S. 3-1654 Dossierfiche K. 51-2523

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Hongkong, Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, ondertekend te Brussel op 20 september 2004
Regering G. Verhofstadt II  

wederzijdse bijstand
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
Hongkong
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1654/1 3-1654/1 (PDF) Wetsontwerp 12/4/2006
3-1654/2 3-1654/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2006
K. 51-2523/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/6/2006
K. 51-2523/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/4/2006   Indiening Doc. 3-1654/1 3-1654/1 (PDF)
12/4/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/5/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
1/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
1/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/4/2006   Verzending naar commissie
16/5/2006   Inschrijving op agenda
16/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
16/5/2006   Bespreking
16/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/5/2006   Aanneming zonder amendering
16/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1654/2 3-1654/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2523/1
13/6/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 637
15/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 217, p. 51-52
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 59
Doc. K. 51-2523/2
15/6/2006   Aanneming zonder amendering
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/2006   Bekendmaking (68984-68991)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2006 11/12/2006, blz 68984-68991