Auteurs- en sprekersregister betreffende "Pehlivan Fatma" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Belgische en Turkse staatsburgers - Doorreis door Bulgarije - Oplichtingen en overvallen - Maatregelen (4-4414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4414
De Roma (Migratiestromen vanuit de vroegere oostbloklanden - Opvangprobleem) (4-976)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-101
p. 7-9 4-101 p. 7-9 (PDF)
De loonkloof tussen mannen en vrouwen ten gevolge van deeltijds werk (4-1122)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-114
p. 34-36 4-114 p. 34-36 (PDF)
De opvang van asielzoekers (Gebrek aan plaatsen - FinanciŽle hulp - Druk op OCMW's - Spreidingsplan) (4-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
4-112
p. 26-28 4-112 p. 26-28 (PDF)
De opvangcrisis (4-951)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de opvangcrisis
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van vier kinderen en hun moeder (Asielzoekers) (4-1043)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Zie actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
De verwarmingstoelage van de FOD Economie (die lager ligt dan de toelage van het OCMW) (4-925)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 32-33 4-93 p. 32-33 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  mevrouw Fatma Pehlivan, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Evaluatie van de nieuwe asielprocedure (4-1204)      
  Bespreking
4-100
p. 26-32 4-100 p. 26-32 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Verwarmingstoelage - Afschaffing vanaf 1 januari 2010 (4-5085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5085
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Verwarmingstoelage - Afschaffing vanaf 1 januari 2010 (4-5086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5086
Gezinshereniging - Aantallen - Opsplitsing per nationaliteit en leeftijd (4-5063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-5063
Gezinshereniging - Aantallen - Opsplitsing per nationaliteit en leeftijd (4-6172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6172
Mensen zonder papieren - Regularisatiecampagne - Aantallen - Stand van zaken (4-7306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-7306
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Fatma Pehlivan
4-1553/2
p. 7 4-1553/2 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (4-1661)      
  Voorstel van mevrouw Fatma Pehlivan
4-1661/1
p. 1-8 4-1661/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie (en verlenging van de tijdelijke werkloosheid) (4-1575)      
  Voorstel van de heer Johan Vande Lanotte en de dames Myriam Vanlerberghe en Fatma Pehlivan
4-1575/1
p. 1-11 4-1575/1 p. 1-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999