Auteurs- en sprekersregister betreffende "Arena Marie" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
10de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 24-25 februari 2011) (5-831)      
  Verslag van de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K) en mevrouw Marie Arena (S)
5-831/1
p. 1-30 5-831/1 p. 1-30 (PDF)
20ste jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Belgrado, 6-10 juli 2011) (5-1235)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K) en mevrouw Marie Arena (S)
5-1235/1
p. 1-30 5-1235/1 p. 1-30 (PDF)
22ste jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Istanbul, 29 juni - 3 juli 2013) (5-2252)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K) en mevrouw Marie Arena (S)
5-2252/1
p. 1-31 5-2252/1 p. 1-31 (PDF)
Bedenkingen bij het gemengd karakter van verdrag 5-576 (5-576)      
  5-9
p. 7-9 5-9 p. 7-9 (PDF)
Belfius (Schrappen van arbeidsplaatsen - Oudere werknemers) (5-2715)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-190 COM
p. 9-11 5-190 COM p. 9-11 (PDF)
De Belgische allianties binnen de EBWO en het IMF (Landen waarmee BelgiŽ een constituency vormt - Zetelverdeling) (5-2112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-148 COM
p. 14-16 5-148 COM p. 14-16 (PDF)
De Belgische ambassade in Kinshasa (Bouw van de nieuwe kanselarij, waarin de ambassades van BelgiŽ, Nederland en Luxemburg zullen worden ondergebracht - Internationale offerteaanvraag - Verdeling van de rekeningen tussen BelgiŽ, Nederland en Luxemburg) (5-3947)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 51-52 5-261 COM p. 51-52 (PDF)
De Economic Partnership Agreements (EPO) van de Europese Unie met de ontwikkelingslanden in Afrika, het CaraÔbisch gebied en de Stille Zuidzee (ACS-landen) (Stand van zaken - Gevolgen voor de ACS-landen) (5-111)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 32-35 5-11 COM p. 32-35 (PDF)
De Europese scholen (Kostprijs - Bezetting - Joodse Maimonidesschool - Gemengd gebruik van de gebouwen) (5-3762)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-257 COM
p. 9-10 5-257 COM p. 9-10 (PDF)
De Europese school Brussel IV (Bestemming van de oude school in de Berkendaelstraat in Vorst) (5-2848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-215 COM
p. 9-10 5-215 COM p. 9-10 (PDF)
De Oegandese antihomowet (5-2735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 4-7 5-201 COM p. 4-7 (PDF)
De Tunesische migranten die op het eiland Lampedusa zijn aangekomen (Revolutie in Noord-Afrika - Vluchtelingen uit TunesiŽ en LibiŽ) (5-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 34-41 5-45 COM p. 34-41 (PDF)
De Unie voor het Middellandse Zeegebied (Werking - Arabische lente - Euromediterrane samenwerking - Studentenmobiliteit) (5-1211)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 12-15 5-105 COM p. 12-15 (PDF)
De United Nations Global Compact Leaders Summit 2013 (Aansporing van de bedrijven tot maatschappelijk verantwoord gedrag, tot corruptiebestrijding en tot naleving van fundamentele principes inzake mensenrechten, werkomstandigheden en duurzame technologie - Belgische boodschap aangaande de sociale en milieuverantwoordelijkheid van de bedrijven - Toegetreden Belgische bedrijven) (5-3933)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 21-23 5-261 COM p. 21-23 (PDF)
De VN-Klimaattop van Cancun (5-768)      
  Verslag van de dames Marie Arena en Cťcile Thibaut
5-768/1
p. 1-13 5-768/1 p. 1-13 (PDF)
De aanbevelingen van de Britse Commissie Vickers (om de financiŽle sector te hervormen : verplichtingen op het gebied van eigen kapitaal voor de banken, splitsen tussen depositobank en handelsbank - Basel III-normen, ...) (5-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-77 COM
p. 7-13 5-77 COM p. 7-13 (PDF)
De aanhouding in Marokko van de oprichtster van de vzw "Insoumise et dťvoilťe" (die een kind wou terughalen na ontvoering door de vader) (5-393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 37 5-29 COM p. 37 (PDF)
De aanhouding van de conservator en de olie-exploitatie in het nationaal park Virunga (in Noord-Kivu, omdat hij zich had verzet tegen de installatie in het park van een pyloon voor een telefoonantenne door de Britse oliemaatschappij SOCO International) (5-4080)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 55-56 5-261 COM p. 55-56 (PDF)
De aankondiging van de sluiting van de thermische centrales (bij gebrek aan rentabiliteit - Probleem van de bevoorradingszekerheid) (5-626)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-69
p. 16-17 5-69 p. 16-17 (PDF)
De anonieme controles van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (Bezoeken van financiŽle instellingen - Bescherming van de consument) (5-1074)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-109
p. 11-12 5-109 p. 11-12 (PDF)
De arrestatie van vier Iraanse oppositieleiders (5-1027)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 26-28 5-89 COM p. 26-28 (PDF)
De belastingontduiking in de ontginningsindustrie in Afrika en in het bijzonder in de Democratische Republiek Congo (Rol van BelgiŽ in de strijd tegen de fraude) (5-978)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-102
p. 14-16 5-102 p. 14-16 (PDF)
De belastingontduiking van grote bedrijven (Maatregelen - Ondernemingen in de sector van de nieuwe technologieŽn - Geplande OESO-maatregelen) (5-3844)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 8-10 5-264 COM p. 8-10 (PDF)
De betrouwbaarheid van het verslag van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inzake aspartaam (5-805)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-89
p. 7-8 5-89 p. 7-8 (PDF)
De blokkade van de Gazastrook (5-6637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6637
De budgetlijn ďTransitieĒopgericht in het kader van het programma ďHumanitaire hulpĒ van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (5-3675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3675
De buitenlandse gedetacheerde werknemers in BelgiŽ (Arbeidsomstandigheden - Sociale fraude - Oneerlijke concurrentie) (5-2779)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 19-23 5-200 COM p. 19-23 (PDF)
De consultatieprocedures van het middenveld inzake mensenrechten (Toepassing van de 88 aanbevelingen die ons land heeft aangenomen in het kader van het Universeel Periodiek Onderzoek) (5-3702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 28-29 5-244 COM p. 28-29 (PDF)
De controle op de illegale houthandel in de Democratische Republiek Congo (Zie ook vraag om uitleg 5-4339) (5-869)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-93
p. 16-17 5-93 p. 16-17 (PDF)
De deelname van president Wade aan de presidentsverkiezingen in Senegal (ControversiŽle kandidatuur - Rechten van de Mens) (5-396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 9-11 5-47 p. 9-11 (PDF)
