S. 3-1042 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, wat de antihanteerbaarheidsmechanismen betreft
André Van Nieuwkerke   

mijnenbestrijding
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
wapenopslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1042/1 3-1042/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/2/2005
3-1042/2 3-1042/2 (PDF) Amendementen 5/7/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1042/1 3-1042/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2005   Verzending naar commissie
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand, Lionel Vandenberghe
9/3/2005   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
9/3/2005   Hoorzitting met de heer Luc Weyn, Netwerk Vlaanderen
9/3/2005   Hoorzitting met de heren Kevin Bryant en Stanislas Brabant, Handicap International
9/3/2005   Gedachtewisseling
9/3/2005   Standpunt van de regering
20/4/2005   Inschrijving op agenda
20/4/2005   Hoorzitting met de heer Jean-Claude Delepière, voorzitter CFI
20/4/2005   Hoorzitting met de heer Jacques Zeegers, secretaris-generaal Febelfin
20/4/2005   Hoorzitting met mevrouw Cathérine Terrier, adjunct-adviseur CBFA
20/4/2005   Hoorzitting met de heer Serge Wibaut, voorzitter van het directiecomité AXA
20/4/2005   Gedachtewisseling
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 9/3/2005, 20/4/2005, 5/7/2005