S. 3-1225 Dossierfiche K. 51-1930

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
cultuurgoed
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1225/1 3-1225/1 (PDF) Wetsontwerp 3/6/2005
3-1225/2 3-1225/2 (PDF) Corrigendum 3/6/2005
3-1225/3 3-1225/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1930/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2005
K. 51-1930/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/6/2005   Indiening Doc. 3-1225/1 3-1225/1 (PDF)
3/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe, Olga Zrihen
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1930/1
14/7/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 427
14/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 35-36
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 51
Doc. K. 51-1930/2
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
3/1/2011   Bekendmaking (3-20)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/9/2005 3/1/2011, blz 3-20