Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Bart De Nijn

124 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11326 Bart De Nijn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het in omloop zijn van valse postzegels
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4891
5-11313 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de oprichting van de algemene nationale gegevensbank Verkeer
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4877
5-11312 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het bewakingscamerabeleid
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4874
5-11258 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de parameters in de CAD-Astrid software
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4806
5-11257 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het inschakelen van vrijwilligers bij de lokale politie
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4804
5-11205 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Meldkamers - Call Centers 100/101 - Samenvoeging - Provinciale of bovenprovinciale werking - Studie
  Verzending vraag 28/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11102 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het aanslepende BE-Alert plan
  Verzending vraag 12/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4704
5-11101 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de oprichting van een interactief platform tussen burgers en politiediensten
  Verzending vraag 12/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4698
5-11004 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Smartphone - Verkeers-apps - Wettelijk kader
  Verzending vraag 31/1/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-10915 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Jaarverslag Comitť P - Veroordeling van politiemensen - Mildere bestraffing - Opschorting van veroordeling
  Verzending vraag 20/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10900 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Algemene Nationale Gegevensbank Verkeer - Oprichting - Gebruik
  Verzending vraag 16/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10899 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Koninklijke familie - Bewaking - Budget - Nieuwe maatregelen - Stand van zaken - Militaire politie
  Verzending vraag 16/1/2014
  Herkwalificatie 5/2/2014
  Antwoord 24/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4739
5-10897 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefonische hulpcentrales 100-112-101 - Oproepen - Cijfergegevens - Sensibilisering
  Verzending vraag 16/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10896 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verdwijningszaken in 2013 - Aantallen - Kosten - Termijnen
  Verzending vraag 16/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10866 Bart De Nijn (N-VA) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Ambtenarij - Gesjoemel op de arbeidsvloer - Aanpak - Frequentie
  Verzending vraag 14/1/2014
  Antwoord 25/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-10515
5-10860 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bob-campagne 2013 - Stijging van de positieve controles - Sensibiliseringscampagnes - Maatregelen
  Verzending vraag 14/1/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-10859 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds voor de financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Uitbetaling - Termijnen - Maatregelen
  Verzending vraag 14/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10801 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Eindejaar - Alcoholtesten - Drugtesten - Bob-campagne - Aantal controles - Positieve testen - Algemene tendens - Doelstellingen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10723 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Seksuele delinquenten - Psychiatrische hulp en behandeling - Aantal plaatsen - Instellingen - Gevangenissen - Maatregelen
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10722 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgische snelwegen - Files - Ongevallenbeheer - Centrale meldkamer - Maatregelen - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag 7/1/2014
  Antwoord 8/4/2014
5-10717 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hulpdiensten - Communicatiesysteem - Beveiligingslek - Maatregelen
  Verzending vraag 2/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10716 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteitsstatistieken - Politiecijfers - Geheimhouding - Bekendmaking - Interpretatie
  Verzending vraag 2/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10709 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Medicatiefouten - Preventie - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10631 Bart De Nijn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Spoorwegen - Ongevallen - Sterfgevallen - Kosten - Gevolgen - Slachtoffers - Treinbestuurders - Medepassagiers - Begeleiding - Behandeling
  Verzending vraag 16/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10587 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Partnergeweld - DAPHNE II-programma - Studie - Kost - Belgische gegevens - Dataverzameling - Maatregelen
  Verzending vraag 11/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10549 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Metaaldiefstallen - Koperdiefstallen - Verkoop van oude metalen - Europese norm
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10538 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nummerplaten - Diefstal - Verlies - Procedure - Duplicaatcode - Antidiefstalnummerplaten
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10515 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenarij - Gesjoemel op de arbeidsvloer - Aanpak - Frequentie
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
  Doorverwijzing vraag 14/1/2014
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-10866
5-10514 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Ambtenarij - Gesjoemel op het werk - Bestraffingen
  Verzending vraag 4/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10513 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale afvalophalingen - Bestrijding - Taskforce - Containerparken
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10420 Bart De Nijn (N-VA) minister van Werk  
  Allochtonen - Arbeidsmarkt - Blijvende discriminatie - Eurostat - Maatregelen - Controles
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10390 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Partnergeweld - Politie - Centra voor algemeen welzijnswerk - Samenwerking
