Auteurs- en sprekersregister betreffende "Pehlivan Fatma" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Anna Lindhstichting - Koning Boudewijnstichting (Euromed - Stimuleren van de dialoog tussen de burgers en civiele gemeenschappen van de twee oevers van het Middellandse Zeegebied) (3-4198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5587 3-61 p. 5587 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5853-5854 3-62 p. 5853-5854 (PDF)
De aanpak van familiaal geweld (3-812)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 30-31 3-113 p. 30-31 (PDF)
De achterstand inzake de regularisatiedossiers (Mensen zonder papieren) (3-181)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 22-23 3-41 p. 22-23 (PDF)
De bilaterale akkoorden inzake de officiŽle feestdagen (Wettelijke en religieuse feestdagen - genaturaliseerde werknemers uit moslimlanden) (3-912)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-140
p. 19 3-140 p. 19 (PDF)
De erkenning van echtscheidingen in het buitenland (Niet-erkennen in BelgiŽ van een in Turkije uitgesproken echtscheiding en omgekeerd) (3-1198)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 64-65 3-140 p. 64-65 (PDF)
De houding van de Belgische regering inzake het politiek, cultureel en economisch isolement van Noord-Cyprus (3-2333)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 161-163 3-216 p. 161-163 (PDF)
De huwelijksaangiften (Huwelijk in het buitenland van een allochtoon die genaturaliseerd is - Overschrijving van het huwelijk - Onderzoek door het parket naar de geldigheid van het huwelijk) (3-145)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 66-70 3-44 p. 66-70 (PDF)
De nationaliteitsverklaring (Procedure van nationaliteitsverklaring - Politieverslag en advies Dienst Vreemdelingenzaken : termijn mededeling aan de Procureur des Konings - Voorlopig negatief advies van de Procureur) (3-144)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 64-66 3-44 p. 64-66 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De parkeerplaatsen in en om het station Gent-Sint-Pieters (Vernieuwing van heel de stationsomgeving - Tijdelijke oplossing voor de treinabonnees - Plaatsing van parkeermeters in de nabijheid van het station) (3-621)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-98
p. 84-85 3-98 p. 84-85 (PDF)
De positie van de moslimvrouwen in BelgiŽ (Ongelijkheid - Gedwongen huwelijken - Bevordering van de interculturele dialoog) (3-438)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 45-46 3-86 p. 45-46 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden tijdens hun doorreis door Bulgarije (Problemen met de Bulgaarse politie - Visum - Dubbele nationaliteit) (3-1)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 9-10 3-10 p. 9-10 (PDF)
De situatie van nieuwe burgers van de Europese Unie (Slovaakse en Roumeense Romazigeuners - Ongewenste neveneffecten van het vrij verkeer van personen) (3-1354)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-198
p. 8-10 3-198 p. 8-10 (PDF)
De transplantatie en donatie van organen (Gebrek aan donoren - Sensibilisering van de bevolking - Islamitische bevolking) (3-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 73-75 3-98 p. 73-75 (PDF)
De uitvoering van een resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Turkse deel van Cyprus) (3-303)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 9-10 3-57 p. 9-10 (PDF)
De verkiezing van de leden en de vernieuwing van de Moslimexecutieve (3-393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-81
p. 47-48 3-81 p. 47-48 (PDF)
De verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten in situaties van onverwijderbaarheid (Dienst Vreemdelingenzaken - Vereiste van nationaliteitsbewijs - Onmogelijkheid voor bepaalde groepen om dat voor te leggen [o.a. Somalische onderdanen]) (3-392)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-84
