S. 3-1851 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden
Luc Willems   

Hongarije
motie van het Parlement
Warschaupact-landen
politiek geweld
rechten van de mens
herdenkingsplechtigheid
communisme
koude oorlog
militaire bezetting
USSR

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1851/1 3-1851/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2006
3-1851/2 3-1851/2 (PDF) Amendementen 24/10/2006
3-1851/3 3-1851/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2006
3-1851/4 3-1851/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/10/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2006   Indiening Doc. 3-1851/1 3-1851/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/10/2006   Inschrijving op agenda
26/10/2006   Algemene bespreking Hand. 3-185 Hand. 3-185 (PDF)
26/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-185 Hand. 3-185 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
24/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
24/10/2006   Aanneming na amendering
24/10/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1851/3 3-1851/3 (PDF)
24/10/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1851/4 3-1851/4 (PDF)
26/10/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/10/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 24/10/2006