S. 2-976 Dossierfiche K. 50-1374

Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers
Regering G. Verhofstadt I  

deeltijdarbeid
nationale uitvoeringsmaatregel
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling
arbeidsvoorwaarden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1374/1 Wetsontwerp 24/7/2001
K. 50-1374/2 Verslag namens de commissie 29/11/2001
K. 50-1374/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/12/2001
2-976/1 2-976/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 7/1/2002
2-976/2 2-976/2 (PDF) Amendementen 30/1/2002
2-976/3 2-976/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/2002
2-976/4 2-976/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/2/2002
2-976/5 2-976/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/2/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1374/1
29/11/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1374/2
5/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 180, p. 1-2
6/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 181, p. 61
Doc. K. 50-1374/3
6/12/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/1/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 99.
Doc. 2-976/1 2-976/1 (PDF)
7/1/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-976/4 2-976/4 (PDF)
28/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-183 Hand. 2-183 (PDF)
28/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-183 Hand. 2-183 (PDF)
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o7) Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/1/2002   Verzending naar commissie
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
30/1/2002   Bespreking
30/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
30/1/2002   Aanneming zonder amendering
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-976/3 2-976/3 (PDF)
28/2/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
13/3/2002   Bekendmaking (10641-10642)
3/4/2002   Erratum (13719)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2001, 6/12/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/1/2002, 20/2/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/12/2001 15 7/1/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 99.
Onderzoekstermijn (S1) 8/1/2002 60 18/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/2002 13/3/2002, blz 10641-10642
Errata
Op 3/4/2002, blz 13719