Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenberghe Lionel" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"BRIC" (BraziliŽ, Rusland, India en China) (Groeilanden) (3-1517)      
  Bespreking
3-216
p. 139-142 3-216 p. 139-142 (PDF)
Algerije - Misdaden tegen de menselijkheid - Opheldering (Verdwijning van duizenden burgers tijdens de laatste burgeroorlog - Werkgroep Verenigde Naties - Aangekondigde onderzoekscommissie) (3-573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 563 3-9 p. 563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1034-1035 3-16 p. 1034-1035 (PDF)
Associatieakkoord tussen de Europese Unie en SyriŽ - Onderhandelingen - Toestand van de Koerdische gemeenschap - Mensenrechten (Uitblijven van politieke en culturele vrijheid - Inperken van de taal) (3-1829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2221-2222 3-32 p. 2221-2222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10586-10587 3-90 p. 10586-10587 (PDF)
Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) (Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te leren) (3-1853)      
  Bespreking
3-183
p. 21-30 3-183 p. 21-30 (PDF)
Belgisch leger - Groeten van de nationale hymnes van de cultuurgemeenschappen van BelgiŽ door militairen (Houding van de verenigingen van oud-strijders) (3-313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 227-229 3-3 p. 227-229 (PDF)
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Vormingscursus - Nederlandstalige deelnemers - Verhuis van Vaalbeek naar Massembre (3-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 565-566 3-9 p. 565-566 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1770-1771 3-27 p. 1770-1771 (PDF)
Belgische militairen op missie in het buitenland - Psychologische begeleiding (Gedrag van Belgische militairen in Kosovo - Training in sociale vaardigheden in de KMS) (3-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 484-485 3-7 p. 484-485 (PDF)
Bijkomende bescherming voor vluchtelingen (Leemte tussen de gronden van de Conventie van GenŤve en de niet-terugleidingsclausule "of principe van non-refoulement") (3-758)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-119
p. 19-20 3-119 p. 19-20 (PDF)
China - Vervolging van Falun Gong aanhangers - Organenhandel (Religieuze beweging - Mensen vastgehouden en vermoord in gevangeniskampen - Genocide) (3-5010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6840-6841 3-68 p. 6840-6841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7230-7232 3-70 p. 7230-7232 (PDF)
Commissie voor de rechten van de mens (Oprichting in BelgiŽ) (3-4262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5749 3-62 p. 5749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6049-6050 3-63 p. 6049-6050 (PDF)
Concerten - Organisatoren - Buitenlandse artiesten - Bedrijfsvoorheffing (3-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 975 3-15 p. 975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1136-1137 3-18 p. 1136-1137 (PDF)
Dalai Lama - Bezoek aan BelgiŽ (Aangekondigd bezoek van de Chinese president Hu Jintao) (3-2943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3814-3815 3-46 p. 3814-3815 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4303-4304 3-50 p. 4303-4304 (PDF)
Darfur - Militaire samenwerking tussen SyriŽ en Sudan - Test van chemische wapens - Invloed op het humanitaire werk (3-1648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1848 3-28 p. 1848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2188-2189 3-31 p. 2188-2189 (PDF)
Darfur - Militaire samenwerking tussen SyriŽ en Sudan - Test van chemische wapens - Standpunt van de Verenigde Naties en de Europese Unie (3-1639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1827 3-28 p. 1827 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10580-10581 3-90 p. 10580-10581 (PDF)
De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie - Tussentijds verslag van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - September 2005 (3-1431)      
  Verslag van de heren Lionel Vandenberghe en Happart
3-1431/1
p. 1 3-1431/1 p. 1 (PDF)
De Muur van de Schande (Muur opgetrokken door IsraŽl in de bezette gebieden - Advies van het Internationaal Hof van Justitie) (3-410)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-73
p. 11-14 3-73 p. 11-14 (PDF)
De Turkse bedreiging van de autonome Koerdische gemeenschap in Noord-Irak (3-562)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-96
p. 25-27 3-96 p. 25-27 (PDF)
De aangekondigde tolerantiebarometer (Studie over indicatoren voor het verzamelen van gegevens over xenofobe gevoelens) (3-1245)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-183
p. 15-16 3-183 p. 15-16 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De defederalisering van de gezondheidszorg (Conclusies van de Vlaamse Gezondheidsraad i.v.m. vaccinatie zuigelingen tegen pneumokokken, preventiecampagnes en eerstelijnszorg) (3-1198)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-173
p. 19-20 3-173 p. 19-20 (PDF)
De erkenning door de federale regering van de genocide op het Armeense volk in het Turks-Ottomaanse Rijk (1915-1918) (3-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-108
p. 9-11 3-108 p. 9-11 (PDF)
De erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele religie (3-1154)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-167
p. 12-14 3-167 p. 12-14 (PDF)
De escalatie van het geweld in Gaza (Schendingen van het internationaal recht door het IsraŽlische leger - Associatieverdrag) (3-323)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-60
p. 27-28 3-60 p. 27-28 (PDF)
De geheime NAVO-akkoorden die ten tijde van de Koude Oorlog zijn opgesteld (over het militaire gebruik van het grondgebied door de NAVO-partners - Nieuwe onderhandeling ter uitvoering van het regeerakkoord) (3-911)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-140
