S. 3-947 Dossierfiche K. 51-1405

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen
Magda De Meyer   Philippe Monfils   Bruno Van Grootenbrulle   Hilde Vautmans   Dalila Douifi   David Geerts  

uitkering aan nabestaanden
vergoedingspensioen
oud-strijder
Polen
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1405/1 Wetsvoorstel 25/10/2004
K. 51-1405/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/12/2004
K. 51-1405/2 Verslag namens de commissie 3/12/2004
3-947/1 3-947/1 (PDF) Ontwerp gevoceerd door de Senaat 8/12/2004
3-947/2 3-947/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/2005
3-947/3 3-947/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/1/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/10/2004   Indiening Doc. K. 51-1405/1
28/10/2004   Inoverwegingneming
28/10/2004   Urgentieverzoek (anngenomen)
Integraal verslag nr. 92, p. 39-40
1/12/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1405/2
2/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 97, p. 7-8
2/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 97, p. 11-12
Doc. K. 51-1405/3
2/12/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/12/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/12/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-947/1 3-947/1 (PDF)
8/12/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2005   Inschrijving op agenda
27/1/2005   Algemene bespreking Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
27/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
Doc. 3-947/3 3-947/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2004   Verzending naar commissie
18/1/2005   Inschrijving op agenda
18/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
18/1/2005   Bespreking
18/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/1/2005   Aanneming zonder amendering
18/1/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-947/2 3-947/2 (PDF)
27/1/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/2/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/2005   Bekendmaking (10926-10927)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/1/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/1/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/12/2004 15 20/12/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/12/2004 60 3/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/2/2005 16/3/2005, blz 10926-10927