S. 3-656 Dossierfiche K. 51-1250

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
- Protocol houdende wijziging van de GecoŲrdineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;
- Protocol houdende intrekking van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot instelling van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op alcohol geheven accijnsrechten, van 23 mei 1935;
- Protocol houdende intrekking van het Bijzonder Protocol tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de landbouw, van 29 januari 1963;
- Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de monetaire associatie en het Protocol tot uitvoering, van 9 maart 1981
gedaan te Brussel op 18 december 2002
Regering G. Verhofstadt II  

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
ratificatie van een overeenkomst
herziening van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-656/1 3-656/1 (PDF) Wetsontwerp 27/4/2004
3-656/2 3-656/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/6/2004
K. 51-1250/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/6/2004
K. 51-1250/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2004   Indiening Doc. 3-656/1 3-656/1 (PDF)
27/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
23/6/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/4/2004   Verzending naar commissie
1/6/2004   Inschrijving op agenda
1/6/2004   Niet behandeld
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
15/6/2004   Bespreking
15/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/6/2004   Aanneming zonder amendering
15/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-656/2 3-656/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/6/2004   Overzending Doc. K. 51-1250/1
13/7/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 205
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 79, p. 44-45
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 97-98
Doc. K. 51-1250/2
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
15/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
6/1/2005   Bekendmaking (293-315)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2004, 24/6/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/6/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/11/2004 6/1/2005, blz 293-315