p. 17-19 3-140 p. 17-19 (PDF)
De geplande groeimarge van ontwikkelingssamenwerking binnen de begroting van 2006 (3-1041)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-132
p. 55-56 3-132 p. 55-56 (PDF)
De geÔsoleerde opsluiting van twee Baskische militanten in de gevangenissen van Bergen en Doornik (ETA - Terrorisme - Uitlevering aan Spanje) (3-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-118
p. 10-12 3-118 p. 10-12 (PDF)
De herstructurering van het Amerikaans leger overzee en de invloed hiervan op de andere NAVO-lidstaten (Nucleaire strategie van de NAVO - Vermindering van het aantal kernwapens in Europa) (3-280)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 15-16 3-51 p. 15-16 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De hervormingsplannen van het leger (3-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 16-17 3-160 p. 16-17 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
De mogelijke verkoop van F-16's aan Pakistan (3-886)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-137
p. 11-12 3-137 p. 11-12 (PDF)
De moord op onschuldige burgers in Koerdistan (Ouders van Derwich M. Ferho - Situatie van de Koerden in Turkije - Mensenrechten) (3-1042)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 9-11 3-153 p. 9-11 (PDF)
De nucleaire strategie van de NAVO en de vermindering van het aantal kernwapens in de NAVO-lidstaten (Doelstellingen geformuleerd in het regeerakkoord - Informele top op 8 en 9 oktober in Colorado Springs) (3-14)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 12-14 3-14 p. 12-14 (PDF)
De opheffing van het wapenembargo tegen China (ondanks schending van de mensen- en volkenrechten) (3-297)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-55
p. 7-9 3-55 p. 7-9 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-866/1
p. 1-85 3-866/1 p. 1-85 (PDF)
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De problematische situatie van de Koerden in Turkije (Aanslagen - Veroordelingen t.a.v. de intelligentia - Hervormingsproces in het kader van een toetreding tot de EU) (3-874)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 10-12 3-134 p. 10-12 (PDF)
De rapportering van de wapenhandel door de federale regering aan het Parlement (3-1468)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 22-24 3-210 p. 22-24 (PDF)
De recente IsraŽlische agressie (3-1211)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 15-17 3-175 p. 15-17 (PDF)
De recente vernietiging door de Raad van State van twee topbenoemingen bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) (omdat de selectieprocedure geen gelijke behandeling van de kandidaten garandeerde - ContinuÔteit van de dienstverlening) (3-1318)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 25-26 3-193 p. 25-26 (PDF)
De regionale spreiding van de flitspalen (Verdeelsleutel van het verkeersboetefonds) (3-137)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-36
p. 22-24 3-36 p. 22-24 (PDF)
De regionalisering van ontwikkelingssamenwerking (3-845)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-132
p. 29-32 3-132 p. 29-32 (PDF)
De rol van de Senaat in de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling (De Senaat als reflectiekamer - Kritische analyse van het Rekenhof over de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek) (3-776)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-123
p. 39-42 3-123 p. 39-42 (PDF)
De situatie in Turks Koerdistan (Onderzoek naar een eventuele vergiftiging van de heer Ocalan, PKK-leider - Aanhouding van leden van DTP) (3-1444)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-206
p. 31-33 3-206 p. 31-33 (PDF)
De sorteercentra van De Post (Verwerking van de poststukken - Management) (3-1429)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-205
p. 19-20 3-205 p. 19-20 (PDF)
De straffeloosheid in de Democratische Republiek Congo (3-1342)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 21-22 3-195 p. 21-22 (PDF)
De structurele onderfinanciering van de psychiatrische instellingen (3-259)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-49
p. 15-18 3-49 p. 15-18 (PDF)
De structurele onderfinanciering van de psychiatrische ziekenhuizen (3-415)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-83
p. 59-62 3-83 p. 59-62 (PDF)
De studie die de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie van het RIZIV heeft uitgevoerd omtrent medische onderzoeken in ziekenhuizen (Overconsumptie in de Waalse en Brusselse ziekenhuizen) (3-424)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-83
p. 59-62 3-83 p. 59-62 (PDF)
De uitwijzing van Nepalese vluchtelingen (3-1464)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 66-68 3-154 p. 66-68 (PDF)
De verkoop van materieel van het Belgisch leger aan Libanon (3-1278)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-188
p. 9-10 3-188 p. 9-10 (PDF)
De vervolging van Falun Gong-aanhangers in China en de organenhandel die hiermee gepaard zou gaan (Executie van gevangenen van strafkampen voor hun organen) (3-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-159
p. 10-11 3-159 p. 10-11 (PDF)
De werkgroep die de herziening van de geheime NAVO-akkoorden behandelt (Doorgang en verblijf van troepen en militair materiaal) (3-943)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-145
p. 26-27 3-145 p. 26-27 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
