S. 5-1068 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo
Philippe Mahoux    Marie Arena    Olga Zrihen   

tropisch regenwoud
ontbossing
Democratische Republiek Congo
motie van het Parlement
bosbouw
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1068/1 5-1068/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/6/2011
5-1068/2 5-1068/2 (PDF) Amendementen 21/11/2012
5-1068/3 5-1068/3 (PDF) Amendementen 11/12/2012
5-1068/4 5-1068/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1068/5 5-1068/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2011   Indiening Doc. 5-1068/1 5-1068/1 (PDF)
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o4) Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2011   Verzending naar commissie
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
5/6/2012   Bespreking
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Uitgesteld
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
18/12/2012   Aanneming na amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur
10/1/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenl. Zaken, Buitenl. Handel en Europese Zaken, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/6/2012, 11/12/2012, 18/12/2012

Kruispuntbank van de wetgeving