencommissies - Vereenvoudiging van een aantal dubbele structuren van de gezondheidssector
2-1248/6
p. 10-11 2-1248/6 p. 10-11 (PDF)
   Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van buurtdiensten en -banen
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
   Overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten door openbare ziekenhuizen
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Financiering
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 22-23 2-1248/6 p. 22-23 (PDF)
   Samenstelling van de vestigingscommissies voor apotheken
2-1248/6
p. 10 2-1248/6 p. 10 (PDF)
   Sociale Maribel : aanstelling van een regeringscommissaris per sectoraal fonds
2-1248/6
p. 4 2-1248/6 p. 4 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Sociale Maribel : financiering opleidingsprojecten verplegend personeel
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Sociale zekerheid van de contractuele personeelsleden verbonden aan autonome overheidsbedrijven
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Startbaanovereenkomst - Gelijktijdigheid opleiding en baan
2-1248/6
p. 4 2-1248/6 p. 4 (PDF)
   Toekenningsprocedure van subsidies voor sociale projecten door de minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 24 2-1248/6 p. 24 (PDF)
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
  2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Verjaringstermijn premiebetalingen RSZPPO door de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Werkloosheidsuitkeringen voor buitenlandse werknemers en staatlozen : omzetting van de geldende bepalingen in een wet
2-1248/6
p. 7 2-1248/6 p. 7 (PDF)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-1248/6
p. 2 2-1248/6 p. 2 (PDF)
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-1248/6
p. 12 2-1248/6 p. 12 (PDF)
   Wijziging wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde : bevoegdheid minister Volksgezondheid
2-1248/6
p. 11 2-1248/6 p. 11 (PDF)
   Wijziging wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild (Erkenningsvoorwaarden van de inrichtingen ; controlerechten)
2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
   Wijzigingen KB van 28 september 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring : aanpassing van het bedrag van de controlerechten
2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
   Wijzigingen wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg : continuÔteit van de zorgverstrekking door vroedvrouwen en beoefenaars van de verpleegkunde - Beroepstitels
2-1248/6
p. 11-12 2-1248/6 p. 11-12 (PDF)
   Wijzigingen wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen : verbod op voordelen bij levering van geneesmiddelen en efficiŽntie van de controles
2-1248/6
p. 11 2-1248/6 p. 11 (PDF)
   Wijzigingen wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : taken en efficiŽntie van de controles
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 18-19 2-1248/6 p. 18-19 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan en de heer Barbeaux
2-1390/3
p. 1-127 2-1390/3 p. 1-127 (PDF)
   Actieve welvaartstaat - Verhoging van de pensioenleeftijd
2-1390/3
p. 21 2-1390/3 p. 21 (PDF)
  2-1390/3
p. 47 2-1390/3 p. 47 (PDF)
  2-1390/3
p. 48-49 2-1390/3 p. 48-49 (PDF)
   Benadrukken van de rol van de apotheker in de eerstelijns-gezondheidszorg - Vergoeding voor de intellectuele prestaties
2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Beperking van de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen voor personen die niet lijden aan maagzweer of slokdarmontsteking
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Boekhouding van de politiezones - Aan de RSZ-PPO gestorte bedrag voor de rijkswachters die aan de plaatselijke politie werden overgedragen
2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Concurrentiekracht van de ondernemingen
2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
  2-1390/3
p. 23 2-1390/3 p. 23 (PDF)
   Ethische comitťs in ziekenhuizen
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Evolutie van de overheidsschuld
2-1390/3
p. 20-21 2-1390/3 p. 20-21 (PDF)
  2-1390/3
p. 30-31 2-1390/3 p. 30-31 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : financiŽle bepalingen
2-1390/3
p. 42 2-1390/3 p. 42 (PDF)
  2-1390/3
p. 46-47 2-1390/3 p. 46-47 (PDF)
   Financiering van de ziekenhuizen - Controle op de minimale klinische gegevens
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden : motiveren van werkgevers en oudere werknemers de arbeidsrelatie verder te zetten
2-1390/3
p. 12 2-1390/3 p. 12 (PDF)
   Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Gewaarborgde kinderbijslag
2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
   Gebruik van antibiotica
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
   Grotere verpakkingen van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 39 2-1390/3 p. 39 (PDF)
   Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake vermindering van sociale-zekerheidsbijdragen - Harmonisering en coŲrdinatie der verschillende tewerkstellingsmaatregelen (Structurele vermindering - Oudere werknemers ; langdurig werkzoekenden ; eerste aanwervingen ; jonge werknemers ; collectieve arbeidsduurvermindering en week van 4 werkdagen)