Delegatie naar Congo (Vrouwen - Doelstelling van de reis - Budget) (3-4733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6598-6599 3-66 p. 6598-6599 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - Schenking van 3 miljoen schoolboeken - Samenwerking met de Congolese uitgeverijsector (3-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2628-2630 3-35 p. 2628-2630 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering (Periode vanaf het uitbreken van de oorlog [augustus 1998] tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria [augustus 2002]) (3-443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering (Periode vanaf het uitbreken van de oorlog [augustus 1998] tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria [augustus 2002]) (3-444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 486-487 3-7 p. 486-487 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering (Periode vanaf het uitbreken van de oorlog [augustus 1998] tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria [augustus 2002]) (3-445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 540 3-8 p. 540 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering (Periode vanaf het uitbreken van de oorlog [augustus 1998] tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria [augustus 2002]) (3-446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 657-658 3-10 p. 657-658 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Vandenberghe Lionel, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een mogelijke illegale wapenuitvoer vanuit BelgiŽ naar Eritrea (3-1404)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-204
p. 13-16 3-204 p. 13-16 (PDF)
Eerste Wereldoorlog - Executies in het Belgische leger (Post-traumatische psychose) (3-6357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9183-9184 3-84 p. 9183-9184 (PDF)
Extreem-rechts - Aangekondigde studie (3-5464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7634 3-72 p. 7634 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8749 3-80 p. 8749 (PDF)
Extreem-rechts - Aankondiging door de minister van een studie (Onderzoeken en studies die op dit terrein reeds werden verricht - Stedenbeleid) (3-1678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1945-1946 3-29 p. 1945-1946 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6790-6791 3-67 p. 6790-6791 (PDF)
Extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen - Lijst van de gerechtelijke diensten van het arrondissement Antwerpen - Gebruik - Criteria (Davidsfonds) (3-2755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3491-3492 3-44 p. 3491-3492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3692-3693 3-45 p. 3692-3693 (PDF)
First Committee van de VN - New Agenda Coalition - Resolutie - Nucleaire ontwapening (Stemming over de resolutie - Belgische houding) (3-1705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2042 3-30 p. 2042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10582-10584 3-90 p. 10582-10584 (PDF)
Gerechtelijke procedure tegen het echtpaar Moreno-Garcia (Herhaling van de procedureslag door het federaal parket tegen het Baskische echtpaar) (3-1247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1380 3-23 p. 1380 (PDF)
Gerechtelijke procedure tegen het echtpaar Moreno-Garcia (3-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1406 3-23 p. 1406 (PDF)
Herdenkingsprogramma "175 jaar BelgiŽ - 25 jaar federalisme" - Organisatie - Budget - Financiering van activiteiten met Vlaams karakter (3-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2241-2242 3-32 p. 2241-2242 (PDF)
Het Belgisch Instituut voor de Zee (Oprichting van een Belgisch Instituut naast een Vlaamse en Franstalige - Versnippering van de onderzoeksmiddelen - Dataverzameling) (3-1880)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 71-72 3-187 p. 71-72 (PDF)
Het Belgische cijfer voor ontwikkelingssamenwerking en schuldkwijtschelding (3-1174)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 23-26 3-171 p. 23-26 (PDF)
Het Rwanda-proces (Proces voor het Brusselse Hof van Assisen - De belangrijkste ooggetuige kolonel Laurent Nubaha, krijgt niet de nodige documenten om in BelgiŽ te komen getuigen) (3-1503)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-214
p. 19-21 3-214 p. 19-21 (PDF)
Het conflict tussen Rwanda en Congo (3-503)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-88
p. 44-47 3-88 p. 44-47 (PDF)
Het federale programma inzake gemeentelijke internationale samenwerking (HeroriŽntatie van het beleid) (3-1377)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 37-44 3-151 p. 37-44 (PDF)
Het gebruik van de Nederlandse taal in de Europese Unie (Interne werking van de werkgroepen van de Raad - Gelijkheid van de officiŽle talen - EU-uitbreiding - Budgettaire enveloppe) (3-833)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-131
p. 14-17 3-131 p. 14-17 (PDF)
Het gebruik van wapens met verarmd uranium in Libanon (3-1270)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-187
p. 24-25 3-187 p. 24-25 (PDF)
Het gevolg dat wordt gegeven aan een colloquium inzake geestelijke gezondheidszorg dat de minister op 26 april heeft georganiseerd (Noodzaak de geestelijke gezondheidsberoepen te reglementeren : verschillende tendensen ; uiteenlopende opvatting over de taalgrens) (3-1117)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-162
p. 12-14 3-162 p. 12-14 (PDF)
Het ontoelaatbaar seksueel of commercieel gedrag en overdadig alcoholgebruik bij recente militaire missies in het buitenland (3-77)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-22
p. 17-19 3-22 p. 17-19 (PDF)
Het rapporteren door de regering aan het Parlement over wapenhandel (3-1380)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 25-27 3-200 p. 25-27 (PDF)
Het statuut van de psychotherapeuten (Erkenning van het beroep) (3-1447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 74-77 3-154 p. 74-77 (PDF)
  3-154
p. 77 3-154 p. 77 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Felicitaties met de organisatie van de OVSE-conferentie
3-175
p. 15 3-175 p. 15 (PDF)
Illegale wapenhandel op het grondgebied van de OVSE-lidstaten (Indijking van de handel in lichte wapens - Rol van de OVSE) (3-1142)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-165
