S. 3-1929 Dossierfiche K. 51-2913

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake directe bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005
Regering G. Verhofstadt II  

Oeganda
ontwikkelingshulp
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1929/1 3-1929/1 (PDF) Wetsontwerp 17/11/2006
3-1929/2 3-1929/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2913/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/2/2007
K. 51-2913/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2006   Indiening Doc. 3-1929/1 3-1929/1 (PDF)
17/11/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2006   Verzending naar commissie
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
23/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
30/1/2007   Aanneming zonder amendering
30/1/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1929/2 3-1929/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2913/1
14/2/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 777
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 57
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 78-79
Doc. K. 51-2913/2
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/2/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/1/2007, 30/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007