Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-303

van Valérie De Bue (MR) d.d. 9 december 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Wegsignalisatie - Agglomeratieborden F1 en F3 - Vervanging - Verlenging van de levensduur - Juridische leemte - Maatregelen

bebakening
wegverkeer
stedelijk gebied

Chronologie

9/12/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015)
9/1/2015Antwoord

Vraag nr. 6-303 d.d. 9 december 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Considérant que la durée de vie des panneaux agglomération reste dans vos compétences et considérant par la même occasion que la sécurité routière est, elle, une responsabilité régionale, j'aimerais vous interroger concernant le problème qui risque très certainement de se produire dans quelques mois concernant les panneaux qui indiquent l'entrée dans une agglomération.

Il s'agit du panneau de signalisation routière F1 (le panneau blanc bordé d'un filet noir) où apparaissait le nom de nos villes et villages et qui contraignait l'automobiliste à ne plus dépasser les 50 km/h dès le franchissement de celui-ci, et du panneau F3 (le même barré d'un trait rouge), marquant la sortie d'agglomération. Cela fait plus de dix ans que le Code de la route a introduit les panneaux F1 et F3 a et b pour les remplacer.

On a appris, il y a quelques jours, que l'Union des Villes et Communes de Wallonie, vous a demandé de prolonger la durée de vie de ces panneaux.

Considérant qu'il y aura un impact évident sur les routes régionales et locales mais aussi pour le gestionnaire de voirie, pour l'entrée des villes, pourriez-vous me dire, Madame la Ministre, combien de panneaux doivent encore être changés en Wallonie et à Bruxelles? Ce vide juridique va-t-il être comblé par une mesure que vous allez prendre?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2015 :

Het is niet makkelijk om in te schatten hoeveel F1 en F3 borden nog door de Waalse gemeenten moeten worden vervangen vóór 1 juni 2015; om het exacte aantal te kennen zou iedere gemeente moeten worden gecontacteerd. Volgens de Waalse Vereniging van steden en gemeenten zijn er 40 % van de Waalse gemeenten in orde.

In Brussel moeten er nog 118 verkeersborden worden aangepast.

Ik ben geen voorstander van een verlenging van de overgangsperiode van tien jaar die werd voorzien voor het vervangen van de borden ter aanduiding van de bebouwde kom. Immers, de relatief lange overgangsperiode, die overeenstemt met de « gemiddelde levensduur » van een verkeersbord, werd bepaald in overleg met de Gewesten in het kader van de betrokkenheidsprocedure naar aanleiding van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van de wegcode, onder andere op dit punt. Daarenboven hebben veel gemeenten reeds de inspanning gedaan om hun verkeersborden aan te passen en zou het niet fair zijn om de deadline te verlengen voor de gemeenten die nog geen actie hebben ondernomen. Met het oog op meer uniformiteit, die de leesbaarheid van de verkeersborden ten goede komt en dus de verkeersveiligheid bevordert, lijkt het aangewezen om vast te houden aan de vastgestelde datum.

Het is tevens van belang erop te wijzen dat in de wegcode in de definitie van de bebouwde kom (artikel 2.12) en in de legendes van de verkeersborden C43 en C45 (artikel 68) telkens zowel de verkeersborden F1, F3 als de verkeersborden F1a, F1b, F3a of F3b worden vermeld. Bijgevolg blijven de daaraan gekoppelde verkeersregels van toepassing voor de bestuurders, los van de vraag met betrekking tot de datum van het vervangen van de verkeersborden door de wegbeheerders.