p. 7-9 3-165 p. 7-9 (PDF)
Initiatieven die betrekking hebben op gemeenschaps- en gewestbevoegdheden - FinanciŽle middelen die in de jaren 2002 en 2003 op de begroting werden ingeschreven (Ontwikkelingssamenwerking) (3-415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 394 3-6 p. 394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 535 3-8 p. 535 (PDF)
IsraŽlische "veiligheidsmuur" - Juridische gevolgen - Onderzoek van het Internationaal Gerechtshof - Belgische inbreng (Bouw van een muur rondom de westelijke Jordaanoever) (3-631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 727 3-12 p. 727 (PDF)
Luchtvaartuigen - Europese richtlijn 2004/36/EG van het Europees Parlement en de Raad - Omzetting in Belgische wetgeving (Veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap) (3-2899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3589-3590 3-44 p. 3589-3590 (PDF)
Mensenrechtenverdragen - Ratificatie (Discriminatie van vrouwen - Doodstraf - Twaalfde protocol bij Mensenrechtenverdrag) (3-773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 803-804 3-13 p. 803-804 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Lionel Vandenberghe
3-351/2
p. 3-4 3-351/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
NAVO - Akkoorden die tijdens de Koude Oorlog werden afgesloten - Gewijzigde internationale situatie - Herziening (Transport amerikaanse troepen via Anwerpen naar Irak) (3-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 764-765 3-12 p. 764-765 (PDF)
NAVO - Kernwapens - Kernwapens opgeslagen in BelgiŽ (Nucleaire ontwapening - Weghalen van wapens in Europa) (3-2236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2784-2785 3-37 p. 2784-2785 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10592-10593 3-90 p. 10592-10593 (PDF)
NAVO - Kernwapens - Kernwapens opgeslagen in BelgiŽ (Nuclťaire ontwapening - Weghalen van wapens in Europa) (3-2237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2728-2729 3-36 p. 2728-2729 (PDF)
NMBS - Veiligheid - Dienst eerste hulp bij ongevallen (EHBO) (Ongeval in het Centraal Station van Brussel - Open ruimte tussen wagon en perron - Val) (3-2668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3389 3-43 p. 3389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4405-4406 3-51 p. 4405-4406 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 4-8 3-8 p. 4-8 (PDF)
  3-8
p. 8-16 3-8 p. 8-16 (PDF)
  3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiŽren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Informatiecyclus over de Noord-Zuid-problematiek (3-2161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2690-2691 3-36 p. 2690-2691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3128-3130 3-40 p. 3128-3130 (PDF)
PET-scanner - Regionale spreiding - Erkenning - Criteria (3-1644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1840 3-28 p. 1840 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4435-4436 3-51 p. 4435-4436 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie "Lumumba" - Archieven - Aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie - Vervolging (Archieven van het Staatshoofd en van de federale ministers - Toegang) (3-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-17
p. 1106-1108 3-17 p. 1106-1108 (PDF)
RIZIV - Jaarverslag - Invaliden vanwege psychische stoornissen - Significante stijging van de cijfers (3-1708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2047 3-30 p. 2047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2342-2343 3-33 p. 2342-2343 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Over het voorlezen van de antwoorden op de vragen, wat een debat onmogelijk maakt - Rol van de Senaat
3-187
p. 67-68 3-187 p. 67-68 (PDF)
  3-187
p. 72 3-187 p. 72 (PDF)
  3-187
p. 74 3-187 p. 74 (PDF)
  3-187
p. 75 3-187 p. 75 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  3-87
p. 71-72 3-87 p. 71-72 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Oplossen van de communautaire problemen
3-79
p. 34-36 3-79 p. 34-36 (PDF)
   Splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
3-79
p. 36 3-79 p. 36 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Communautair dossier
3-6
p. 60-62 3-6 p. 60-62 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Communautair dossier
3-6
p. 19-20 3-6 p. 19-20 (PDF)
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwering
3-6
p. 18 3-6 p. 18 (PDF)
   Regionalisering van de wapenleveringen
3-6
p. 17-18 3-6 p. 17-18 (PDF)
   Sociaal beleid
3-6
p. 17 3-6 p. 17 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Communautaire dialoog
3-15
p. 14 3-15 p. 14 (PDF)
   Europees veiligheids- en defensiebeleid
3-15
p. 14 3-15 p. 14 (PDF)
   Hervorming van het leger
3-15
p. 14 3-15 p. 14 (PDF)
   Ontwikkelingsbeleid
3-15
p. 14 3-15 p. 14 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-15
p. 13 3-15 p. 13 (PDF)
   Vernieuwd Atlantisch bondgenootschap en haar nucleaire strategie
3-15
p. 13 3-15 p. 13 (PDF)
Russische Federatie - Aankondiging van een nieuw kernwapenprogramma (3-1782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2219 3-32 p. 2219 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10585 3-90 p. 10585 (PDF)
Studietoelagen - Fiscale diensten van de federale overheid - Meldingsplicht (3-603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-10
p. 621-622 3-10 p. 621-622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1197 3-19 p. 1197 (PDF)
TsjetsjeniŽ - Schending van de mensenrechten - Europees Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) - Veroordeling van de Russische Federatie (3-2403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3075-3076 3-40 p. 3075-3076 (PDF)