p. 18-20 3-84 p. 18-20 (PDF)
De werkzaamheden van de Commissie voor interculturele dialoog (Minderwaardige positie van de vrouw in de islamitische gemeenschap - Gedwongen huwelijken - Marokkaanse vrouwen - Verslag van de commissie voorgezeten door mevrouw Neyts en de heer Lallemand) (3-437)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-86
p. 61-64 3-86 p. 61-64 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Diversiteitslabel - Invoering (Label dat ondernemingen moet stimuleren om een diversiteitsbeleid te voeren : tewerkstellling van allochtonen, vrouwen, mensen met een handicap en oudere werknemers) 3-6314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9011-9012 3-82 p. 9011-9012 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Pehlivan, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een vrouwenhuis in Istalif (Afghanistan) (3-632)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-632/1
p. 1-27 3-632/1 p. 1-27 (PDF)
Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee (2003-2004)      
  Aanwijzing van een lid van de Senaat
3-46
p. 8 3-46 p. 8 (PDF)
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet, teneinde het openbaar ambt open te stellen voor niet-EU-burgers (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (3-1095)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1095/1
p. 1-6 3-1095/1 p. 1-6 (PDF)
Het Executief van de moslims van BelgiŽ (3-46)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-22
p. 13-14 3-22 p. 13-14 (PDF)
Het actieplan voor meer diversiteit bij de overheid (Toegang allochtonen, gehandicapten en vrouwen - Herziening van de Grondwet) (3-578)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-97
p. 16-18 3-97 p. 16-18 (PDF)
Het niet toepassen van de Conventie van Wenen (1976) door gemeentelijke overheden in Vlaanderen (Afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand - Turkse migranten - Geboorteakte) (3-244)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-56
p. 39-40 3-56 p. 39-40 (PDF)
Het stralingsgevaar van digitale draadloze telefoons (DECT) (3-1654)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 42-43 3-167 p. 42-43 (PDF)
Het verlaagde BTW-tarief inzake arbeidsintensieve diensten (Europese beschikking - Kleine verdieners, renovatie van huizen - Tijdelijke maatregel - Verlenging) (3-603)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-98
p. 62-64 3-98 p. 62-64 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Financiering (3-5471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7637 3-72 p. 7637 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8080-8081 3-75 p. 8080-8081 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1492/3
p. 1-40 3-1492/3 p. 1-40 (PDF)
   Aankoop door de bedrijven van duurzame en mindervervuilende bedrijfswagens - Fiscale stimuli
3-1492/3
p. 27-28 3-1492/3 p. 27-28 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Actieprogramma voor de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde - Impulsfonds
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
   Administratieve geldboeten toepasselijk bij inbreuk op sommige sociale wetten : aanwending van de opbrengst van de boeten voor het globaal beheer van de sociale zekerheid
3-1492/3
p. 8 3-1492/3 p. 8 (PDF)
   Begeleidingsuitkering : uitkering aan jongeren die zich in de wachttijd als schoolverlater bevinden, indien ze een opleiding of begeleiding volgen met het oog op de integratie op de arbeidsmarkt
3-1492/3
p. 4 3-1492/3 p. 4 (PDF)
   Berekening van de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid verschuldigd door het Riziv voor de dagen die vallen binnen de eerste maand van tewerkstelling
