S. 3-1884 Dossierfiche K. 51-2905

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° de Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992);
2° de Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992),
gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002
Regering G. Verhofstadt II  

telecommunicatie
ratificatie van een overeenkomst
Internationale Telecommunicatie Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1884/1 3-1884/1 (PDF) Wetsontwerp 27/10/2006
3-1884/2 3-1884/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2905/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/2/2007
K. 51-2905/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/2006   Indiening Doc. 3-1884/1 3-1884/1 (PDF)
27/10/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/10/2006   Verzending naar commissie
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
28/11/2006   Bespreking
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
23/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/1/2007   Aanneming zonder amendering
30/1/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1884/2 3-1884/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2905/1
14/2/2007   Aannemeing in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 777
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 50-51
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 74-75
Doc. K. 51-2905/2
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/2/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/11/2006, 23/1/2007, 30/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007