S. 3-195 Dossierfiche K. 51-522

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002
Regering G. Verhofstadt II  

bevordering van investeringen
Costa Rica
ratificatie van een overeenkomst
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-195/1 3-195/1 (PDF) Wetsontwerp 15/9/2003
3-195/2 3-195/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/11/2003
3-195/3 3-195/3 (PDF) Aanvullend verslag 26/11/2003
K. 51-522/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/11/2003
K. 51-522/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2003   Indiening Doc. 3-195/1 3-195/1 (PDF)
15/9/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/11/2003   Inschrijving op agenda
27/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/9/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
4/11/2003   Bespreking
4/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/11/2003   Aanneming zonder amendering
4/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-195/2 3-195/2 (PDF)
13/11/2003   Terugzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
26/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
26/11/2003   Aanneming zonder amendering
26/11/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
Doc. 3-195/3 3-195/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/11/2003   Overzending Doc. K. 51-522/1
3/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 43
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 34-35
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 78-79
Doc. K. 51-522/2
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
18/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003