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10389 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wereldbank - Rapport "Doing business" - Ondernemingsklimaat - Daling - Maatregelen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10388 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Wet op de kansspelen - Uitvoeringbesluiten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10387 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Valse bommeldingen - Daders - Bestraffingen - Interventiekosten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10386 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen - Valse bommeldingen - Overzicht - Preventief onderzoek - Kosten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10294 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wapenwet - Ingeleverde wapens - Regularisering door politieagenten - Privťcollecties - Deontologie
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 17/3/2014
5-10234 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Cijfergegevens buitenlanders - Ingetrokken rijbewijzen - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10233 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Uitzonderlijk vervoer - Koninklijk besluit - Toepassing - Vergunning - Inbreuken - Controles - Overzicht
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10232 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Touring - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10231 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Bescherming - Veroordelingen - Samenwerking tussen politie, parketten en magistraten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10229 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Misdaad onder dwang - Onderzoek - Samenwerking politiediensten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10093 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ASTRID-dossier - Brandweer - Politie - Vertegenwoordiging - Samenwerking
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10092 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  CAD ASTRID - Problemen - Procedures - Werkwijze - Analyse
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10091 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ASTRID NV - COP-meerjarenplan - Doelstellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10067 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefooncentrales - Hulpdiensten - Noodoproepen - Aantallen - Integratie - Call centers van politiezones
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10066 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  112/100-centrales - Integratie - ASTRID - Toekomstvisie
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-9981 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersovertredingen - Europese richtlijn "Cross-border enforcement" - Implementatie - Wederkerigheid
  Verzending vraag 2/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-9963 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Kenia - Al-Shabaab - SomaliŽ - Belgische Jihad-strijders - Terugkeer - Juridische vervolgingen
  Verzending vraag 2/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 16/1/2014
5-9962 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kenia - Al-Shabaab - SomaliŽ - Belgische Jihad-strijders - Overzicht - Inhouden van paspoorten - Rekruteringsgroepen - Terugkomst
  Verzending vraag 2/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
5-9940 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Hulpdiensten 100/112 - Misbruik (spookoproepen) - Sancties - Cijfergegevens jaren 2007 tot en met 2012
  Verzending vraag 27/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 16/1/2014
5-9939 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefonische hulpcentrales - Cijfergegevens - Niet dringende oproepen - Maatregelen
  Verzending vraag 27/9/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-9933 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale hennepkwekerijen - Opsporing - Hennephelikopter
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9887 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Ordehandhaving bij manifestaties - Disproportioneel geweld
  Verzending vraag 24/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9886 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Haven van Antwerpen - Drugtrafiek - ISPS-norm
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-9885 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Stakingsaanzeggingen - Stakingen - Vervanging van de stakende personeelsleden
  Verzending vraag 24/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9884 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fraudebestrijding - Zwartwerk - Dubbele bestraffing
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9883
5-9883 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Fraudebestrijding - Zwartwerk - Dubbele bestraffing
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9884
5-9871 Bart De Nijn (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Krasbiljet "Bling Bling by Astrid Bryan" - Minderjarigen - Mystery shoppers
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 16/10/2013
5-9870 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Vrijwillige legerdienst - Vrijwillige Militaire Inzet - Kosten - Resultaten - Aantallen - Uitstroom
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 21/10/2013
5-9861 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke dossiers - Afkopen - Minnelijke schikking - Herkwalificatie
  Verzending vraag 13/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-9848 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Elektrische fietsen - Ongevallen - Veiligheid - Fietshelm - Verplichting
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9837 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische overheid - EfficiŽntie - Onderzoeken - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Petercam - Audit - Maatregelen
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-9836 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Naaktfouilleringen - Verstrenging - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9835 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ingevoerde wagens uit landen van de Europese Unie - Inschrijvingsbewijs - Toekenning - Termijnen
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9834 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  SyriŽstrijders - Ambtelijke schrappingen - Impact - Overzicht - Samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 3/9/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9833 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Re-integratie - Nazorg - Projecten - Achterstand - Maatregelen