3-1492/3
p. 8 3-1492/3 p. 8 (PDF)
   Betaald educatief verlof - Beperking van de terugbetaling aan de werkgevers tot een forfaitair bedrag
3-1492/3
p. 2-3 3-1492/3 p. 2-3 (PDF)
  3-1492/3
p. 13 3-1492/3 p. 13 (PDF)
  3-1492/3
p. 20-22 3-1492/3 p. 20-22 (PDF)
  3-1492/3
p. 25 3-1492/3 p. 25 (PDF)
   Betere inning van de sociale bijdragen door een uitbreiding van de mogelijkheid tot afhouding naar alle organismen voor inning van de bijdragen, door een uitbreiding van de mogelijkheid tot afhouding naar privaatrechtelijke natuurlijke personen en rechtspersonen en door de afhouding mogelijk te maken voor de sommen die de deelgebieden, instellingen die afhangen van de federale Staat of van de deelgebieden en de openbare instellingen van sociale zekerheid verschuldigd zijn
3-1492/3
p. 8-9 3-1492/3 p. 8-9 (PDF)
   Evolutie van de lasten voor gezondheidszorg
3-1492/3
p. 30-31 3-1492/3 p. 30-31 (PDF)
  3-1492/3
p. 34 3-1492/3 p. 34 (PDF)
   Heffingen ten laste van de geneesmiddelenindustrie
3-1492/3
p. 10-11 3-1492/3 p. 10-11 (PDF)
   Kosteloze tandverzorging voor kinderen van zelfstandigen
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
  3-1492/3
p. 19 3-1492/3 p. 19 (PDF)
   Maximumfactuur voor gezondheidszorg (Fiscale en sociale MAF) - Remgeld
3-1492/3
p. 9-10 3-1492/3 p. 9-10 (PDF)
  3-1492/3
p. 17-18 3-1492/3 p. 17-18 (PDF)
  3-1492/3
p. 19-20 3-1492/3 p. 19-20 (PDF)
  3-1492/3
p. 24-25 3-1492/3 p. 24-25 (PDF)
   Overdracht aan de Staat van eerste-pijlerverplichtingen van de publiekrechtelijke instellingen t.a.v. hun statutair personeel - Pensioenfondsen
3-1492/3
p. 6 3-1492/3 p. 6 (PDF)
  3-1492/3
p. 15 3-1492/3 p. 15 (PDF)
  3-1492/3
p. 23 3-1492/3 p. 23 (PDF)
  3-1492/3
p. 25 3-1492/3 p. 25 (PDF)
  3-1492/3
p. 27 3-1492/3 p. 27 (PDF)
  3-1492/3
p. 31 3-1492/3 p. 31 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Problematiek van de bescherming van geneesmiddelen via octrooien - "TRIPPS" - Ontwikkelingssamenwerking
3-1492/3
p. 27 3-1492/3 p. 27 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
   Regelingen van de brugpensioenen en de pseudobrugpensioenen
3-1492/3
p. 31 3-1492/3 p. 31 (PDF)
   Sancties in geval van fraude bij de toegelaten arbeid van gepensioneerden
3-1492/3
p. 6 3-1492/3 p. 6 (PDF)
  3-1492/3
p. 14 3-1492/3 p. 14 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen : prestaties inzake sociale zekerheid die een verzoening tussen het beroepsleven en het privť-leven aanmoedigen - Dienstencheques
3-1492/3
p. 4-5 3-1492/3 p. 4-5 (PDF)
  3-1492/3
p. 13-14 3-1492/3 p. 13-14 (PDF)
  3-1492/3
p. 28-29 3-1492/3 p. 28-29 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Sociale Maribel : aanpassing wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, in gevolge de creatie van een enig Fonds bevoegd voor alle werkgevers van de overheidssector waarop de sociale Maribel van toepassing is
3-1492/3
p. 3-4 3-1492/3 p. 3-4 (PDF)
   Sociale zekerheid : strijd tegen sociale fraude en oneigenlijk gebruik van de reglementering
3-1492/3
p. 7-8 3-1492/3 p. 7-8 (PDF)
  3-1492/3
p. 22 3-1492/3 p. 22 (PDF)
   Sociale zekerheid : verbod op het beperken of opheffen van sancties en ambtshalve veroordeling tot uitbetaling van de bijdragen in geval van bijdragefraude
3-1492/3
p. 7 3-1492/3 p. 7 (PDF)
  3-1492/3
p. 22 3-1492/3 p. 22 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor bedrijfswagens (Interpretatie van de begrippen "voertuig ter beschikking gesteld aan de werknemers voor andere dan loutere beroepsdoeleinden" en "collectief vervoer van werknemers")
3-1492/3
p. 8 3-1492/3 p. 8 (PDF)
  3-1492/3
p. 15-17 3-1492/3 p. 15-17 (PDF)
  3-1492/3
p. 27-28 3-1492/3 p. 27-28 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Specifieke positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
