S. 3-1622 Dossierfiche K. 51-2502

Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Democratische Republiek Kongo, ondertekend te Brussel op 12 februari 2004
Regering G. Verhofstadt II  

Democratische Republiek Congo
wederzijdse bijstand
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
douanesamenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1622/1 3-1622/1 (PDF) Wetsontwerp 27/3/2006
3-1622/2 3-1622/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/5/2006
K. 51-2502/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/5/2006
K. 51-2502/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2006   Indiening Doc. 3-1622/1 3-1622/1 (PDF)
27/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/5/2006   Inschrijving op agenda
18/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
18/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
18/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/3/2006   Verzending naar commissie
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
2/5/2006   Bespreking
2/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/5/2006   Aanneming zonder amendering
2/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1622/2 3-1622/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/5/2006   Overzending Doc. K. 51-2502/1
13/6/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 637
15/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 217, p. 50-51
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 58
Doc. K. 51-2502/2
15/6/2006   Aanneming zonder amendering
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
21/3/2008   Bekendmaking (16266-16271)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/5/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2006 21/3/2008, blz 16266-16271