S. 3-1585 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma
François Roelants du Vivier    Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
rechten van de mens
politieke situatie
Birma/Myanmar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1585/1 3-1585/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2006
3-1585/2 3-1585/2 (PDF) Amendementen 21/3/2006
3-1585/3 3-1585/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2006
3-1585/4 3-1585/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2006   Indiening Doc. 3-1585/1 3-1585/1 (PDF)
9/3/2006   Inoverwegingneming
9/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+68/-0/o0) Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/3/2006   Verzending naar commissie
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
15/3/2006   Bespreking
15/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
15/3/2006   Aanneming na amendering
15/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1585/3 3-1585/3 (PDF)
15/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1585/4 3-1585/4 (PDF)
20/4/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/4/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 15/3/2006