3-1492/3
p. 28 3-1492/3 p. 28 (PDF)
  3-1492/3
p. 30 3-1492/3 p. 30 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Spijzen van het Zilverfonds
3-1492/3
p. 26 3-1492/3 p. 26 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-1492/3
p. 18 3-1492/3 p. 18 (PDF)
  3-1492/3
p. 19 3-1492/3 p. 19 (PDF)
   Telasteneming van medische behandelingskosten door de OCMW's : remgeld
3-1492/3
p. 5-6 3-1492/3 p. 5-6 (PDF)
   Terugbetaling van ziektekosten aan gedetineerden
3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
   Toekomst van de sociale zekerheid - Financiering
3-1492/3
p. 30-31 3-1492/3 p. 30-31 (PDF)
  3-1492/3
p. 32-34 3-1492/3 p. 32-34 (PDF)
  3-1492/3
p. 35-36 3-1492/3 p. 35-36 (PDF)
   Uitbreiding van het adoptieverlof
3-1492/3
p. 29 3-1492/3 p. 29 (PDF)
   Uitbreiding van het vaderschapsverlof
3-1492/3
p. 29 3-1492/3 p. 29 (PDF)
   Vergoeding aan de stagemeesters in de tandheelkunde (ZIV)
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
   Verlenging van de verjaringstermijn inzake sociale zekerheid t.a.v. de werkgevers die langs de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven hun aangifte inzake sociale zekerheid indienen
3-1492/3
p. 9 3-1492/3 p. 9 (PDF)
   Vruchtbaarheidsbehandeling : ZIV-tussenkomst
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
  3-1492/3
p. 18 3-1492/3 p. 18 (PDF)
  3-1492/3
p. 23-24 3-1492/3 p. 23-24 (PDF)
  3-1492/3
p. 26 3-1492/3 p. 26 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
   Wijze van terugbetaling van niet-gebruikte PWA-cheques aan de gebruikers
3-1492/3
p. 4 3-1492/3 p. 4 (PDF)
  3-1492/3
p. 13 3-1492/3 p. 13 (PDF)
   ZiekenhuispatiŽnten aan wie geen supplementen mogen worden aangerekend voor een verblijf in een tweepatiŽntenkamer
3-1492/3
p. 11-12 3-1492/3 p. 11-12 (PDF)
   Zorgforfait voor chronisch zieken (ZIV)
3-1492/3
p. 20 3-1492/3 p. 20 (PDF)
  3-1492/3
p. 24-25 3-1492/3 p. 24-25 (PDF)
  3-1492/4
p. 1-8 3-1492/4 p. 1-8 (PDF)
   Oprichting, binnen FOD Buitenlandse Zaken, van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties
3-1492/4
p. 2 3-1492/4 p. 2 (PDF)
   Vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking
3-1492/4
p. 2-8 3-1492/4 p. 2-8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-424/3
p. 1-65 3-424/3 p. 1-65 (PDF)
   Alternatieve financiering sociale zekerheid
3-424/3
p. 13-14 3-424/3 p. 13-14 (PDF)
  3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 36 3-424/3 p. 36 (PDF)
   Apotheek in luchthaven Brussel-Nationaal
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 35 3-424/3 p. 35 (PDF)
  3-424/3
p. 38 3-424/3 p. 38 (PDF)
   Bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's bij aanvraag van maatschappelijke hulp
3-424/3
p. 41 3-424/3 p. 41 (PDF)
  3-424/3
p. 42 3-424/3 p. 42 (PDF)
   Farmanet
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 37-38 3-424/3 p. 37-38 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 35 3-424/3 p. 35 (PDF)
   Fonds ter bestrijding van tabaksgebruik
3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 35 3-424/3 p. 35 (PDF)
  3-424/3
p. 38 3-424/3 p. 38 (PDF)
  3-424/3
p. 39 3-424/3 p. 39 (PDF)
   Geneesmiddelenbeleid (ZIV)
3-424/3
p. 32 3-424/3 p. 32 (PDF)
   Loopbaanonderbrekingsuitkeringen
3-424/3
p. 20-21 3-424/3 p. 20-21 (PDF)
   Maatregelen betreffende personen met een handicap
3-424/3
p. 14-16 3-424/3 p. 14-16 (PDF)
   Maatregelen inzake maatschappelijke integratie
3-424/3
p. 17-18 3-424/3 p. 17-18 (PDF)
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra - Voogdij over niet-begeleide minderjarigen
3-424/3
p. 40-41 3-424/3 p. 40-41 (PDF)
  3-424/3
p. 41-42 3-424/3 p. 41-42 (PDF)
   Openstellen van het stelsel van dienstencheques voor buitenlanders
3-424/3
p. 23-25 3-424/3 p. 23-25 (PDF)