  Verzending vraag 3/9/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-9814 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteitscijfers - Eurostat - Evolutie - Stijging - Tegengestelde tendens BelgiŽ en Europa - Analyse - Maatregelen
  Verzending vraag 28/8/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-9775 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Beveiliging van de Belgische luchthavens - Gebruik van bodyscans in de Belgische luchthavens - PotentiŽle nadelen aan bodyscans - Europese wetgeving
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9765 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Europese richtlijn inzake "cross border enforcement" - Implementatie - Verkeersovertredingen door buitenlandse bestuurders - Gegevensuitwisseling - Wederkerigheid
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 19/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9764
5-9764 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Europese richtlijn inzake "cross border enforcement" - Implementatie - Verkeersovertredingen door buitenlandse bestuurders - Gegevensuitwisseling - Wederkerigheid
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 30/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9765
5-9763 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Noodsituaties - Politiediensten - Voorbereiding - Noodoefeningen - Evaluatie - Onvolkomenheden - Maatregelen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9759 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bewakingswetgeving - Controles - Portierswetgeving - Basis
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9758 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Comitť P - Federale politie - Gegevens omtrent extremisme en terrorismebestrijding - Verzameling - Overzicht - Uitwisseling - Elektronische communicatie
  Verzending vraag 8/8/2013
  Rappel 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9750 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Oudere werknemers - Bescherming - Vrijstelling van nachtprestaties - Gevolgen - Verschillende toepassing van het sectoraal akkoord - Eenheidsstatuut
  Verzending vraag 30/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9749 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweerkorpsen - Personeelsstatuut - Mobiliteit - EfficiŽntie - Statuut van vrijwilliger en van werknemer
  Verzending vraag 30/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9748 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Antwerpen - Blauwe lijn - Niet-urgente oproepen - Navolging in andere steden - Marketing
  Verzending vraag 30/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9584 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de optimalisatie van financiŽle middelen bij de politie en de doorstroming van aspiranten naar de lokale en federale politiezones
  Verzending vraag 17/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 18/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3804
5-9467 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het personeelsstatuut van de brandweerkorpsen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3758
5-9465 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De beschermingsmaatregelen van oudere werknemers bij de politie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3723
5-9459 Bart De Nijn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinen - Mobiel netwerk - Slechte bereikbaarheid - Klachten - Toekomstige initiatieven en investeringen
  Verzending vraag 2/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-9394 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  European Women's Lobby - Rapport - Dataverzameling bij verkrachtingen
  Verzending vraag 25/6/2013
  Rappel 30/9/2013
  Antwoord 14/10/2013
5-9386 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brucargo Zaventem - Drugsbeleid - Politionele activiteiten - Gemengde controleploeg van politie- en douanepersoneel
  Verzending vraag 24/6/2013
  Rappel 30/9/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9354 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaren - Melden van ziekte - Controleartsen - Onderzoek van het Rekenhof
  Verzending vraag 14/6/2013
  Antwoord 16/7/2013
5-9338 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Federale politie - Gevangenentransporten
  Verzending vraag 12/6/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-9290 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Regularisatie - Fraude bij aanvragen - Parket - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 12/7/2013
5-9211 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lokale politiezones - Toegang tot camera-beelden - Verkeerscamera's - Bewakingscamera's - Privacywet
  Verzending vraag 5/6/2013
  Rappel 30/9/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9204 Bart De Nijn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het stationsproject Mechelen in beweging
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 17/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3300
5-9178 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lokale politiezones - FinanciŽle situatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 4/6/2013
  Rappel 30/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9177 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Rampmanagement - Lokaal niveau - Kleinere dorpen en gemeenten - Burgemeester - Expertise en ervaring - Ontwikkelen van vaardigheden en competenties - Permanente wachtdienst
  Verzending vraag 4/6/2013
  Antwoord 27/8/2013
5-9155 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Uithuiszettingen - Gerechtelijke aanvragen en beslissingen - Illegale uithuiszettingen - Klachten - Veroordelingen - Maatregelen sinds 2010
  Verzending vraag 27/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9154 Bart De Nijn (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Luchthaven van Zaventem - Onderschepte valse munten - Overzicht - BelgiŽ als transitland - Maatregelen
  Verzending vraag 27/5/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-9055 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Mensenhandelaars - Juridische vervolging - Veroordelingen - Uniforme behandeling - Strafonderzoek
  Verzending vraag 21/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9054 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieonderwijs - Vernieuwing - Plannen - Politiescholen - Centralisering
  Verzending vraag 21/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9038 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - Brusselse politie - Verkeersveiligheidscampagne - Win for life
