Schriftelijke vragen van 6-301 tot 6-400

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-301 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 9/12/2014
  Antwoord 24/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-302
6-302 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 9/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-301
6-303 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Wegsignalisatie - Agglomeratieborden F1 en F3 - Vervanging - Verlenging van de levensduur - Juridische leemte - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 9/12/2014
  Antwoord 9/1/2015
6-304 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wegpolitie - Interventieploegen - Reorganisatie - Aanrijtijden op de autosnelwegen E313 en E34 - Evaluatie - Extra interventieploeg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 9/12/2014
  Antwoord 2/4/2015
6-305 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Fraude - Strijd - Structurele aanpak - Samenwerking met de deelstaten en andere Europese landen - Eventueel partnership met de ziekenfondsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 10/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-306 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Gelijke kansen - Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld - Cijfers - Parket - Vervolgingsgrond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 10/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 22/9/2015
6-307 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Transgenders - Kwetsbaarheid - Maatregelen - Nieuw actieplan tegen homo- en transfobie - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2015 ) 12/12/2014
  Antwoord 29/5/2015
6-308 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld tegen ouderen - Ouderenmishandeling - Cijfers - Aanscherpen handhavingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 28/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-309
6-309 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen ouderen - Ouderenmishandeling - Cijfers - Aanscherpen handhavingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 5/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-308
6-310 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het beleid aangaande consumentenbescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-311 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het tewerkstellingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/6/2015
6-312 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal beleid aangaande consumentenbescherming - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-313 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal beleid aangaande werk en tewerkstelling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 6/12/2018
6-314 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal economisch beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
6-315 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het economisch beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 27/1/2015
6-316 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federaal beleid aangaande binnenlandse zaken en veiligheid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 2/4/2015
6-317 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federaal beleid aangaande de grote steden - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-318 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van binnenlandse zaken en veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-319 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van het grotestedenbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-320 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid aangaande de digitale agenda
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-321 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Federaal beleid aangaande de digitale agenda - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-322 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Federaal beleid aangaande ontwikkelingssamenwerking - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/2/2015
6-323 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-324 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-325 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-326 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het justitieel, penitentiair en welzijnsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-327 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federaal justitieel en penitentiair beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 5/3/2015
6-328 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op gezondheids- en welzijnsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 27/1/2015
6-329 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het sociaal en welzijnsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 11/2/2015
6-330 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal gezondheidsbeleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-331 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-332 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid voor maatschappelijke integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-333 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor de KMO's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
6-334 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor de zelfstandigen en de middenstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
6-335 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal beleid voor de KMO's - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-336 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal beleid voor maatschappelijke integratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-337 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal beleid voor de zelfstandigen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-338 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van leefmilieu en duurzame ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-339 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid inzake energie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-340 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federaal beleid voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-341 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federaal beleid voor energie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-342 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-343 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federaal beleid voor luchtvaart en luchthavens - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 30/3/2015
6-344 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federaal beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-345 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federaal beleid voor het openbaar vervoer - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 8/5/2015
6-346 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het regionaal beleid voor luchtvaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 5/2/2015
6-347 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Federale besparingen - Invloed op de regionale vervoersmaatschappijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-348 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal beleid voor buitenlandse handel - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-349 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal beleid voor de Noordzee - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 23/1/2015
6-350 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federaal beleid voor armoedebestrijding - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 28/4/2015
6-351 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federaal beleid voor gelijke kansen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-352 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federaal wetenschapsbeleid - Federale Wetenschappelijke Instellingen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-353 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2144