   Overzicht van de maatregelen inzake sociale zekerheid, pensioenen en werk
3-424/3
p. 2-16 3-424/3 p. 2-16 (PDF)
  3-424/3
p. 32-39 3-424/3 p. 32-39 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-424/3
p. 20 3-424/3 p. 20 (PDF)
   Programma ter vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden
3-424/3
p. 18-19 3-424/3 p. 18-19 (PDF)
  3-424/3
p. 43 3-424/3 p. 43 (PDF)
   Reglementering inzake zuurstof
3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 36 3-424/3 p. 36 (PDF)
   Sociaal statuut zelfstandigen
3-424/3
p. 9-12 3-424/3 p. 9-12 (PDF)
  3-424/3
p. 21-22 3-424/3 p. 21-22 (PDF)
   Statuut meewerkende echtgenoot : pensioen
3-424/3
p. 10 3-424/3 p. 10 (PDF)
  3-424/3
p. 21-22 3-424/3 p. 21-22 (PDF)
   Tegemoetkomingen voor personen met een handicap
3-424/3
p. 39-40 3-424/3 p. 39-40 (PDF)
   Terugbetaling geneesmiddelen - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-424/3
p. 32 3-424/3 p. 32 (PDF)
  3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 34-35 3-424/3 p. 34-35 (PDF)
  3-424/3
p. 37-38 3-424/3 p. 37-38 (PDF)
  3-424/3
p. 38-39 3-424/3 p. 38-39 (PDF)
   Thuisverpleging
3-424/3
p. 36 3-424/3 p. 36 (PDF)
   Uitbreiding activeringsmaatregelen voor vreemdelingen : werk
3-424/3
p. 41 3-424/3 p. 41 (PDF)
  3-424/3
p. 42 3-424/3 p. 42 (PDF)
   Uitbreiding van de regeling inzake dienstencheques
3-424/3
p. 6-8 3-424/3 p. 6-8 (PDF)
  3-424/3
p. 22-32 3-424/3 p. 22-32 (PDF)
   Voorwaardelijk artsenbudget
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 37 3-424/3 p. 37 (PDF)
   Werkwijze met deelbudgetten (Geneesmiddelen)
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 37 3-424/3 p. 37 (PDF)
   Ziekenhuisapotheken
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-742/6
p. 1-5 3-742/6 p. 1-5 (PDF)
   Fonds t.b.v. de centra voor dringende oproepen (Centra 112)
3-742/6
p. 2 3-742/6 p. 2 (PDF)
   Wijziging wet 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en wet 8 augustus 1983 m.b.t. Rijksregister natuurlijke personen: elektronische identiteitskaart (Raadpleging door de Staatsveiligheid en de Inlichtingendienst van het leger - Toegang van de ministers van Leefmilieu tot het wachtregister voor de vreemdelingen voor toepassing van de wet van 26 maart 1971 op bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Toegang van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding tot het wachtregister)
3-742/6
p. 3-4 3-742/6 p. 3-4 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Integratie en asiel- en migratiebeleid
3-6
p. 33-35 3-6 p. 33-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (Integratie van genderaspecten in het beleid inzake internationale vrede en veiligheid) (3-2133)      
  Voorstel van de dames Pehlivan en Zrihen
3-2133/1
p. 1-7 3-2133/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolť en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2047)      
  Voorstel van de dames Zrihen, Hermans, Pehlivan, Annane en de Bethune
3-2047/1
p. 1-17 3-2047/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Pehlivan c.s.
3-2047/2
p. 1-4 3-2047/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Amendement nr 55 van mevrouw Pehlivan, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1031/6
p. 1-2 3-1031/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het amendement
3-133
p. 47-49 3-133 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus (3-756)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
3-756/1
p. 1-2 3-756/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ (Belang van een goed meet- en evaluatie-instrument waarmee de sociaal-economische en ecologische ontwikkelingen kunnen getoetst worden op hun duurzaamheid - Rol van de Senaat) (3-1607)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Martens c.s.
