S. 3-1473 Dossierfiche K. 51-3087

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten
Stéphanie Anseeuw    Annemie Van de Casteele    Olga Zrihen   

invaliditeitsverzekering
administratieve procedure
gehandicapte
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1473/1 3-1473/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/12/2005
3-1473/2 3-1473/2 (PDF) Amendementen 21/3/2007
3-1473/3 3-1473/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-1473/4 3-1473/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2007
3-1473/5 3-1473/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/4/2007
K. 51-3087/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/12/2005   Indiening Doc. 3-1473/1 3-1473/1 (PDF)
8/12/2005   Inoverwegingneming
8/12/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-1473/5 3-1473/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/12/2005   Verzending naar commissie
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
21/6/2006   Bespreking
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
28/3/2007   Aanneming na amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1473/3 3-1473/3 (PDF)
28/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1473/4 3-1473/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-3087/1
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
16/6/2008   Ontheffing uit caduciteit
52-1260
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 21/6/2006, 24/1/2007, 21/3/2007, 28/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/4/2007 60 18/6/2007