2-1390/3
p. 12-14 2-1390/3 p. 12-14 (PDF)
  2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
  2-1390/3
p. 51-52 2-1390/3 p. 51-52 (PDF)
   Herinvlagging van de koopvaardij
2-1390/3
p. 5 2-1390/3 p. 5 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
   Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-1390/3
p. 3 2-1390/3 p. 3 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Hervorming van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Wet van 27 februari 1987)
2-1390/3
p. 8-9 2-1390/3 p. 8-9 (PDF)
   Homeopatische geneesmiddelen
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Maximumfactuur : enterale voeding
2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 38 2-1390/3 p. 38 (PDF)
   Mobiliteitsproblematiek
2-1390/3
p. 23-24 2-1390/3 p. 23-24 (PDF)
   OCMW : asielzoekers
2-1390/3
p. 16-17 2-1390/3 p. 16-17 (PDF)
  2-1390/3
p. 52-54 2-1390/3 p. 52-54 (PDF)
   Oprichting Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
2-1390/3
p. 18 2-1390/3 p. 18 (PDF)
  2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 39 2-1390/3 p. 39 (PDF)
  2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 42-43 2-1390/3 p. 42-43 (PDF)
  2-1390/3
p. 44 2-1390/3 p. 44 (PDF)
   Prijsbepaling van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
   Probleem van de medische responsabilisering inzake voorschrijfgedrag
2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
  2-1390/3
p. 36-37 2-1390/3 p. 36-37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37-38 2-1390/3 p. 37-38 (PDF)
  2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
   Procedures inzake outplacement - Opheffing bepalingen betreffende het Fonds voor outplacement en toevertrouwen van de opdracht aan de RVA
2-1390/3
p. 11-12 2-1390/3 p. 11-12 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-1390/3
p. 18-19 2-1390/3 p. 18-19 (PDF)
  2-1390/3
p. 32 2-1390/3 p. 32 (PDF)
   Producten die in de apotheek mogen worden verkocht
2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Recht op kinderbijslag voor de ouders van een geplaatst kind
2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
   Rosetta-plan voor zelfstandigen (Steunplan en lening voor jonge werkzoekenden die zich als zelfstandige willen vestigen)
2-1390/3
p. 9-10 2-1390/3 p. 9-10 (PDF)
  2-1390/3
p. 24 2-1390/3 p. 24 (PDF)
  2-1390/3
p. 47-48 2-1390/3 p. 47-48 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 49 2-1390/3 p. 49 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars (Onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers - Oprichting van een commissie "Kunstenaars" - Vermindering werkgeversbijdragen - Vakantiegeld - Aansluiting bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en bij de Rijksdient voor Jaarlijkse Vakantie - Tijdelijke arbeid)
2-1390/3
p. 4-5 2-1390/3 p. 4-5 (PDF)
  2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Sociaal-economische toestand van het land
2-1390/3
p. 19-32 2-1390/3 p. 19-32 (PDF)
   Sociale Maribel : terugvordering bij werkgevers die de tewerkstellingsaangroei niet nakomen ; terugvorderingsfondsen
2-1390/3
p. 10 2-1390/3 p. 10 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 50-51 2-1390/3 p. 50-51 (PDF)
   Sportongevallen van amateurs en ziekteverzekering
2-1390/3
p. 7 2-1390/3 p. 7 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Startbaanovereenkomsten openbare sector : financiering door RVA
2-1390/3
p. 10-11 2-1390/3 p. 10-11 (PDF)
  2-1390/3
p. 51 2-1390/3 p. 51 (PDF)
   Toegang van daklozen tot de maatschappelijke en financiŽle dienstverlening
2-1390/3
p. 14-16 2-1390/3 p. 14-16 (PDF)
  2-1390/3
p. 53 2-1390/3 p. 53 (PDF)
   Uitbreiding naar de Nationale Loterij van het toepassingsveld van de wet van 5 december 1968 op de CAO's en de paritaire comitťs
2-1390/3
p. 10 2-1390/3 p. 10 (PDF)
   Uitbreiding van de maximumfactuur tot geneesmiddelen van categorie C
2-1390/3
p. 8 2-1390/3 p. 8 (PDF)
  2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
   Uitdelen van artsenmonsters (Staaltjes)
2-1390/3
p. 42 2-1390/3 p. 42 (PDF)
  2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor KMO's
2-1390/3
p. 49 2-1390/3 p. 49 (PDF)
  2-1390/3
p. 51 2-1390/3 p. 51 (PDF)
   Voorontwerp van Vlaams decreet betreffende de bevoegdheid van het gewest inzake collectieve arbeidsovereenkomsten
2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 50 2-1390/3 p. 50 (PDF)
   Wachttijd voor de erkenning van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Werkloosheidspeil
2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 21 2-1390/3 p. 21 (PDF)
  2-1390/3
p. 24-25 2-1390/3 p. 24-25 (PDF)
  2-1390/3
p. 29 2-1390/3 p. 29 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 49-50 2-1390/3 p. 49-50 (PDF)
   Wijziging artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek (Doc. nr 2-292/1)
2-1390/3
p. 32 2-1390/3 p. 32 (PDF)
   Ziekteverzekering : ongevallen die reeds werden vergoed krachtens een andere wetgeving dan deze van het Riziv (Subrogatie)
2-1390/3