3-1607/1
p. 1-5 3-1607/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (3-2091)      
  Voorstel van de dames Pehlivan, Zrihen, Anseeuw, Geerts en Tindemans en de heer Cornil
3-2091/1
p. 1-4 3-2091/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Voorstel van de dames Geerts en Pehlivan
3-1143/1
p. 1-3 3-1143/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Nimmegeers
3-1454/1
p. 1-2 3-1454/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een Label Gelijkheid en Diversiteit (Extra stimulans om ongelijkheden bij tewerkstelling van mensen van vreemde origine, gehandicapten, ouderen en vrouwen weg te werken, o.a. door het uitreiken van een label dat de goede praktijken van een onderneming onderstreept - Overleg met de gewesten) (3-2445)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
3-2445/1
p. 1-8 3-2445/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de regeling van het klein verlet teneinde de discriminaties op dit vlak tussen de erkende godsdiensten weg te werken (Bepalen van de rituelen die overeenstemmen met de "plechtige communie", "het lentefeest", "de priesterwijding" en "de kloosterintrede" - Aanpassing KB 28 augustus 1963) (3-2018)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-2018/1
p. 1-4 3-2018/1 p. 1-4 (PDF)
Weigering van visa - Delegatieleden van de Palestijnse Raad (bij de Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee in het Europees Parlement - Houding t.o.v. de Hamas) (3-4950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6901-6902 3-68 p. 6901-6902 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, ondertekend te Brussel op 10 december 2002 (3-1357)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1357/2
p. 1 3-1357/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 (3-1227)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1227/2
p. 1-2 3-1227/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 oktober 2005 (3-1752)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1752/2
p. 1-3 3-1752/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997 (3-990)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-990/2
p. 1-2 3-990/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriŽle ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (3-1326)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1326/2
p. 1-6 3-1326/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1746)      
  Algemene bespreking
3-176
p. 26-45 3-176 p. 26-45 (PDF)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (3-585)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-585/3
p. 1-47 3-585/3 p. 1-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van het Kieswetboek (Herstel van het parallellisme tussen de wet van 19 mei 1994 en de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers) (3-546)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-546/2
p. 1-4 3-546/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen (Poolse oud-strijders) (3-947)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-947/2
p. 1-4 3-947/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (Inwerkingtreding) (3-1539)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1539/2
p. 1-3 3-1539/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-148
p. 14-15 3-148 p. 14-15 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de werving en de selectie van werknemers (Discriminatie van de werkzoekende allochtonen - Verplichting voor de werkgever een anonieme selectieprocedure door te voeren) (3-1179)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1179/1
p. 1-9 3-1179/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel ter beteugeling van het familiaal geweld en tot aanvulling van artikel 458 van het Strafwetboek (De vermoedelijke dader van familiaal geweld tijdelijk de gezinswoning ontzeggen en hem een contactverbod opleggen) (3-776)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
3-776/1
p. 1-10 3-776/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie (Bevordering van de loopbaan van werknemers behorend tot doelgroepen [vrouwen, allochtonen, gehandicapten]) (3-88)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-88/1
p. 1-9 3-88/1 p. 1-9 (PDF)
  Intrekking
3-97
p. 102 3-97 p. 102 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen (3-1316)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1316/1
p. 1-21 3-1316/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen (Kennisgeving aan de OCMW's van de oproepingen in verzoening) (3-1268)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1268/1
p. 1-2 3-1268/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering (3-531)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-531/1
p. 1-4 3-531/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt (Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Fonds ter bevordering van gelijke kansen in de schoot van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, met als doel een stimulerend beleid te voeren naar bedrijven) (3-1439)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1439/1
p. 1-15 3-1439/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (Verplichte inschrijving in de Huurwet, dat alle huurwaarborgen moeten gestort worden in ťťn gecentraliseerd fonds teneinde tegemoet te komen aan knelpunten waarmee financieel weinig draagkrachtige mensen geconfronteerd worden bij het vinden van een woning) (3-1308)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1308/1
p. 1-14 3-1308/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder (3-1226)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1226/1
p. 1-3 3-1226/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft (3-1153)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1153/1
p. 1-2 3-1153/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de uitbreiding van het moederschapsverlof (Hospitalisatie van een pasgeborene) (3-707)      
  Voorstel van de dames Geerts en Pehlivan
3-707/1
p. 1-7 3-707/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek, wat de repatriŽring van de overledene betreft (Toelating door de ambtenaar van de burgerlijke stand) (3-508)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-508/1
p. 1-2 3-508/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
3-108
p. 89 3-108 p. 89 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten (Federaal ontwikkelingsbeleid : kinderrechten - Rapportageverplichting van de federale regering aan het Parlement) (3-988)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-988/3
p. 1-3 3-988/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (3-1473)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1473/3
p. 1-14 3-1473/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde ziekteverzekeringswet, met het oog op de organisatie van verkiezingen tot vaststelling van de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen in de organen van het RIZIV (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen) (Bij KB van 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet van 9 augustus 1963) (3-336)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-336/8
p. 1-2 3-336/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Vandenberghe Lionel
3-86/1
p. 1-7 3-86/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken (Gelijke rechten en gelijke kansen voor alle vrouwen - Internationale vrouwendag) (3-87)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-87/1
p. 1-3 3-87/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comitťs tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones (Bevoegdheid van de politieraad tot onteigening) (3-131)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-131/2
p. 1-2 3-131/2 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999