TsjetsjeniŽ - Schending van de mensenrechten - Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) - Veroordeling van de Russische Federatie (3-2403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3730-3731 3-45 p. 3730-3731 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot verklaring van herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (3-1640)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat (Werking van de commissies - Probleem van het absenteÔsme) (3-1025)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe
3-1025/1
p. 1-2 3-1025/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 6į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (De keuring van culturele gegevensdragers is een gemeenschapsbevoegdheid - Filmkeuring - Boeken, gsm's, dvd's, cd's, computerspelletjes) (3-1716)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1716/1
p. 1-3 3-1716/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van nieuwe wapenwet (Omzetting richtlijn 91/477/EEG - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (3-1479)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1479/1
p. 1-48 3-1479/1 p. 1-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (3-1969)      
  Amendementen nrs 1 tot 10, 33 en 51 van de heer Lionel Vandenberghe
3-1969/2
p. 1-3 3-1969/2 p. 1-3 (PDF)
  3-1969/2
p. 9 3-1969/2 p. 9 (PDF)
  3-1969/2
p. 16 3-1969/2 p. 16 (PDF)
  Verslag van de heren Brotcorne, Mahoux en Lionel Vandenberghe
3-1969/3
p. 1-79 3-1969/3 p. 1-79 (PDF)
  Bespreking
3-195
p. 24-32 3-195 p. 24-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (3-12)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-12/2
p. 1-5 3-12/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
3-113
p. 26-28 3-113 p. 26-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden (3-1851)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Lionel Vandenberghe
3-1851/2
p. 1-2 3-1851/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1851/3
p. 1-4 3-1851/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-185
p. 34-38 3-185 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Amendement nr 14 van de heer Lionel Vandenberghe
3-580/2
p. 5 3-580/2 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (3-2353)      
  Voorstel van de dames Talhaoui en De Roeck en de heren Cornil, Collas, Delpťrťe, Lionel Vandenberghe en Martens
3-2353/1
p. 1-10 3-2353/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mijnbouwsector in de Democratische Republiek Congo (Wanpraktijken - Corruptie - Rapport van de commissie Lutundula - Mijncontracten met Belgische ondernemingen - Ontwikkelingssamenwerking - Lot van de mijnwerkers - Uraniumsmokkel) (3-1854)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe
3-1854/1
p. 1-4 3-1854/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie (3-1057)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Vankrunkelsven en Lionel Vandenberghe
3-1057/2
p. 1-3 3-1057/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-143
p. 24-29 3-143 p. 24-29 (PDF)
  3-143
p. 30-32 3-143 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland (Opvang en hulpverlening in BelgiŽ - Afsluiten van akkoorden met bepaalde landen) (3-1765)      
  Voorstel van mevrouw Bousakla en de heer Lionel Vandenberghe
3-1765/1
p. 1-3 3-1765/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1653/2
p. 1-2 3-1653/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Lionel Vandenberghe
3-1653/3
p. 1-2 3-1653/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heren Lionel Vandenberghe en Happart
3-1653/4
p. 1-70 3-1653/4 p. 1-70 (PDF)
  Bespreking
3-170
p. 43-50 3-170 p. 43-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Lionel Vandenberghe, Hugo Vandenberghe en Destexhe
3-171
p. 68-69 3-171 p. 68-69 (PDF)
  3-171
p. 127-128 3-171 p. 127-128 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ (Tsjaad - Verantwoordelijkheid van Habrť voor de verdwijning, foltering en terechtstelling van duizenden personen) (3-1701)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Hermans en de heer Lionel Vandenberghe
3-1701/2
p. 1 3-1701/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking van het amendement
3-170
p. 50-51 3-170 p. 50-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465)      
  Voorstel van de heren Destexhe, Lionel Vandenberghe en Roelants du Vivier en van de dames Talhaoui, Van de Casteele, de Bethune en Annane
3-1465/1
p. 1-3 3-1465/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-904/1
p. 1-3 3-904/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŽ (Tsoenami)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1034/1
p. 1-4 3-1034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China (3-964)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe
3-964/1
p. 1-3 3-964/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3-985)      
  Bespreking
3-108
p. 14-22 3-108 p. 14-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen (3-1065)      
  Bespreking
3-143
p. 24-29 3-143 p. 24-29 (PDF)
  3-143
p. 30-32 3-143 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Politiek asiel) (3-1770)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1770/1
p. 1-5 3-1770/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo (3-1142)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Chevalier, Lionel Vandenberghe, Roelants du Vivier, Brotcorne, Coveliers, Mahoux en Van Overmeire
3-125
p. 59-61 3-125 p. 59-61 (PDF)
  3-125
p. 103 3-125 p. 103 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Lionel Vandenberghe
3-1031/2
p. 1-2 3-1031/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques) (3-706)      
  Bespreking
3-71
p. 16-26 3-71 p. 16-26 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (Kindsoldaten) (3-1370)      
  Bespreking
3-158
p. 12-18 3-158 p. 12-18 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Verslag van de heren Destexhe en Lionel Vandenberghe
3-1213/3
