S. 3-259 Dossierfiche K. 51-942

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993
Regering G. Verhofstadt II  

internationaal privaatrecht
kinderbescherming
ratificatie van een overeenkomst
adoptierecht
adoptie
internationale adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-259/1 3-259/1 (PDF) Wetsontwerp 10/10/2003
3-259/2 3-259/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2004
K. 51-942/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/3/2004
K. 51-942/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2003   Indiening Doc. 3-259/1 3-259/1 (PDF)
10/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/10/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
26/11/2003   Bespreking
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
2/3/2004   Aanneming zonder amendering
2/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-259/2 3-259/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/2004   Overzending Doc. K. 51-942/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 63
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 48-49
Doc. K. 51-942/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2005   Bekendmaking (26062-26074)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003, 2/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2004 6/6/2005, blz 26062-26074