S. 3-1869 Dossierfiche K. 51-2818

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005
Regering G. Verhofstadt II  

bevordering van investeringen
Mauritius
ratificatie van een overeenkomst
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1869/1 3-1869/1 (PDF) Wetsontwerp 20/10/2006
3-1869/2 3-1869/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2006
K. 51-2818/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2818/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2006   Indiening Doc. 3-1869/1 3-1869/1 (PDF)
20/10/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o2) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/10/2006   Verzending naar commissie
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
28/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
28/11/2006   Aanneming zonder amendering
28/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1869/2 3-1869/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2818/1
9/1/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 727
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 40-41
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o4)
Integraal verslag nr. 260, p. 60-61
Doc. K. 51-2818/2
18/1/2007   Aanneming zonder amendering
18/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
6/1/2010   Bekendmaking (198-205)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2007 6/1/2010, blz 198-205