De diamantfraude in Antwerpen (Maatregelen - Kimberley-certificatiesysteem - Witwassen - Financiering van het terrorisme - Fiscale constructies) (5-2790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 24-27 5-200 COM p. 24-27 (PDF)
De doelstellingen van het diplomatiek bezoek aan de Democratische Republiek Congo (Gewapende groepen, o.a. M23) (5-3946)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 44-49 5-261 COM p. 44-49 (PDF)
De doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen (Beleid inzake klimaatverandering) (5-2993)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-208 COM
p. 11-14 5-208 COM p. 11-14 (PDF)
De dringende maatregelen om de levensomstandigheden in de gevangenis van Vorst te verbeteren (5-6297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6297
De erkenning van de Palestijnse Staat (5-132)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-21
p. 8-10 5-21 p. 8-10 (PDF)
De evolutie van de corruptie bij de partnerlanden van BelgiŽ (Ontwikkelingssamenwerking) (5-4052)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 14-17 5-255 COM p. 14-17 (PDF)
De expertengroep die zich over de toekomst van de pensioenen zal buigen (Gevolg dat aan het Groenboek van de voorganger van de huidige minister van Pensioenen wordt gegeven) (5-939)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-98
p. 17-19 5-98 p. 17-19 (PDF)
De federale adviseurs in economische diplomatie (5-9121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9121
De financiŽle hulp aan de Arabische landen in een democratiseringsproces (Hulp van de G8, het IMF, de EBRD en de EIB - Voorwaarden) (5-1112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-96 COM
p. 4-7 5-96 COM p. 4-7 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De follow-up van de Internationale Conferentie van het gebied van de Grote Meren (5-1645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1645
De gevangenis van Vorst (Overbevolking - Vervallen staat) (5-524)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-58
p. 32-34 5-58 p. 32-34 (PDF)
De grote fiscale fraude (Gebrek aan middelen en deskundigheid bij de politie - Onvoldoende samenwerking fiscus/politie) (5-594)      
  Vraag om uilteg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-49 COM
p. 7-9 5-49 COM p. 7-9 (PDF)
De grote fiscale fraude (Ontoereikende efficiŽntie van de vervolgingen - Resultaat van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie - Werkgroep Una Via) (5-582)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-57 COM
p. 34-37 5-57 COM p. 34-37 (PDF)
De hechtenis van een Belgisch-Congolese onderdaan in de Democratische Republiek Congo (De heer Eric Kikunda - Politieke tegenstanders) (5-3944)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 43-44 5-261 COM p. 43-44 (PDF)
De hefboomfondsen (Aasgierfondsen, o.a. in ArgentiniŽ - BelgiŽ) (5-4048)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-260 COM
p. 11-13 5-260 COM p. 11-13 (PDF)
De hervorming van de bankenwet (Scheiding tussen zaken- en depositobanken - Kwestie van de bankiersbonussen - Dossier spaarrekeningen) (5-1188)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-128
p. 31-34 5-128 p. 31-34 (PDF)
De hervorming van de diplomatieke posten in het buitenland (5-9144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9144
De hulp van de eurozone aan de Spaanse financiŽle sector (Bijdrage van BelgiŽ) (5-2451)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-169 COM
p. 8-10 5-169 COM p. 8-10 (PDF)
De illegale goudhandel en de financiering van het conflict in Oost-Congo (en de rol van Burundi als draaischijf in de zwendel) (5-3843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 31-34 5-244 COM p. 31-34 (PDF)
De in BelgiŽ gevestigde multinationals en het ontduiken van belastingen (Constructies van belastingontwijking) (5-2850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 28-31 5-200 COM p. 28-31 (PDF)
De informatie- en adviesplicht van de kredietinstellingen (Consumentenkrediet - Solvabiliteit van de klant) (5-1262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-137
p. 6-7 5-137 p. 6-7 (PDF)
De inhoudingsplicht op de factuur van een aannemer (Als een aannemer werken uitvoert voor rekening van een opdrachtgevend bedrijf, moet dat laatste alvorens een factuur te betalen, nagaan of die aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft bij de Staat - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Onderneming met een afbetalingsplan - Privť-personen) (5-3808)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-283 COM
p. 4-6 5-283 COM p. 4-6 (PDF)
De internationale missie van de organisatie "Bienvenue en Palestine" (Vasthouden van pro-Palestijnse Belgische manifestanten) (5-265)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-30
p. 10-14 5-30 p. 10-14 (PDF)
De kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ (met het oog op samenwerking op het vlak van migratie - Niet-respecteren door LibiŽ van internationale conventies, zoals die van GenŤve) (5-77)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 21-23 5-11 COM p. 21-23 (PDF)
De kwestie van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Gemengde Hoge Partnerschapscommissie tussen BelgiŽ en Marokko (5-1328)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-141
p. 21-23 5-141 p. 21-23 (PDF)
De kwikverontreiniging (5-2994)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-208 COM
p. 15-17 5-208 COM p. 15-17 (PDF)
De laatste parlementsverkiezingen in Rwanda (Rapport van de Liga voor Mensenrechten) (5-3993)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 54-55 5-261 COM p. 54-55 (PDF)
De liberalisering van de spoorwegsector (Evaluatie) (5-1024)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-78 COM
p. 10-12 5-78 COM p. 10-12 (PDF)
De maatregelen die genomen werden na de aanslag op de moskee in Anderlecht (5-6285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6285
De mensenrechten in Colombia (Sexueel geweld) (5-4457)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 24-26 5-272 COM p. 24-26 (PDF)
De mensenrechten in Rusland (5-4066)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 23-31 5-261 COM p. 23-31 (PDF)
De naleving van de schorsing van de Centraal-Afrikaanse Republiek uit het Kimberleyproces ("Bloeddiamanten") (5-4240)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 9-11 5-287 COM p. 9-11 (PDF)
De nieuwe crisis in Noord-Kivu (Gevechten tussen het geregeld leger en de muitende soldaten van M23 - Slachtingen) (5-555)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-60
p. 5-6 5-60 p. 5-6 (PDF)
