S. 3-1716 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 6į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Lionel Vandenberghe    Fauzaya Talhaoui   

kinderbescherming
bevoegdheidsoverdracht
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
censuur
filmproductie
voorbespeelde beeld- of geluidsdrager
film
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
verdeling van de bevoegdheden
ethiek
grammofoonplaat
video-cd
speelautomaat
onlinegame
digitaal spel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1716/1 3-1716/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 16/5/2006
3-1716/2 3-1716/2 (PDF) Advies van de Raad van State 20/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/5/2006   Indiening Doc. 3-1716/1 3-1716/1 (PDF)
18/5/2006   Inoverwegingneming
18/5/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/1/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
20/3/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1716/2 3-1716/2 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/5/2006   Verzending naar commissie
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
25/1/2007   Inleidende uiteenzetting
25/1/2007   Bespreking
25/1/2007   Commissie wenst extern advies: Raad van State
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/1/2007