S. 3-556 Dossierfiche K. 51-934

Wetsontwerp houdende instemming met de Beschikking van de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en regeringsleiders van 21 maart 2003 inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank
Regering G. Verhofstadt II  

besluit (EU)
ratificatie van een overeenkomst
Europees Stelsel van Centrale Banken
Europese Centrale Bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-556/1 3-556/1 (PDF) Wetsontwerp 15/3/2004
3-556/2 3-556/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2004
K. 51-934/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/3/2004
K. 51-934/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2004   Indiening Doc. 3-556/1 3-556/1 (PDF)
16/3/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/3/2004   Verzending naar commissie
18/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
18/3/2004   Bespreking
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-556/2 3-556/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/2004   Overzending Doc. K. 51-934/1
24/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 121
25/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 28-29
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 57, p. 18-19
Doc. K. 51-934/2
25/3/2004   Aanneming zonder amendering
25/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2004   Bekendmaking (35899-35903)
24/6/2004   Erratum (52071)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2004 30/4/2004, blz 35899-35903
Errata
Op 24/6/2004, blz 52071