S. 3-546 Dossierfiche K. 51-825

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van het Kieswetboek
Rik Daems   Claude Eerdekens   Daniel Bacquelaine   Dirk Van der Maelen   Pieter De Crem   Raymond Langendries  

Europese verkiezing
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-825/1 Wetsvoorstel 19/2/2004
K. 51-825/2 Amendementen 3/3/2004
K. 51-825/3 Verslag namens de commissie 4/3/2004
K. 51-825/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2004
K. 51-825/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/2004
3-546/1 3-546/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/3/2004
3-546/2 3-546/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/2004
3-546/3 3-546/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/3/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/2/2004   Indiening Doc. K. 51-825/1
19/2/2004   Inoverwegingneming
4/3/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-825/3
4/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 46-47
4/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-18/o1)
Integraal verslag nr. 53, p.57
Doc. K. 51-825/5
4/3/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/3/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/3/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-546/1 3-546/1 (PDF)
10/3/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/3/2004   Inschrijving op agenda
25/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-48 Hand. 3-48 (PDF)
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-2/o7) Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
Doc. 3-546/3 3-546/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/3/2004   Verzending naar commissie
16/3/2004   Inschrijving op agenda
16/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
16/3/2004   Bespreking
16/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
16/3/2004   Aanneming zonder amendering
16/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-546/2 3-546/2 (PDF)
25/3/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2004   Bekendmaking (37185-37190)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/3/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/3/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/3/2004 15 23/3/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2004 60 25/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2004 7/5/2004, blz 37185-37190