p. 1-5 3-1213/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
3-161
p. 13-22 3-161 p. 13-22 (PDF)
  Voortzetting van de bespreking
3-162
p. 26-27 3-162 p. 26-27 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Amendement nr 1 van de heer Lionel Vandenberghe
3-1454/2
p. 1 3-1454/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma (3-1585)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-1585/2
p. 1-2 3-1585/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1585/3
p. 1-4 3-1585/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-158
p. 5-7 3-158 p. 5-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1471)      
  Bespreking
3-143
p. 32-35 3-143 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1470)      
  Bespreking
3-143
p. 32-35 3-143 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (3-2379)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, ß 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d) (3-1560)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Opheffen van de parlementaire immuniteit - Toepassing op de voorzitter van een assemblee - Belangenconflict) (3-1156)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (3-858)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen (voor de rechtstreekse verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-830)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (3-340)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met betrekking tot de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in de federale kamers, de constitutieve autonomie en de overname van de provinciale bevoegdheden en financiŽn door de Duitstalige Gemeenschap (Nationale minderheid - Speciale status) (3-2413)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (3-1372)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (3-1416)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (3-342)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (3-155)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Wapenhandel - "Arms Trade Treaty" (ATT) - Positie van BelgiŽ (3-2881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3645-3646 3-45 p. 3645-3646 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7221-7222 3-70 p. 7221-7222 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" - Modernisering van het wettelijk kader voor instellingen voor collectieve belegging - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Wijziging wet 4 december 1990 betreffende de financiŽle transacties en de financiŽle markten) (3-609)      
  Amendementen nrs 3 tot 11 van de heer Lionel Vandenberghe
3-609/2
p. 2-7 3-609/2 p. 2-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988 (3-1845)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1845/2
p. 1-3 3-1845/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1988/6
p. 1-3 3-1988/6 p. 1-3 (PDF)
   Evenwichtige syndicale afvaardiging zowel van militairen als van burgers in het beheerscomitť van de CDSCA
3-1988/6
p. 2 3-1988/6 p. 2 (PDF)
   Gebruik op een proactieve wijze van stalen van de biotheek in het kader van wetenschappelijke en epidemiologische onderzoeken betreffende militairen op buitenlandse zending
3-1988/6
p. 3 3-1988/6 p. 3 (PDF)
   Overplaatsing van sommige militairen naar de NMBS of autonome overheidsbedrijven
3-1988/6
p. 3 3-1988/6 p. 3 (PDF)
   Verlenging van de postnatale rust van de vrouwelijke militair
3-1988/6
p. 2 3-1988/6 p. 2 (PDF)
  3-1988/6
p. 3 3-1988/6 p. 3 (PDF)
   Versterking van de wettelijke basis voor de bevoegdheden van de preventieadviseurs van de overlegcomitťs en de representatieve vakbondorganisaties
3-1988/6
p. 2 3-1988/6 p. 2 (PDF)
  3-1988/6
p. 3 3-1988/6 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998, tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (3-2120)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-2120/2
p. 1-3 3-2120/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake directe bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 (3-1929)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1929/2
p. 1-2 3-1929/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 (3-1359)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1359/2
p. 1 3-1359/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-132
p. 39-42 3-132 p. 39-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 15 oktober 2002 (3-1367)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1367/2
p. 1 3-1367/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Beschikking van de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en regeringsleiders van 21 maart 2003 inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (Verdeling en uitoefening van de stemrechten [Roulatiesysteem]) (3-556)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-556/2
p. 1-4 3-556/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-47
p. 33-35 3-47 p. 33-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 (3-957)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-957/2
p. 1-2 3-957/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Hongkong, Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, ondertekend te Brussel op 20 september 2004 (3-1654)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1654/2
p. 1-3 3-1654/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-193/2
p. 1-2 3-193/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 (3-195)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-195/2
p. 1-2 3-195/2 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Lionel Vandenberghe, na terugzending door de plenaire vergadering
3-195/3
p. 1-2 3-195/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 35-37 3-22 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005 (3-1869)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1869/2