p. 8 2-1390/3 p. 8 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Sociale Aangelegenheden
2-255
p. 8-11 2-255 p. 8-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Verslag van de heer Barbeaux en mevrouw Pehlivan
2-1391/4
p. 1-8 2-1391/4 p. 1-8 (PDF)
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/4
p. 2-3 2-1391/4 p. 2-3 (PDF)
   Sociale bescherming van onthaalmoeders
2-1391/4
p. 2 2-1391/4 p. 2 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Sociale Aangelegenheden
2-255
p. 8-11 2-255 p. 8-11 (PDF)
Protest tegen het feit dat een minister namens een andere minister antwoordt op een mondelinge vraag      
  2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Afwezigheid van vele senatoren tijdens het debat
2-229
p. 5 2-229 p. 5 (PDF)
Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven (2-1011)      
  Verslag van de dames Bouarfa, Pehlivan en Thijs
2-1011/1
p. 1-78 2-1011/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
2-216
p. 33-43 2-216 p. 33-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria (2-1335)      
  Voorstel van de heer Galand en de dames Pehlivan, Laloy, Nagy, KaÁar, de T'Serclaes en Nyssens
2-1335/1
p. 1-5 2-1335/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Cyprus - Agenderen op internationale fora) (2-1174)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
2-1174/1
p. 1-2 2-1174/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Pehlivan
2-1174/2
p. 4 2-1174/2 p. 4 (PDF)
  Over het doel van de resolutie om te ijveren voor een feitelijke erkenning van de zogenaamde Turkse republiek Noord-Cyprus
2-208
p. 45-47 2-208 p. 45-47 (PDF)
  Bespreking
2-216
p. 32-33 2-216 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - BeŽindiging van de tewerkstelling van een preventieadviseur - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Opheffing wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren - Zie ook doc. 2-1343) (2-1342)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1342/3
p. 1-6 2-1342/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-249
p. 27-29 2-249 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid (Elektronische mededeling van gegevens - Procedures) (2-1405)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1405/2
p. 1 2-1405/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers (Behandeling op voet van gelijkheid met hun voltijds werkende collega's voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden - EG-richtlijn) (2-976)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-976/3
p. 1-6 2-976/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen (Oprichting van een permanente coŲrdinatiestructuur van de diverse acties van de diensten van de sociale inspectie en van de arbeidsinspectie bij het bestrijden van zwartwerk en sociale fraude) (2-1493)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1493/3
p. 1-8 2-1493/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (2-1404)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1404/2
p. 1-4 2-1404/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen (2-977)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-977/3
p. 1-5 2-977/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (PWA-stelsel : tussenkomst in de verplaatsingskosten ; controle op de financiŽle middelen van de PWA's door de RVA ; overlegcomitťs ; vrijstelling van het oprichten van een Comitť voor preventie en bescherming op het werk en van een Ondernemingsraad) (2-978)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-978/2
p. 1-3 2-978/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - Wijziging artt. 81, 104 en 578 Gerechtelijk Wetboek - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Zie ook doc. 2-1342) (2-1343)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1343/2
p. 1 2-1343/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-249
p. 29 2-249 p. 29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Tobback en mevrouw Pehlivan
2-548/4
p. 1-2 2-548/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 79 van mevrouw Pehlivan
2-548/5
p. 58-59 2-548/5 p. 58-59 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 63 van mevrouw Pehlivan
2-12/8
p. 4 2-12/8 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 104 tot 106 van mevrouw Pehlivan
2-12/10
p. 15-16 2-12/10 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 36-38 2-168 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie (Bevordering van de loopbaan van werknemers behorend tot doelgroepen [vrouwen, allochtonen, gehandicapten]) (2-1164)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
2-1164/1
p. 1-9 2-1164/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-493/3
p. 1-8 2-493/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-109
p. 4-10 2-109 p. 4-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Tobback
2-880/1
p. 1-7 2-880/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken (Gelijke rechten en gelijke kansen voor alle vrouwen - Internationale vrouwendag) (2-1108)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
2-1108/1
p. 1-3 2-1108/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999