S. 3-2097 Dossierfiche K. 51-2859

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
David Geerts   Talbia Belhouari   Hilde Vautmans   Brigitte Wiaux   Magda De Meyer   Philippe Monfils   Jef Van den Bergh  

misdaad tegen de menselijkheid
democratie
burgerschap
xenofobie
herdenkingsplechtigheid
antisemitisme
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2859/1 Wetsvoorstel 24/1/2007
K. 51-2859/2 Amendement 12/2/2007
K. 51-2859/3 Verslag namens de commissie 22/2/2007
K. 51-2859/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2007
3-2097/1 3-2097/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/3/2007
3-2097/2 3-2097/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2007
3-2097/3 3-2097/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 13/3/2007
3-2097/4 3-2097/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/3/2007
3-2097/5 3-2097/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2859/1
25/1/2007   Inoverwegingneming
22/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2859/3
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 42-46
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o14)
Integraal verslag nr. 268, p. 71-72
Doc. K. 51-2859/4
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2097/1 3-2097/1 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Amendementen ingediend na de goekeuring van het verslag Doc. 3-2097/4 3-2097/4 (PDF)
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o7) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/3/2007   Verzending naar commissie
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
13/3/2007   Bespreking
13/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/3/2007   Aanneming zonder amendering
13/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2097/2 3-2097/2 (PDF)
13/3/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2097/3 3-2097/3 (PDF)
22/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
7/6/2007   Bekendmaking (30892)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/3/2007 15 19/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/3/2007 60 11/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 7/6/2007, blz 30892