S. 3-1807 Dossierfiche K. 51-2739

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Oezbekistan over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te Tashkent op 1 november 2002
Regering G. Verhofstadt II  

wederzijdse bijstand
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
douanesamenwerking
Oezbekistan
douanefraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1807/1 3-1807/1 (PDF) Wetsontwerp 11/7/2006
3-1807/2 3-1807/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2006
K. 51-2739/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/11/2006
K. 51-2739/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2006   Indiening Doc. 3-1807/1 3-1807/1 (PDF)
11/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2006   Inschrijving op agenda
9/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
24/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2006   Aanneming zonder amendering
24/10/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1807/2 3-1807/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2006   Overzending Doc. K. 51-2739/1
21/11/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 695
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 77-78
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 249, p. 15
Doc. K. 51-2739/2
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2007   Bekendmaking (20094-20099)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/2007 11/4/2007, blz 20094-20099