S. 3-1668 Dossierfiche K. 51-2562

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004
Regering G. Verhofstadt II  

Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Europees Hof voor de rechten van de mens
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1668/1 3-1668/1 (PDF) Wetsontwerp 24/4/2006
3-1668/2 3-1668/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2006
K. 51-2562/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/6/2006
K. 51-2562/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2006   Indiening Doc. 3-1668/1 3-1668/1 (PDF)
24/4/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/4/2006   Verzending naar commissie
23/5/2006   Inschrijving op agenda
23/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
23/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
30/5/2006   Aanneming zonder amendering
30/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1668/2 3-1668/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2562/1
5/7/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 661
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 66-67
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 89-90
Doc. K. 51-2562/2
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
3/10/2006   Bekendmaking (51127-51133)
14/9/2009   Erratum (61878)
21/5/2010   Erratum (31404-31406)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/5/2006, 30/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2006 3/10/2006, blz 51127-51133
Errata
Op 14/9/2009, blz 61878
Op 21/5/2010, blz 31404-31406