S. 3-351 Dossierfiche                  

Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

migrantenkind
migratie
ontwikkelingshulp
migrant
immigratie
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-351/2 3-351/2 (PDF) Amendementen 21/6/2004
3-351/1 3-351/1 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2003   Indiening Doc. 3-351/1 3-351/1 (PDF)
26/11/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/7/2004   Inschrijving op agenda
14/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-71 Hand. 3-71 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-6/o1) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/11/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
26/11/2003   Uiteenzetting
door mevrouw Danielle del Marmol, co÷rdinator van de mondialisering en de immigratiepolitiek bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
26/11/2003   Gedachtewisseling
4/2/2004   Inschrijving op agenda
4/2/2004   Hoorzitting met de heer Brunson Mc Kinley, directeur generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
4/2/2004   Gedachtewisseling
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Hoorzitting met mevrouw SacrÚ, vertegenwoordiger van de CNCD; de heer Lelo Matundu, van de vzw FERAD; mevrouw Tores, van de vzw "Le monde selon les femmes"
9/3/2004   Gedachtewisseling
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Uiteenzetting door de heer Patrick Dewael,
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
23/3/2004   Gedachtewisseling
23/3/2004   De commissie heeft beslist het thema
"Internationale samenwerking bij de bestrijding van het terrorisme" uit te diepen
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Hoorzitting met de heer Anton Van Assche, co÷rdinator OCIV, departement Migratie en Ontwikkeling
18/5/2004   Gedachtewisseling
18/5/2004   Bespreking
van een ontwerp van aanbevelingen
1/6/2004   Inschrijving op agenda
1/6/2004   Bespreking
van een ontwerp van aanbevelingen
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Uiteenzetting
door de heer Marc Vrewilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
15/6/2004   Gedachtewisseling
22/6/2004   Inschrijving op agenda
22/6/2004   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
22/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-351/1 3-351/1 (PDF)
15/7/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2004, 15/7/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŰindigd 26/11/2003, 4/2/2004, 9/3/2004, 23/3/2004, 18/5/2004, 1/6/2004, 15/6/2004, 22/6/2004