De nieuwe uitbraak van gevechten in Noord-Kivu (tussen de rebellen van M23 en het Congolese leger) (5-1104)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-114
p. 10-12 5-114 p. 10-12 (PDF)
De onderdrukking van betogingen van de Algerijnse bevolking door de regering (Arrestaties - Noodtoestand - Sociaal-economische problemen van de bevolking - Fundamentele rechten - Corruptie) (5-298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 34-37 5-29 COM p. 34-37 (PDF)
De onderhandelingen inzake een versterkt statuut voor TunesiŽ, in het kader van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie (ondanks de negatieve kritiek in de rapporten over de mensenrechtensituatie) (5-98)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 28-30 5-11 COM p. 28-30 (PDF)
De onlangs gepubliceerde index van de financiŽle geheimhouding (door het Tax Justice Network - Verbetering van de prestaties van BelgiŽ op het vlak van financiŽle transparantie - Diamantsector) (5-1162)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-123
p. 15-16 5-123 p. 15-16 (PDF)
De ontwikkelingssamenwerking in Rwanda (Indicatief Samenwerkingsprogramma - Voorwaarden op het gebied van de democratisering en de mensenrechten) (5-103)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-19
p. 6-7 5-19 p. 6-7 (PDF)
De opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding (naar aanleiding van verduistering door bepaalde landen - Zie ook mondelinge vragen 5-185 en 5-191) (5-192)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-25
p. 16-21 5-25 p. 16-21 (PDF)
De opvang van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen (Budget - Winterperiode - Asielzoekers en niet-asielzoekers) (5-2813)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-202 COM
p. 4-5 5-202 COM p. 4-5 (PDF)
De overlijdensverzekeringen (Criteria die de verzekeringsmaatschappijen hanteren : body mass index, woonplaats, ...) (5-2849)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 10-11 5-200 COM p. 10-11 (PDF)
De perswet en de wet inzake verenigingen zonder winstoogmerk in Burundi (Beperking van de vrijheid van meningsuiting en de verenigingen zonder winstoogmerk - Rol van het middenveld - Dialoog met de oppositie) (5-4054)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 17-19 5-255 COM p. 17-19 (PDF)
De politieke situatie in Marokko (Referendum over de hervorming van de Grondwet - Democratisering - Betogingen) (5-1111)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 42-45 5-89 COM p. 42-45 (PDF)
De recente executie van twee journalisten van Radio France Internationale in Mali (Schendingen van de rechten van de mens - Acties van de Belgische regering) (5-4227)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 18-19 5-272 COM p. 18-19 (PDF)
De schending van de mensenrechten in Qatar (5-9130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9130
De schorsing van de onderhandelingen van Kampala (Zevende top van de Internationale Conferentie van het gebied van de Grote Meren - Gewapende groepen, o.a. M23) (5-4168)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 44-49 5-261 COM p. 44-49 (PDF)
De situatie in Egypte (Revolutie - Sociaal-economische situatie van de bevolking) (5-453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 34-41 5-45 COM p. 34-41 (PDF)
De situatie in SyriŽ (Geweld tegen de democratiseringsbeweging) (5-825)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 19-24 5-73 COM p. 19-24 (PDF)
De situatie in de Democratische Republiek Congo (Verloop van de presidentsverkiezingen en het tellen van de stemmen) (5-336)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-40
p. 37-43 5-40 p. 37-43 (PDF)
De situatie in de Libische gevangenissen (Martelingen) (5-1877)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 5-6 5-142 COM p. 5-6 (PDF)
De situatie van de verdedigers van mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (Moord op de heer Chebeya, voorzitter van een mensenrechtenorganisatie) (5-97)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 9-15 5-11 COM p. 9-15 (PDF)
De sociale en de milieu-audits van leveranciers (5-9477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9477
De sperperiode voorafgaand aan de solden (5-713)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-81
p. 13-14 5-81 p. 13-14 (PDF)
De stijging van het aantal klachten bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (5-4635)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-282 COM
p. 13-15 5-282 COM p. 13-15 (PDF)
De strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen (5-4121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
De strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen (en tegen mensenhandel - Prostitutie - Strijd tegen de hyperseksualisering in de reclame) (5-4121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 9-11 5-277 COM p. 9-11 (PDF)
De tax shelter (Audiovisuele sector) (5-1235)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-135
p. 26-29 5-135 p. 26-29 (PDF)
De technische bijstand aan TunesiŽ, Egypte en LibiŽ (5-6635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6635
De toestand in Noord-Kivu na de neutralisatie van de M23 (Andere rebellengroepen die het gebied teisteren) (5-4251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 21-23 5-272 COM p. 21-23 (PDF)
De toestand in Wit-Rusland na de aanslag in de metro van Minsk (Onderdrukking van de oppositie) (5-823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 28-31 5-73 COM p. 28-31 (PDF)
De toestand in de Democratische Republiek Congo (5-1791)      
  Verslag van de dames Marie Arena (S) en Juliette Boulet (K) en de heren Piet De Bruyn (S) en Georges Dallemagne (K)
5-1791/1
p. 1-19 5-1791/1 p. 1-19 (PDF)
De top Europese Unie-Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en CaraÔbische Staten in Chili (5-9120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9120
De twopack-voorstellen van de Europese commissie (Budgettaire verplichtingen van de lidstaten - Budgettair plan - Advies van de Europese Commissie) (5-461)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-50
p. 16-18 5-50 p. 16-18 (PDF)
De uitwijzing uit Rwanda van een Belgische defensieattachť (5-818)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-90
p. 7-8 5-90 p. 7-8 (PDF)
De veiligheid van een Belgisch-Jemenitische onderdaan op het Belgische grondgebied (De heer Mohamed Alhoumekani, hoofdgetuige in de zaak van de moord op de Franse rechter Borrel in 1995 in Djibouti) (5-4459)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 20 5-277 COM p. 20 (PDF)
De verhoging van de steun aan de buurlanden van SyriŽ (Toevloed van Syrische vluchtelingen in Libanon, Irak, JordaniŽ en Turkije - Humanitaire hulp - Opvang van vluchtelingen in BelgiŽ) (5-3985)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 52-54 5-261 COM p. 52-54 (PDF)