  Verzending vraag 15/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9027 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Mensenhandel - United Nations Office on Drugs and Crime - Wet - Inbreuken - Netwerken - Overzicht
  Verzending vraag 14/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9026 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - Inbeslagnames - Luchthavens van Charleroi (Gosselies) en Luik (Bierset) - Verschillen
  Verzending vraag 14/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8963 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - Inbeslagnames - Aantallen - Hoeveelheden - Verschil tussen Vlaamse en Waalse steden - Overzicht van de interventies
  Verzending vraag 6/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-8962 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hoog dementerende personen - Informatiefiches - Lokale politiezones
  Verzending vraag 6/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-8951 Bart De Nijn (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Haven van Antwerpen - Beveiliging - Drugs - ISPS-norm - Verbetermogelijkheden
  Verzending vraag 3/5/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8899 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bommeldingen - Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen - Overzicht van de interventies - Kosten - Valse bommeldingen
  Verzending vraag 30/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-8898 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Dresscode - Interne nota
  Verzending vraag 30/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8868 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Valse klachten tegen politieagenten - Maatregelen
  Verzending vraag 24/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8859 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Woning - Kraakdossiers - Bestraffing - Wetgevende en rechterlijke transparantie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8746 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Beroep van portier - Vereisten - Wetgeving - Naleving - Controles - Inbreuken - Tegenstrijdigheid
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8745 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Stoomcursus cybertraining - Oost-Vlaanderen - Inhoud - Navolging - Samenwerking lokale politiezones en federale FFCU eenheid
  Verzending vraag 17/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8713 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Metaaldiefstallen - Cijfers en details voor 2011 en 2012 - Aantal gevallen elektrocutie - Evaluatie van de identificatie en registratieverplichtingen - Andere maatregelen - Samenwerking op Benelux en Europees niveau
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-8712 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  ICT-criminaliteit - Werking Federal Computer Crime Unit - Cijfers (2011-2012) en details over de strafrechtelijke procedures met betrekking tot ICT-criminaliteit
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8711
5-8711 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ICT-criminaliteit - Werking Federal Computer Crime Unit - Aantal zaken en slachtoffers - Nationale informatiecampagne en internationale samenwerking
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8712
5-8705 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Personeelstekort lokale politie - Opleiding agenten - Duur van de opleiding en financiering door de federale overheid - Ongelijkheid tussen de regio's wat betreft het tekort aan personeel en de financiering van de opleiding
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8704 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Samenwerking tussen betrokken autoriteiten - Aantal dossiers naar het parket - Organisatie cel schijnhuwelijken
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8703
5-8703 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Schijnhuwelijken - Samenwerking tussen betrokken autoriteiten - Organisatie cel schijnhuwelijken
  Verzending vraag 12/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8704
5-8672 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Belgische gevangenissen - Sociale conflicten - Protocol 351 - Stakingen - Politieagenten
  Verzending vraag 3/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 13/9/2013
5-8648 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische psychiatrische centra - Psychiatrisch zorgnetwerk - Risicoprofielen - Re-integratie - Aanpassing wetgeving
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-8612 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Overzicht - Gevolgen - Oorzaken
  Verzending vraag 26/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 14/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4078
5-8541 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gedwongen opname - Gebrek aan competente hulpverlening - Mobiele crisis interventieteams - Psy107-project
  Verzending vraag 18/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-8521 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Verkoop van drugstoebehoren - Juridisch kader - Juridische vervolgingen
  Verzending vraag 18/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-8486 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nachtwinkels - Politionele interventies - Inperking van de verkoop van toebehoren van drugs - Aantallen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8476 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - BelgiŽ als transitland van drugs - Haven van Antwerpen - Beveiliging - Samenwerking - ISPS-norm - Maatregelen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-8475 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Drugs - BelgiŽ als transitland - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-8474 Bart De Nijn (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Drugs - BelgiŽ als transitland - Douanepersoneel - Controles - Taakverdeling
  Verzending vraag 13/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8427 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Speekseltesten - Mogelijke verdoezelingen van het resultaat - Overzicht
  Verzending vraag 8/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 2/7/2013
5-8401 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - Drugsvangsten - Drugscontroles - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-8283 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieopleidingen - Politieschool - Verdeling van financiŽle middelen en menselijk kapitaal - Aspiranten
  Verzending vraag 25/2/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 10/10/2013