Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-363

van Valérie De Bue (MR) d.d. 8 januari 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

GEN - Werkzaamheden in Waals-Brabant – Voortgang van de werkzaamheden

openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbare werken

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
2/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-363 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De werkzaamheden rond het GEN hebben belangrijke gevolgen voor de mobiliteit van de steden van Waals-Brabant en van Brussel. De invoering van het GEN maakt deel uit van de prioriteiten van Wallonië op het vlak van de ontwikkeling van het spoorvervoer. Het GEN zal in belangrijke mate bijdragen tot de oplossing van de mobiliteitsproblemen rond de hoofdstad.

De jongste weken veroorzaken heel wat werkzaamheden ongenoegen bij tal van burgemeesters uit Waals-Brabant. Zo stapelen de klachten met betrekking tot de werkzaamheden in Rixensart zich op: geen verlichting, onmogelijke toegang voor personen met beperkte mobiliteit, huizen die onbereikbaar zijn.

Kunt u mij meedelen hoever de werkzaamheden met betrekking tot het GEN in Waals-Brabant zijn gevorderd? Hoe zit het met het tijdschema? Hebben sommige werkzaamheden vertraging opgelopen? Wordt het contact tussen Infrabel en de gemeenten altijd gehandhaafd?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2015 :

De voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot het GEN in Waals-Brabant is als volgt :

– op de lijn 161 zijn, met uitzondering van de werf van Rixensart, de grote burgerlijke bouwkundige werken die de verplaatsing van de sporen voorafgaan, voltooid. De eerste spoorwerken vinden plaats ten noorden van het station van Ottignies. De werken met betrekking tot het tractie-onderstation in Ottignies tenslotte gaan van start in februari 2015 en zullen de elektriciteitsvoorziening van lijn 161 opvoeren ;

– op de lijn 124 zijn de burgerlijke bouwkundige werken op de baanvakken Waterloo–Eigenbrakel en Eigenbrakel–Braine Alliance reeds voltooid. De aan de gang zijnde werken hebben betrekking tot het tractie-onderstation in Waterloo, waardoor de elektriciteitsvoorziening van lijn 124 zal kunnen worden opgevoerd.

Van bij de start van het dossier heeft Infrabel een nabijheidscommunicatie gevoerd. De gemeenten werden steeds als bevoorrechte partners beschouwd.