De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (5-389)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-389/1
p. 1-106 5-389/1 p. 1-106 (PDF)
De verkoop van de Congolese mijnconcessies (Fiscale fraude via belastingparadijzen - Reactie van het IMF) (5-323)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-37
p. 18-21 5-37 p. 18-21 (PDF)
De veroordeling van de IsraŽlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever in het 2012-verslag van de missiehoofden van de Europese Unie (5-9131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9131
De vervalste voetbalwedstrijden in BelgiŽ (5-8504)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8504
De vierde top van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen (MOL) (Evaluatie van de ontwikkelingshulp, de vrijmaking van de handel en de schuldkwijtschelding - Respecteren van de grondstoffen en de rechten van de bevolking in de minst ontwikkelde landen - Gelijkheid man-vrouw) (5-1061)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 37-41 5-89 COM p. 37-41 (PDF)
De voedselcrisis in LibiŽ (Voedselhulp - Bijdrage van BelgiŽ) (5-909)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 11-13 5-89 COM p. 11-13 (PDF)
De voorbereiding van de verkiezingen van 2016 in de Democratische Republiek Congo (Samenstelling van de onafhankelijke nationale kiescommissie [CENI] - Lokale verkiezingen - Tijdschema) (5-1041)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-107
p. 14-15 5-107 p. 14-15 (PDF)
De voorlopige bewindvoering (over de goederen van kwetsbare personen - Bezoldiging van de advocaten - Misbruiken) (5-4378)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 10-13 5-284 COM p. 10-13 (PDF)
De vorming van het 323ste bataljon in de Democratische Republiek Congo (5-4214)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 18-20 5-274 COM p. 18-20 (PDF)
De werking en de investeringsnormen van de Wereldbank (Controle van BelgiŽ op de grondpolitiek van de Internationale Financieringsmaatschappij) (5-3841)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-243 COM
p. 12-14 5-243 COM p. 12-14 (PDF)
De zevende top van de Internationale Conferentie van het gebied van de Grote Meren (in Kampala - Gewapende groepen, o.a. M23) (5-3945)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 44-49 5-261 COM p. 44-49 (PDF)
Debat over de toestand in LibiŽ (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van BelgiŽ - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Dexia - Nieuwe directieleden - Loon - Verhoging - Logica (5-10963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10963
Dubbele nationaliteit - Belgische en Italiaanse nationaliteit - Cijfers (5-5596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5596
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Marie Arena, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een bezoek aan Kameroen (door de staatssecretaris - Mensenrechten - Persvrijheid - Rechten van de oppositie - Homorechten - Verklaringen van de staatssecretaris - Politiek asiel) (5-2662)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-186 COM
p. 13-16 5-186 COM p. 13-16 (PDF)
Een economische en commerciŽle missie naar Burundi en Rwanda onder auspiciŽn van de Belgische ambassade in Burundi (Missie van l'Agence wallonne ŗ l'exportation AWEX - Respect voor de mensenrechten) (5-27)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-11
p. 8-10 5-11 p. 8-10 (PDF)
Foltering, in het raam van de internationale dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering (26 juni) (VN-conventie tegen marteling - Bijdrage van BelgiŽ - Productie van marteltuigen en doodstrafmateriaal in Europa) (5-1173)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 6-8 5-105 COM p. 6-8 (PDF)
Gedachtewisseling met abbť Apollinaire Muholongu Malumalu, voorzitter van de Commission Electorale Nationale Indťpendante (CENI) van de Democratische Republiek Congo (5-2452)      
  Verslag van de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Marie Arena (S)
5-2452/1
p. 1-15 5-2452/1 p. 1-15 (PDF)
Gedachtewisseling over de Raad Ecofin van 14 mei 2013 (Richtlijn over bankenherstel en -resolutie en bescherming van de spaarder - Herziening van de spaarrichtlijn en onderhandelingen met Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino - Belastingontduiking en -fraude - Automatische uitwisseling van informatie op belastingvlak [Europese FATCA] - Ontwerp van gewijzigde begroting nr 2 op de algemene begroting 2013 - Procedure voor macro-economische onevenwichtigheden - Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting voor de hele EU - Uitbreiding van de spaarrichtlijn naar verzekeringsproducten - Opsplitsing van depositobanken en zakenbanken - Algemene fiscale antirechtsmisbruikregel - Fiscale fraude : financiŽle tussenpersonen) (5-2141)      
  Verslag van de heer Luk Van Biesen (K) en mevrouw Marie Arena (S)
5-2141/1
tekst 5-2141/1 tekst (PDF)
Gevallen van foltering en van schending van de kinderrechten in de Palestijnse bezette gebieden (5-3842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 30-31 5-244 COM p. 30-31 (PDF)
Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE te Dubrovnik (7 - 10 oktober 2011) - Parlementaire Conferentie over de perspectieven en uitdagingen van de regionale ontwikkeling in Zuidoost Europa - De rol van de OVSE bij de oplossing van het conflict in Nagorno Karabach - Parlementair Mediterraan Forum (5-1295)      
  Verslag van de dames Marie Arena (S) en Nahima Lanjri (K)
5-1295/1
p. 1-18 5-1295/1 p. 1-18 (PDF)
Het 2012-verslag van het Comitť P inzake klachten over slagen en verwondingen door politieagenten (Politiegeweld) (5-4456)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 17-19 5-277 COM p. 17-19 (PDF)
Het Belgisch nationaal contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (Werking - Inachtnemen van sociale, milieu- en menselijke normen door multinationals) (5-2936)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 9-11 5-218 COM p. 9-11 (PDF)
Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) (5-9192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9192
Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) (5-9193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9193
Het Impulsfonds voor het migrantenbeleid (Projecten die een gunstig kader bieden voor de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong, voor de preventie van discriminatie en de interculturele dialoog) (5-1291)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-139
p. 26-28 5-139 p. 26-28 (PDF)
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Beleid inzake strijd tegen discriminatie van vrouwen - Statistische gegevens) (5-4232)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 11-12 5-277 COM p. 11-12 (PDF)