p. 1-3 3-1869/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, ondertekend te Doornik op 5 maart 2001, en met de Uitwisseling van brieven ter aanvulling van de Overeenkomst, gedaan te Parijs en Brussel op 10 juni 2002 (Verbintenissen aangegaan in de Schengen-Overeenkomst) (3-644)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-644/2
p. 1-2 3-644/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 (World Intellectual Property Organization) (3-194)      
  Algemene bespreking
3-22
p. 33-35 3-22 p. 33-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000; 2į Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001 (3-852)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-852/2
p. 1-3 3-852/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: - Protocol houdende wijziging van de GecoŲrdineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; - Protocol houdende intrekking van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot instelling van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op alcohol geheven accijnsrechten, van 23 mei 1935; - Protocol houdende intrekking van het Bijzonder Protocol tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de landbouw, van 29 januari 1963; - Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de monetaire associatie en het Protocol tot uitvoering, van 9 maart 1981 gedaan te Brussel op 18 december 2002 (3-656)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-656/2
p. 1-3 3-656/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1į Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie; 2į Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie, gedaan te Stockholm op 21 mei 2003 (3-1047)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1047/2
p. 1-2 3-1047/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1į de Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie (GenŤve, 1992); 2į de Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (GenŤve, 1992), gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002 (3-1884)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1884/2
p. 1-3 3-1884/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten : 1į het Zesde Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging; 2į het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging; 3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en 4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van De Post, gedaan te Peking op 15 september 1999 (3-627)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-627/2
p. 1-2 3-627/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 3 november 2003 (3-1924)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1924/2
p. 1-4 3-1924/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Oezbekistan over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te Tashkent op 1 november 2002 (3-1807)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1807/2
p. 1-4 3-1807/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Republiek Kongo, ondertekend te Brussel op 12 februari 2004 (3-1622)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1622/2
p. 1-4 3-1622/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-165
p. 25 3-165 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (3-956)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-956/2
p. 1-3 3-956/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004 (Europees Hof voor de rechten van de mens) (3-1668)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1668/2
p. 1-3 3-1668/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 (3-1225)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Zrihen
3-1225/3
p. 1-4 3-1225/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 (3-259)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-259/2
p. 1-7 3-259/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999 (3-230)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-230/2
p. 1-2 3-230/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-109
p. 4-33 3-109 p. 4-33 (PDF)
  3-109
p. 33-40 3-109 p. 33-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Talinn op 11 juni 2001 (3-645)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-645/2
p. 1-2 3-645/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (3-1374)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1374/2
p. 1-3 3-1374/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-134
p. 15 3-134 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije, 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland, 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland, 4į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen, 5į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek RoemeniŽ, 6į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek, 7į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek SloveniŽ, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 (Interne aanpassing van het Bondgenootschap - Uitbreiding van de NAVO - Uitbreidingskosten) (3-142)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 4-11 3-17 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Vaststelling van het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader - Wijziging wetten 21 juli 1844, 11 augustus 1923, 14 april 1965, 9 juli 1969, 14 januari 1975, 20 mei 1944 [3 wetten], 25 mei 2000, 16 mei 2001, 6 februari 2003, 25 februari 2003 - Opheffing wetten 23 december 1955, 1 maart 1958, 27 december 1961, 12 juli 1973, 21 december 1990, 20 mei 1994, 16 maart 2000, 11 november 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 5 maart 2006) (3-2014)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 5-15 3-201 p. 5-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (Belasten van het Instituut met initiatieven ter herdenking van de holocaust en ter bestrijding van antisemitisme, racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid) (3-2097)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-2097/2
