S. 2-1404 Dossierfiche K. 50-2115

Wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
besluit
sociale zekerheid
administratieve formaliteit
arbeidsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2115/1 Wetsontwerp 12/11/2002
K. 50-2115/2 Amendement 4/12/2002
K. 50-2115/3 Verslag namens de commissie 12/12/2002
K. 50-2115/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/12/2002
K. 50-2115/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1404/1 2-1404/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/1/2003
2-1404/2 2-1404/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2003
2-1404/3 2-1404/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2115/1
12/12/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2115/3
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 303, p. 1-3
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Integraal verslag nr. 306, p. 30-31
Doc. K. 50-2115/5
18/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/1/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 263.
Doc. 2-1404/1 2-1404/1 (PDF)
9/1/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
30/1/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-266 Hand. 2-266 (PDF)
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
Doc. 2-1404/3 2-1404/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/1/2003   Verzending naar commissie
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
29/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
29/1/2003   Aanneming zonder amendering
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1404/2 2-1404/2 (PDF)
6/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/2003   Bekendmaking (16649-16650)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/1/2003, 4/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2002 5 9/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 263.
Onderzoekstermijn (S1) 10/1/2003 30 10/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/2/2003 2/4/2003, blz 16649-16650