Het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (Hervorming - Vermindering van het budget) (5-4216)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 20-22 5-274 COM p. 20-22 (PDF)
Het Marshall-plan voor het Grote Merengebied (Herstelprogramma met het oog op een duurzame heropbouw van Midden-Afrika - Kivu - Zie ook vraag om uitleg 5-4074) (5-4059)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 8-11 5-255 COM p. 8-11 (PDF)
Het OESO-cijfer voor de bestrijding van de internationale corruptie (bij handelstransacties) (5-1129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121
p. 18-20 5-121 p. 18-20 (PDF)
Het actieplan en de evaluatie op de controle op de illegale houthandel uit de Democratische Republiek Congo (Zie ook mondelinge vraag 5-869) (5-4339)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 21-23 5-266 COM p. 21-23 (PDF)
Het bevriezen van de bezittingen van personen die verantwoordelijk worden geacht voor het verduisteren van overheidsgeld in TunesiŽ (Verordening van de Europese Raad - Gewezen Tunesische president Ben Ali e.a.) (5-929)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-77 COM
p. 20-22 5-77 COM p. 20-22 (PDF)
Het brown streak-virus dat maniok aantast (in Afrika - Ontwikkelingssamenwerking - Landbouwonderzoek) (5-3717)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 22-24 5-236 COM p. 22-24 (PDF)
Het detacheren van werknemers (Houding van de regering tegenover de richtlijn over de terbeschikkingstelling van werknemers [Vrij verrichten van diensten] en het rapport Monti II [Stakingsrecht]) (5-502)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-56
p. 6-8 5-56 p. 6-8 (PDF)
Het door de Verenigde Naties aangenomen amendement dat ertoe strekt de seksuele voorkeur te schrappen als veroordelingsgrond voor ongerechtvaardigde executies (VN-resolutie over buitengerechtelijke en willekeurige executies) (5-206)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 20-22 5-18 COM p. 20-22 (PDF)
Het fregat Louise-Marie en Djibouti (Aanlegplaats, in het kader van de antipiraterij-operatie Atalanta - Mensenrechten) (5-2716)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-204 COM
p. 5-7 5-204 COM p. 5-7 (PDF)
Het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken (Betrokken banken - Rol van de Europese Centrale Bank - Landen die geen deel uitmaken van de eurozone) (5-742)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-83
p. 11-12 5-83 p. 11-12 (PDF)
Het hervestigingsprogramma voor Syrische vluchtelingen (5-4120)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-270 COM
p. 4-10 5-270 COM p. 4-10 (PDF)
Het jongste VN-verslag over de toestand inzake de mensenrechten in de bezette gebieden (Palestina - Verantwoordelijkheid van Dexia nv - Terugtrekking van Dexia nv uit het Global Compact, een VN-autoreguleringsinstrument) (5-4233)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 19-21 5-272 COM p. 19-21 (PDF)
Het nieuwe vliegplan voor Brussel (Opgelegde routes - Windnormen - Geluidsnormen - Controleorgaan) (5-4217)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 17-19 5-266 COM p. 17-19 (PDF)
Het onderhandelingsmandaat inzake de vrijhandel met de Verenigde Staten en de culturele uitzondering (Standpunt van de regering met betrekking tot de bescherming van de culturele diversiteit) (5-951)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-99
p. 16-18 5-99 p. 16-18 (PDF)
Het onderzoek van het Rekenhof met betrekking tot het financieel beheer van de FOD Buitenlandse Zaken (5-6638)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6638
Het oprichten van een Europees ratingbureau (5-429)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-48
p. 10-11 5-48 p. 10-11 (PDF)
Het proces van de heer HissŤne Habrť in Senegal (Ex-president van Tsjaad die met name van misdaden tegen de menselijkheid wordt beschuldigd - Weigering tot uitlevering aan BelgiŽ) (5-3701)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 26-27 5-244 COM p. 26-27 (PDF)
Het proefproject Housing First (Herinschakeling van daklozen in autonome woningen) (5-4062)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-271 COM
p. 4-7 5-271 COM p. 4-7 (PDF)
Het programma van militair partnerschap met Rwanda (Stopzetting - Steun van Rwanda voor de rebellen van de M23 in Congo) (5-2717)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-204 COM
p. 7-8 5-204 COM p. 7-8 (PDF)
Het respect voor de mensenrechten in Rusland (5-9113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9113
Het sluiten van ambassades (Criteria) (5-1889)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 6-9 5-142 COM p. 6-9 (PDF)
Het sociaal statuut van kunstenaars (Toegang tot de sociale zekerheid - Werkloosheidsverzekering) (5-1214)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-131
p. 13-15 5-131 p. 13-15 (PDF)
Het spaargeld van de Belgen (OriŽntatie naar investeringen in Belgische bedrijven, en meer bepaald naar de KMO's) (5-773)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-87
p. 14-15 5-87 p. 14-15 (PDF)
Het statuut van de Algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel (5-944)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 39-40 5-73 COM p. 39-40 (PDF)
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-3788)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3788
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-3789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3789
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-4366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4366
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-4367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4367
Het universeel periodiek onderzoek naar de situatie van de mensenrechten in BelgiŽ, voorgesteld aan de mensenrechtenraad van de VN (Racisme - Nationaal instituut voor de mensenrechten - Toestand in de gevangenissen - Bescherming van de minderheden) (5-941)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 36-39 5-73 COM p. 36-39 (PDF)
Het verbod op sommige koolstofkredieten door de Europese Commissie (Misbruiken in de handel in emissierechten) (5-204)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-16 COM
p. 8-9 5-16 COM p. 8-9 (PDF)
Het vrijgeven van een subsidie voor de preventie van radicalisering in Vilvoorde (5-10316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10316
Het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (Sociale en milieuclausules - Oneerlijke concurrentie) (5-898)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-95
p. 15-17 5-95 p. 15-17 (PDF)
Het wereldvoedselprogramma en de Democratische Republiek Congo (Voedselsituatie) (5-4169)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 19-22 5-255 COM p. 19-22 (PDF)