6-354 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Belgisch ondernemingsklimaat - Statuut student-ondernemer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
6-355 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belgisch ondernemingsklimaat - Statuut student-ondernemer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Rappel 4/2/2015
  Antwoord 12/2/2015
6-356 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belgisch ondernemingsklimaat - Statuut student-ondernemer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-357 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Internet of Things (IoT) - Opkomst - Rol van BelgiŽ - Beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-358 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Voogdij over de burgemeester - Rol van de federale overheid ten aanzien van de gewestelijke autoriteiten - Gevolgen van de nationale betoging van 6 november 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-359 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Behalen van de EU-begrotingsnormen - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten - Afspraak met betrekking tot de gemeenten en provincies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Antwoord 28/1/2015
6-360 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  De Munt - Besparingen - Programmatie - Schrapping van hedendaagse dans - Ondersteuning van hedendaagse dans - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2015 ) 30/12/2014
  Rappel 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-361 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  InterministeriŽle conferentie Mobiliteit - Inwerkingtreding - Inhoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2015 ) 30/12/2014
  Antwoord 19/2/2015
6-362 Maes Lieve (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Thematische volkslening - Procedure - Domeinen - Bedrag per projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-363 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  GEN - Werkzaamheden in Waals-Brabant Ė Voortgang van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 2/3/2015
6-364 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Autonome straf
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-365 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht via stemcontrole - Thuisdetentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 10/7/2015
6-366 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Strafonderbrekingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 11/9/2015
6-367 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorlopige invrijheidstelling - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 29/9/2015
6-368 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Omzendbrief - Intrafamiliaal geweld
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 13/4/2015
6-369 Anciaux Bert (sp.a) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Wapens - Verkoop en aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 12/2/2015
6-370 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Promoten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
6-371 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wapenhandelaars - Tussenhandelaars - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 27/5/2015
6-372 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Onderwijsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 13/4/2015
6-373 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 29/1/2015
6-374 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 29/1/2015
6-375 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Illegale wapenhandel - Bestrijding door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 8/4/2015
6-376 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wapens - Belgische politiediensten - Verkoop en aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 19/3/2015
6-377 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Wapens - Verkoop en aankoop door het Belgisch leger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 19/2/2015
6-378 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Wapenhandel en wapentrafiek - Grenscontrole door de douane - EfficiŽntie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
6-379 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
6-380 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 29/1/2015
6-381 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 19/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-383
6-382 Daems Rik (Open Vld) minister van Justitie  
  Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 24/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-383
6-383 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-382
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2052
6-384 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Seksuele en reproductieve gezondheid - Middelen - Daling - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Rappel 16/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
6-386 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Zesde Staatshervorming - Arbeidsmarktbeleid - Technisch kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 11/8/2015
6-387 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Expertisecentrum economische impactanalyse - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 19/2/2015
6-388 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gemeenschapsdienst - Overleg met de Gewesten - Uitwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 13/3/2015
6-389 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsmaatregelen - Gevolgen voor de Gewesten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-390 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsmaatregelen - Impact op de werkzoekenden - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-391 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelinguitkeringen - Uitsluitingsbeslissing - Gevolgen - Maatregelen van de Gewesten - Gemeenschappelijke maatregelen - Kosten van opvang en begeleiding van de uitgesloten werkzoekenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 13/3/2015
6-392 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsbeslissing - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Impact - Vragen op leeflonen - Bijkomende werklast - Ter beschikking stelling van aanvullende middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 13/3/2015
6-393 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 19/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-394
6-394 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-393
6-395 De Bue Valťrie (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersveiligheid - Positieve drugstests - Acties in 2015 - Aankoop controletoestellen - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 1/9/2015
6-396 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2145
6-397 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Strijd tegen de radicalisering van sommige jongeren - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 16/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-398 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Strijd tegen de radicalisering van sommige jongeren - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 16/1/2015
  Antwoord 22/9/2015
6-399 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Concurrentie - Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen - Strijd - Belang van de patiŽnt - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 19/1/2015
  Antwoord 10/3/2015
6-400 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  e-Health-platform - Ontwikkeling - Actieplan e-Gezondheidszorg - Gebruik van e-Health door de deelstaten - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 20/1/2015
  Antwoord 19/2/2015