S. 3-645 Dossierfiche K. 51-1249

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Tallinn op 11 juni 2001
Regering G. Verhofstadt II  

georganiseerde misdaad
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
Estland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-645/1 3-645/1 (PDF) Wetsontwerp 22/4/2004
3-645/2 3-645/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/6/2004
K. 51-1249/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/6/2004
K. 51-1249/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2004   Indiening Doc. 3-645/1 3-645/1 (PDF)
22/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
23/6/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/4/2004   Verzending naar commissie
1/6/2004   Inschrijving op agenda
1/6/2004   Niet behandeld
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
15/6/2004   Bespreking
15/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/6/2004   Aanneming zonder amendering
15/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-645/2 3-645/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/6/2004   Overzending Doc. K. 51-1249/1
13/7/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 205
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 79, p. 43-44
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 97
Doc. K. 51-1249/2
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
15/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
18/2/2009   Bekendmaking (14771-14777)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2004, 24/6/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/6/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/11/2004 18/2/2009, blz 14771-14777