S. 3-644 Dossierfiche K. 51-1248

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, ondertekend te Doornik op 5 maart 2001, en met de Uitwisseling van brieven ter aanvulling van de Overeenkomst, gedaan te Parijs en Brussel op 10 juni 2002
Regering G. Verhofstadt II  

politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
grensoverschrijdende samenwerking
Akkoord van Schengen
douanesamenwerking
Frankrijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-644/1 3-644/1 (PDF) Wetsontwerp 22/4/2004
3-644/2 3-644/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/6/2004
K. 51-1248/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/6/2004
K. 51-1248/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2004   Indiening Doc. 3-644/1 3-644/1 (PDF)
22/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
23/6/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/4/2004   Verzending naar commissie
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
15/6/2004   Bespreking
15/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/6/2004   Aanneming zonder amendering
15/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-644/2 3-644/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/6/2004   Overzending Doc. K. 51-1248/1
13/7/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 205
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 79, p. 42-43
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 96-97
Doc. K. 51-1248/2
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
15/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/10/2004   Bekrachtiging en afkondiging
16/2/2005   Bekendmaking (5258-5265)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2004, 24/6/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/6/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/10/2004 16/2/2005, blz 5258-5265