S. 3-2120 Dossierfiche K. 51-3052

Wetsontwerp houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998, tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
Internationale Organisatie voor Migratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2120/1 3-2120/1 (PDF) Wetsontwerp 14/3/2007
3-2120/2 3-2120/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
K. 51-3052/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/3/2007
K. 51-3052/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/3/2007   Indiening Doc. 3-2120/1 3-2120/1 (PDF)
14/3/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/3/2007   Verzending naar commissie
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
20/3/2007   Bespreking
20/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
20/3/2007   Aanneming zonder amendering
20/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2120/2 3-2120/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3052/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 827
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 69-70
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 22
Doc. K. 51-3052/2
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/7/2007   Bekendmaking (40170-40174)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/6/2007 27/7/2007, blz 40170-40174