Het zenden van militaire instructeurs naar de Democratische Republiek Congo (5-9457)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9457
Kinderontvoeringen door een ouder (Evolutie - Maatregelen - Bemiddeling) (5-682)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-77
p. 19-21 5-77 p. 19-21 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Verslechtering van de veiligheid in het oosten van de DRC
5-80
p. 48-49 5-80 p. 48-49 (PDF)
Uitgevoerde operaties en missies door het ministerie van Defensie - Lijst - Doelstellingen - Samenstelling en selectiecriteria van de delegaties (5-10034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10034
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Voorstel van mevrouw Marie Arena
5-2017/1
p. 1-9 5-2017/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 23 tot 25 van mevrouw Marie Arena
5-2017/2
p. 8-9 5-2017/2 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking
5-113
p. 25-32 5-113 p. 25-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen (5-1284)      
  Amendement nr 18 van mevrouw Marie Arena
5-1284/3
p. 1 5-1284/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 19, 20 en 22 van de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-1284/3
p. 1-2 5-1284/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 36 van mevrouw Marie Arena c.s.
5-1284/4
p. 4 5-1284/4 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 29, 31 en 32 van mevrouw Marie Arena en de heer Jacques Brotchi c.s.
5-1284/4
p. 1-3 5-1284/4 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Marie Arena
5-1284/5
p. 1-50 5-1284/5 p. 1-50 (PDF)
  Bespreking
5-56
p. 21-26 5-56 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) (Belangen van de ontwikkelingslanden - Landbouw - Voedselzekerheid - Europees initiatief "Everything but arms" - Billijkheid en duurzaamheid - CoŲrdinatie tussen WTO en IAO) (5-1442)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-1442/1
p. 1-7 5-1442/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-950/4
p. 1-9 5-950/4 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (5-1681)      
  Amendement nr 14 van mevrouw Marie Arena
5-1681/2
p. 5 5-1681/2 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Caroline Dťsir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 6 van de dames Fatiha SaÔdi en Marie Arena
5-1349/3
p. 2 5-1349/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Amendementen nrs 24 tot 39 van de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-597/5
p. 1-5 5-597/5 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 40 tot 42 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Marie Arena c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-597/8
p. 1-2 5-597/8 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-1068/1
p. 1-6 5-1068/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Marie Arena en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1068/3
p. 1 5-1068/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de betogingen van de Algerijnse bevolking voor democratie en betere levensomstandigheden (5-936)      
  Voorstel van mevrouw Marie Arena
5-936/1
p. 1-6 5-936/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Marie Arena
5-829/2
p. 1-3 5-829/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 38 en 39 van mevrouw Marie Arena
5-829/6
p. 1-2 5-829/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 40 tot 42 van de dames Zakia Khattabi en Marie Arena
5-829/6
p. 2-3 5-829/6 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Marie Arena
5-829/7
p. 1-44 5-829/7 p. 1-44 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Yogyakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1847)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Piet De Bruyn
5-1847/1
p. 1-10 5-1847/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-665/4
p. 1-8 5-665/4 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Amendement nr 12 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-1252/2
p. 8 5-1252/2 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŽerbiedigd worden (Arabische lente) (5-1149)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, SaÔdi Fatiha en Olga Zrihen
5-1149/1
p. 1-8 5-1149/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ (5-1275)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Dominique Tilmans en Marie Arena
5-1275/2
p. 1-3 5-1275/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ (over de migratiekwestie) (5-938)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fatiha SaÔdi en de heer Hassan Bousetta
5-938/1
p. 1-10 5-938/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ) (5-917)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-917/1
p. 1-6 5-917/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Duurzame ontwikkeling) (5-1520)      
  Voorstel van mevrouw Marie Arena
5-1520/1
p. 1-19 5-1520/1 p. 1-19 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Marie Arena
5-1520/2
p. 1-2 5-1520/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 15, 17 en 18 van mevrouw Marie Arena c.s.
5-1520/3
p. 1-6 5-1520/3 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-87
p. 37-42 5-87 p. 37-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marie Arena, Marleen Temmerman en Vanessa Matz
5-1062/1
p. 1-6 5-1062/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Caroline Dťsir en de heer Hassan Bousetta
5-721/1
p. 1-6 5-721/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-15
p. 40-47 5-15 p. 40-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Marie Arena c.s.
5-2098/2
p. 1 5-2098/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 52-57 5-107 p. 52-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de presidentsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo) (5-992)      
  Voorstel van mevrouw Marie Arena
5-992/1
p. 1-8 5-992/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 18 en 19 van mevrouw Marie Arena
5-992/2
p. 1 5-992/2 p. 1 (PDF)
  5-992/2
p. 7 5-992/2 p. 7 (PDF)
  Bespreking
5-28
p. 72-73 5-28 p. 72-73 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-2016/1
p. 1-18 5-2016/1 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 16 van mevrouw Marie Arena
5-2016/3
p. 1-5 5-2016/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
5-143
p. 65-69 5-143 p. 65-69 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Marie Arena en Sabine de Bethune en de heer Karl Vanlouwe
5-371/1
p. 1-6 5-371/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1234/1
p. 1-4 5-1234/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (5-1911)      
  Voorstel van mevrouw Marie Arena
5-1911/1
p. 1-10 5-1911/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Marie Arena c.s.
