S. 5-1038 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof
Richard Miller   

Iran
beroep in de kunst
gevangenisstraf
filmproductie
motie van het Parlement
asielzoeker
politiek geweld
rechten van de mens
vrijheid van meningsuiting
censuur
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1038/1 5-1038/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/5/2011
5-1038/2 5-1038/2 (PDF) Amendementen 8/1/2013
5-1038/3 5-1038/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2013
5-1038/4 5-1038/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/1/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/5/2011   Indiening Doc. 5-1038/1 5-1038/1 (PDF)
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2013   Inschrijving op agenda
17/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
17/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2011   Verzending naar commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Patrick De Groote
11/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Richard Miller
11/12/2012   Bespreking
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Bespreking
8/1/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
8/1/2013   Aanneming na amendering
8/1/2013   Vertrouwen rapporteur
17/1/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/12/2012, 8/1/2013

Kruispuntbank van de wetgeving