S. 3-230 Dossierfiche K. 51-560

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999
Regering G. Verhofstadt II  

politiŽle samenwerking
justitiŽle samenwerking
corruptie
ratificatie van een overeenkomst
witwassen van geld
Europese Conventie
Raad van Europa

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-230/1 3-230/1 (PDF) Wetsontwerp 9/10/2003
3-230/2 3-230/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2003
K. 51-560/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/12/2003
K. 51-560/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/1/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening Doc. 3-230/1 3-230/1 (PDF)
9/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2003   Inschrijving op agenda
5/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-25 Hand. 3-25 (PDF)
5/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-25 Hand. 3-25 (PDF)
5/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-26 Hand. 3-26 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
26/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
26/11/2003   Aanneming zonder amendering
26/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-230/2 3-230/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/12/2003   Overzending Doc. K. 51-560/1
16/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 52
8/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 42, p. 33-34
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 42, p. 49-50
Doc. K. 51-560/2
8/1/2004   Aanneming zonder amendering
8/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2004   Bekendmaking (37435-37447)
27/7/2007   Erratum (40175)
10/8/2007   Erratum (41681)
14/5/2010   Erratum (26452)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/2/2004 10/5/2004, blz 37435-37447
Errata
Op 27/7/2007, blz 40175
Op 10/8/2007, blz 41681
Op 14/5/2010, blz 26452