S. 3-86 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen
Fatma Pehlivan    Lionel Vandenberghe   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
verkiesbaarheid
kiezerslijst
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-86/1 3-86/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2003
3-86/2 3-86/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2003   Indiening
Herindiening 2-880/1 - 2000-2001 op 20 juli 2001.
Doc. 3-86/1 3-86/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/11/2003   Inschrijving op agenda
4/12/2003   Algemene bespreking
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
21/10/2003   Inschrijving op agenda
21/10/2003   Regeling der werkzaamheden
21/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Paul Wille
21/10/2003   Inleidende uiteenzetting
indieners
21/10/2003   Gedachtewisseling
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Inleidende uiteenzetting
indieners
4/11/2003   Bespreking
Algemene bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Inleidende uiteenzetting
13/11/2003   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Einde van de algemene bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het geamendeerde wetsvoorstel nr. 3-13/1
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (17 stemmen)
Doc. 3-86/2 3-86/2 (PDF)
11/12/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 21/10/2003, 4/11/2003, 13/11/2003, 18/11/2003, 25/11/2003