p. 1-3 3-2097/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 21 3-210 p. 21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (3-162)      
  Algemene bespreking
3-39
p. 25-30 3-39 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Jaarlijkse indiening door de regering bij de Senaat van een voortgangsrapport) (3-579)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-579/3
p. 1-3 3-579/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-54
p. 32-38 3-54 p. 32-38 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vervanging van de datum 2 september 1945 door 1 juni 1946 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers) (3-1394)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1394/3
p. 1-13 3-1394/3 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Algemene bespreking
3-115
p. 32-35 3-115 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de al dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen) (3-834)      
  Algemene bespreking
3-118
p. 37-43 3-118 p. 37-43 (PDF)
Wetsvoorstel ter invoering van sport- en cultuurcheques (Collectief voordeel voor de werknemers - Wijziging artikel 10 wet 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en artikelen 38, 52 en 53 WIB 1992) (3-584)      
  Voorstel van mevrouw Gennez en de heer Lionel Vandenberghe
3-584/1
p. 1-5 3-584/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland (OESO- en ILO-normen) (3-1104)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-1104/1
p. 1-13 3-1104/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen (Internationale verplichtingen van BelgiŽ krachtens het VN-handvest en het internationaal humanitair recht) (3-677)      
  Voorstel van de heren Lionel Vandenberghe en Vankrunkelsven
3-677/1
p. 1-4 3-677/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie) (Clusterbommen of splinterbommen : invoeren van een verbod) (3-1152)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-1152/3
p. 1-8 3-1152/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-122
p. 25-35 3-122 p. 25-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen (Verboden wapens : overkoepeling van het voorstel van wet tot het verbod op de antihanteerbaarheidsmechanismen [doc 3-178] en het voorstel van wet tot het verbod van fragmentatiebommen [doc 3-1152] en toevoeging van een derde controversieel wapen, namelijk de wapens met verarmd uranium) (3-1261)      
  Amendement nr 1 van de heer Lionel Vandenberghe
3-1261/2
p. 1-3 3-1261/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds (Mogelijkheid het bezwaar kenbaar te maken op de belastingaangifte en het deel van het belastinggeld van die belastingbetalers te storten in een begrotingsfonds) (3-1193)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1193/1
p. 1-10 3-1193/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dienstplichtwetten, gecoŲrdineerd op 30 april 1962 (Omzetting van de opschorting in definitieve afschaffing) (3-1521)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-1521/1
p. 1-2 3-1521/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten (Federaal ontwikkelingsbeleid : kinderrechten - Rapportageverplichting van de federale regering aan het Parlement) (3-988)      
  Amendement nr 1 van de heer Lionel Vandenberghe
3-988/2
p. 1 3-988/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 (Inkorting van de verplichte overbrengingstermijn van 100 tot 30 jaar - Overdracht met inachtname van minimale kwaliteitseisen - Archief van organen die de controle of het administratief toezicht uitoefenen - Afschaffing van de verplichte neerlegging voor de gemeenten die de bepalingen van de gemeentewet niet naleven - Opdragen aan de Koning van de reglementering betreffende de openbaarheid - Terminologische wijzigingen) (3-2084)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-2084/2
p. 1-4 3-2084/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Vandenberghe Lionel
3-86/1
p. 1-7 3-86/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (3-346)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-346/1
p. 1-15 3-346/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Positie van de verpleegkundigen bij medische beslissingen omtrent het levenseinde en de apotheker die een euthanaticum aflevert) (3-1835)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe
3-1835/1
p. 1-4 3-1835/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, wat de antihanteerbaarheidsmechanismen betreft (Follow-up van het Verdrag van Ottawa - Mechanisme, bestemd voor het beschermen van een mijn dat in werking wordt gesteld wanneer een poging wordt gedaan de mijn te manipuleren, wordt beschouwd als antipersoonsmijn) (3-1042)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Lionel Vandenberghe
3-1042/2
p. 1-3 3-1042/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek (Zie ook doc. 4-880) (3-689)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-689/1
p. 1-34 3-689/1 p. 1-34 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Lionel Vandenberghe c.s.
3-689/2
p. 1-11 3-689/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene kieswetten, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven (Wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement) (3-297)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Lionel Vandenberghe
3-297/2
p. 2-5 3-297/2 p. 2-5 (PDF)
Zijn beleid inzake de erkenning van sommige geestelijkegezondheidsberoepen (Psychotherapeut) (3-1454)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 74-77 3-154 p. 74-77 (PDF)
  3-154
p. 77 3-154 p. 77 (PDF)
Zijn buitenlands beleid en de strijd voor mensenrechten in de Russische Federatie en in de Volksrepubliek China (3-653)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-100
p. 72-77 3-100 p. 72-77 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999