S. 3-1374 Dossierfiche K. 51-2122

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid
Regering G. Verhofstadt II  

Afrikaanse Unie
ratificatie van een overeenkomst
zetel van de instelling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1374/1 3-1374/1 (PDF) Wetsontwerp 11/10/2005
3-1374/2 3-1374/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2005
K. 51-2122/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/2005
K. 51-2122/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2005   Indiening Doc. 3-1374/1 3-1374/1 (PDF)
11/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2005   Verzending naar commissie
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
8/11/2005   Bespreking
8/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/11/2005   Aanneming zonder amendering
8/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1374/2 3-1374/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/11/2005   Overzending Doc. K. 51-2122/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 54-55
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 72
Doc. K. 51-2122/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2006   Bekendmaking (32957-32964)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2006 30/6/2006, blz 32957-32964