S. 3-1227 Dossierfiche K. 51-1931

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Pakistan
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1227/1 3-1227/1 (PDF) Wetsontwerp 7/6/2005
3-1227/2 3-1227/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1931/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2005
K. 51-1931/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2005   Indiening Doc. 3-1227/1 3-1227/1 (PDF)
7/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o2) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1227/2 3-1227/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1931/1
14/7/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 427
14/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 36
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o4)
Integraal verslag nr. 157, p. 51-52
Doc. K. 51-1931/2
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
3/5/2019   Bekendmaking (42889-42895)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/9/2005 3/5/2019, blz 42889-42895