5-1911/2
p. 6-7 5-1911/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 10 van mevrouw Marie Arena
5-1911/2
p. 5-6 5-1911/2 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Marie Arena
5-456/2
p. 1 5-456/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Piet De Bruyn
5-456/3
p. 1-7 5-456/3 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa (Politieke integratie - ECB - Gemeenschappelijk beheer soevereine schuld - Agentschap schuldstabilisatie - Euro-obligaties - Europees ratingagentschap - Regulering bankensector - Taks financiŽle transacties - Begrotingsevenwicht - Jobcreatie - EU 2020-strategie - Sociaaleconomische integratie - Fiscale harmonisatie - Klimaat - Democratische legitimiteit EU - Eensgezind EU-optreden op wereldniveau) (5-1554)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen en Philippe Mahoux en de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-1554/1
p. 1-10 5-1554/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Marie Arena
5-2166/2
p. 1-2 5-2166/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids (5-185)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-185/1
p. 1-4 5-185/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie (5-2461)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette, Bert Anciaux en de dames Leona DetiŤge, Marie Arena, Fatiha SaÔdi, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-2461/1
p. 1-6 5-2461/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds) (Ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen) (5-927)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-927/1
p. 1-6 5-927/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-927/3
p. 1-5 5-927/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Marie Arena en de heren Rik Torfs, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-1931/1
p. 1-5 5-1931/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de dames Marie Arena en Nele Lijnen
5-1931/3
p. 1-2 5-1931/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-95
p. 43-48 5-95 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen (5-1440)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena en Fabienne Winckel en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1440/1
p. 1-6 5-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Bert Anciaux, Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1109/1
p. 1-6 5-1109/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 22 tot 25 van mevrouw Marie Arena
5-1109/2
p. 8-9 5-1109/2 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Marie Arena
5-333/6
p. 1-18 5-333/6 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de bevordering van het Europees burgerinitiatief in BelgiŽ (Wetgevende initiatieven van burgers) (5-1441)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-1441/1
p. 1-3 5-1441/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" (Cubaanse spionnen veroordeeld in de VS in de jaren 90) (5-629)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi en Marie Arena
5-629/1
p. 1-4 5-629/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen (in de EU) (5-1230)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1230/1
p. 1-6 5-1230/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (5-699)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-699/3
p. 1 5-699/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ (5-184)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-184/1
p. 1-6 5-184/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 24 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-184/3
p. 4 5-184/3 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-793/1
p. 1-8 5-793/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Landbouwontwikkeling als hoeksteen van een duurzame verbetering van de levensomstandigheden) (5-1521)      
  Voorstel van mevrouw Marie Arena
5-1521/1
p. 1-12 5-1521/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nrs 3 tot 5 van mevrouw Marie Arena
5-1521/3
p. 1-2 5-1521/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-82
p. 42-45 5-82 p. 42-45 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Vanessa Matz en Marleen Temmerman en de heren Armand De Decker en Karl Vanlouwe
5-994/1
p. 1-7 5-994/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Dominique Tilmans en Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux
5-733/1
p. 1-3 5-733/1 p. 1-3 (PDF)
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fauzaya Talhaoui en de heren Ludo Sannen, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1950/1
p. 1-11 5-1950/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heren FranÁois Bellot en Richard Miller en mevrouw Marie Arena
5-1950/4
p. 2 5-1950/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 73 en 80 van mevrouw Marie Arena
5-1950/4
p. 1 5-1950/4 p. 1 (PDF)
  5-1950/4
p. 5 5-1950/4 p. 5 (PDF)
  Bespreking
5-145
p. 16-26 5-145 p. 16-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Amendementen nrs 7 tot 10 van mevrouw Marie Arena
5-1038/2
p. 3-4 5-1038/2 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Patrick De Groote
5-1038/3
p. 1-9 5-1038/3 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs (5-1587)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-1587/2
p. 1-2 5-1587/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties (5-1083)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Sabine de Bethune
5-1083/1
p. 1-7 5-1083/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (5-135)      
  Amendementen nrs 6 en 8 van mevrouw Marie Arena c.s.
