S. 3-1057 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie
François Roelants du Vivier   

Iran
Internationale Organisatie voor Atoomenergie
motie van het Parlement
rechten van de mens
nucleair beleid
politieke situatie
betrekking van de Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1057/1 3-1057/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2005
3-1057/2 3-1057/2 (PDF) Amendementen 2/5/2005
3-1057/3 3-1057/3 (PDF) Amendementen 19/12/2005
3-1057/4 3-1057/4 (PDF) Amendementen 21/12/2005
3-1057/5 3-1057/5 (PDF) Amendementen 22/12/2005
3-1057/6 3-1057/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1057/7 3-1057/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/12/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2005   Indiening Doc. 3-1057/1 3-1057/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/12/2005   Inschrijving op agenda
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2005   Verzending naar commissie
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
3/5/2005   Bespreking
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Ali Ahani, ambassadeur van de Islamitische Republiek Iran
29/11/2005   Gedachtewisseling
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
22/12/2005   Aanneming na amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1057/6 3-1057/6 (PDF)
22/12/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1057/7 3-1057/7 (PDF)
23/12/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 3/5/2005, 29/11/2005, 20/12/2005, 22/12/2005