5-135/4
p. 3-4 5-135/4 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ (5-1233)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Marie Arena
5-867/2
p. 1-2 5-867/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 20 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-867/3
p. 4 5-867/3 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Vervanging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking - Actualisering - Gouvernementele samenwerking - Multilaterale samenwerking - Niet-gouvernementele samenwerking - Humanitaire hulp - Coherentie van het beleid ten gunste van ontwikkeling - Rechten van de Mens - Verslaggeving aan het Federale parlement - Evaluatie) (5-1908)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1908/4
p. 1-15 5-1908/4 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (Vervanging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen) (5-2160)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-2160/2
p. 1-6 5-2160/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-109
p. 23-24 5-109 p. 23-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-869/3
p. 1-28 5-869/3 p. 1-28 (PDF)
   Prijscontrole
5-869/3
p. 11-12 5-869/3 p. 11-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Opheffing van het bankgeheim
5-18
p. 24 5-18 p. 24 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 24 5-18 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van GenŤve bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid, aangenomen te GenŤve op 2 juli 1999 (5-1811)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1811/2
p. 1-4 5-1811/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforum-staten, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 (Antigua en Barbuda, Gemenebest van de Bahama's, Barbados, Belize, Gemenebest Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Republiek Guyana, Republiek HaÔti, Jamaica, Saint Christopher en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Republiek Suriname en Republiek Trinidad en Tobago) (5-1496)      
  Algemene bespreking
5-70
p. 28-30 5-70 p. 28-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te GenŤve op 27 januari 2006 (5-1531)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Marie Arena
5-1531/2
p. 1-4 5-1531/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek KroatiŽ, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek ServiŽ, RoemeniŽ en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006 (5-1795)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1795/2
p. 1-5 5-1795/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 (5-1529)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Marie Arena
5-1529/2
p. 1-8 5-1529/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-70
p. 31-34 5-70 p. 31-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 10 februari 2009 (5-1553)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Marie Arena
5-1553/2
p. 1-5 5-1553/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (5-2144)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Marie Arena en de heer Benoit Hellings
5-115
p. 9-10 5-115 p. 9-10 (PDF)
  5-115
p. 22 5-115 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (5-1801)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1801/2
p. 1-3 5-1801/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen - Stringente voorwaarden voor de verlening van financiŽle steun) (5-1536)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1536/2
p. 1-7 5-1536/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 (Verbod op discriminatie niet enkel inzake het genot van de rechten gewaarborgd door het Verdrag, maar ook van alle rechten bedoeld in de wet) (5-1205)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Piet De Bruyn
5-1205/2
p. 1-3 5-1205/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen (Zetelverdeling Europees parlement) (5-576)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-576/2
p. 1-4 5-576/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bedenkingen bij het gemengd karakter van het wetsontwerp
5-9
p. 7-9 5-9 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (5-2025)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Benoit Hellings
5-2025/2
p. 1-8 5-2025/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht, het Uitvoeringsreglement en de Resolutie van de Diplomatieke Conferentie, gedaan te Singapore op 27 maart 2006 (5-1787)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1787/2
p. 1-8 5-1787/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007 (5-1204)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Patrick De Groote
5-1204/2
p. 1-3 5-1204/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Verlenging exploitatie Tihange 1 - Bevoorradingszekerheid van elektriciteit in BelgiŽ - Schema van kernuitstap) (5-2367)      
  Verslag van de dames Marie Arena en Lieve Maes
5-2367/3
p. 1-9 5-2367/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-131
p. 27-29 5-131 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coŲperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Invoering voor de kredietinstellingen van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit - Wijziging van de berekening van de jaarlijkse bijdragen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's) (5-1410)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Marie Arena
5-1410/2
p. 1-7 5-1410/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 57-62 5-42 p. 57-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (Nationale Plantentuin van BelgiŽ : opheffing rechtspersoonlijkheid om de overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap op 1 januari 2014 te verzekeren) (5-2333)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-2333/2
p. 1-3 5-2333/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Wettelijke basis inzake de subsidiŽring van de actoren van niet-gouvernementele samenwerking en de humanitaire hulp) (5-2223)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Marie Arena c.s.
5-2223/2
p. 1-2 5-2223/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Verslag van de heer Frank Boogaerts en mevrouw Marie Arena
5-1097/3
p. 1-26 5-1097/3 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland ("Vlinderakkoord" - Verbeteringen inzake de stemprocedure) (5-1672)      
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de activiteit van aasgierfondsen ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde) (5-2398)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-2398/1
p. 1-12 5-2398/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1439/2
p. 1 5-1439/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-2476/3
p. 1-68 5-2476/3 p. 1-68 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Verslag van de heer Alexander De Croo en mevrouw Marie Arena
5-234/3
p. 1 5-234/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Verslag van de heer Alexander De Croo en mevrouw Marie Arena
5-186/3
p. 1 5-186/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI-label toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan investeringsproducten aangeboden in BelgiŽ - MVI Raad - Verplichting voor de federale diensten om te investeren in MVI's) (5-808)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-808/1
p. 1-42 5-808/1 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1664)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen (Ontslag met als enig doel het verhogen van de rendabiliteit van de aandelen - Ontmoediging van de uitbetaling van een dividend in het jaar dat volgt op een collectief ontslag - Vergoeding bij collectief ontslag - Terugbetaling van de overheidssteun) (5-1519)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1519/1
p. 1-4 5-1519/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn (Strictere regels voor de verloning van de leden van de maatschappelijke organen en voor de uitkering van dividenden - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de leden van het directiecomitť) (5-1348)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1348/1
p. 1-5 5-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Christie Morreale en Fabienne Winckel en de heer Willy Demeyer
5-1665/1
p. 1-6 5-1665/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (5-990)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Caroline Dťsir en Marie Arena
5-990/1
p. 1-4 5-990/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude (Versterking van de slagvaardigheid van de Cel voor financiŽle informatieverwerking) (5-1231)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1231/1
p. 1-5 5-1231/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (Opheffing van de voorwaarde dat er geen procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging hangende mag zijn) (5-2335)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Dalila Douifi en Marie Arena
5-2335/1
p. 1-3 5-2335/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Vanessa Matz en Olga Zrihen en de heer Bert Anciaux
5-868/1
p. 1-3 5-868/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (5-1359)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1359/3
p. 1 5-1359/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Afschaffing inkomensbovengrens) (5-1556)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1556/2
p. 1 5-1556/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Verslag van de heer Alexander De Croo en mevrouw Marie Arena
5-187/3
p. 1 5-187/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht (Verbieden van investeringen in belastingparadijzen) (5-1326)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-1326/1
p. 1-4 5-1326/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŽle verblijfplaats (Misbruiken - Gebruik der talen) (5-693)      
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft (inzake onderhoudsuitkeringen) (5-1515)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena
5-1515/2
p. 1 5-1515/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Verslag van de heer Frank Boogaerts en mevrouw Marie Arena
5-603/3
p. 1 5-603/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
de beslissing van Rusland om de kwestie van de douanerechten aanhangig te maken bij de Wereldhandelsorganisatie (5-10476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10476
de massale goudfraude in de Democratische Republiek Congo (5-11270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11270
de opschorting van de levering van bouwmateriaal aan de Gazastrook (5-10475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10475
de terugtrekking van de Belgische militairen in Afghanistan (5-10944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10944
de toestand waarin de humanitairehulpverleners in SyriŽ zich bevinden (5-11267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11267
het Belgisch standpunt inzake de toestand in de Centraal-Afrikaanse Republiek (5-10949)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10949
het rapport van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen over de Belgische gevangenissen (5-10441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10441
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999